Microsoft Excel 2007 Test Soruları-2 - Bilişim Konuları

Microsoft Excel 2007 Test Soruları-2

1. Excel 2007 programı için aşağıda verilen tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

a) Kelime İşlem Programıdır.
b) Tablo Grafik Programıdır.
c) Veri Analiz Programıdır.
d) Mali İşlem Programıdır.

2. Excel 2007 sayfası kaç satırdan oluşur?

a) 32768
b) 1048576
c) 16384
d) 65536

3. Hücre içine girilen bilginin onaylanıp bir sonraki aktif hücreye geçiş için hangi tuş kullanılmaz?

a) Enter
b) Yön Tuşları
c) Alt
d) Tab

4. Hücre içine yazılan formülden sonuç almak için formül satırının başına hangi işaret yazılmaz?

a) =
b) +
c) /
d) –

5. Excel 2007’de bir sayfanın korunması için belli hücrelerin kilidi açıldıktan sonra hangi seçenek seçilmelidir?

a) Giriş, Sayfa, Koru
b) Ekle, Koru
c) Veri, Sayfa, Koru
d) Gözden Geçir, Sayfayı Koru

6. Sayfalar arası Link (Sayfa Bağlantısı) işlemlerinde sayfa adının sonuna hangi karakter gelmelidir?

a) ?
b) !
c) :
d) *

7. A1=10, B1=50 ise =A1*B1/2 işleminin sonucu kaçtır?

a) 250
b) 500
c) 1000
d) 2500

8. Bir hücreye kaç çeşit bilgi girilebilir?

a) Formüller
b) Sabit Değerler
c) Açıklamalar
d) Hepsi

9. Çalışma tablosunda C5=20, C6=4 değerleri vardır. =(C6+C5/4) işlemi sonunda bulunan değer aşağıdakilerden hangisidir?

a) 21
b) 18
c) 9
d) 27

10. Excel 2007 Programında Standart Satır yüksekliği ne kadardır?

a) 8,43 Karakter
b) 15 Piksel
c) 12,75 mm
d) 1,275 cm
11. Çalışma sayfaları arasında klâvyeden geçiş yapmak için CTRL tuşuyla birlikte hangi tuşlar kullanılır?

a) PAGE UP – PAGE DOWN
b) HOME – END
c) HOME – PAGE UP
d) HOME – PAGE DOWN

12. Çalışma Sayfası için aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

a) Satır ve sütunlardan oluşan bir Tablodur.
b) Çalışma sayfasının hücrelerine sayılar ve kelimeler girilir.
c) Satır ve sütunların kesiştiği noktalara hücre denir.
d) Birden fazla hücre birleştirilemez.

13. Çalışma alanında farklı alanları seçmek için ne yapılır?

a) CTRL+Fare
b) F8
c) SHIFT+Fare
d) ALT+F3

14. Excel 2007’de kaydedilen dosyaların uzantıları aşağıdakilerden hangisidir?

a) XLMX
b) XLCX
c) XLWX
d) XLSX

15. Aşağıdaki işaretlerden hangisi mantıksal işlemler için kullanılır?

a) >=
b) /
c) +
d) –

16. Herhangi bir hücrede var olan açıklamayı silmek için hücre üzerine mause ile sağ tıklandıktan sonra ne yapılmalıdır?

a) ALT+ENTER
b) Açıklama sil
c) SHIFT+F2
d) F2

17. ∑ düğmesinin görevi nedir?

a) Otomatik Toplam.
b) Otomatik saydırma
c) Ortalama
d) MOD işlemi

18. Belirtilen hücrelerdeki değerlerden belli şartları sağlayanları toplayan formül hangisidir?

a) BOŞLUKSAY
b) BAĞ_DEĞ_SAY
c) BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY
d) ETOPLA

19. Çalışma sayfasındaki formülleri son kez yeniden hesaplatan (CALC tuşu) hangi fonksiyon tuşudur?

a) F8
b) F9
c) F10
d) F11

20. Excel 2007 sayfasına küçük resim eklemek için seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?

a) Ekle, Resim
b) Ekle, Küçük Resim
c) Ekle, Smart Art
d) Ekle, Simge
21. Verilerin belli bir alt kümesine erişmek için hangi menü ve alt seçeneği kullanılır?

a) Veri – Sırala
b) Veri – Filtre
c) Veri – Gelişmiş
d) Dış Veri Al

22. (F7) fonksiyon tuşunun görevi aşağıdakilerden hangidir?

a) Hücreyi edit eder
b) Hücreyi hesaplatır
c) Sayfaya yazım denetimi yaptırır
d) Grafik çizdirir

23. Excel 2007’de istenilen bir konu hakkında Yardım almayı sağlayan Fonksiyon tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) F1
b) F2
c) F4
d) F9

24. Excel 2007’de Sayısal bilgilere Otomatik Para Birimi hangi araç düğmesiyle uygulanır?

a) excel2tests24a
b) excel2tests24b
c) excel2tests24c
d) excel2tests24d

25. Excel 2007’de herhangi bir hücreye bilgi girişi yaptıktan sonra onaylamadan silmek için hangi tuş kullanılır?

a) ALT
b) TAB
c) ESC
d) CTRL

26. Excel Programında Standart sütun genişliği ne kadardır?

a) 8,43 Karakter
b) 12,75 Piksel
c) 12,75 mm
d) 1,275 cm

27. A1 hücresinde TÜRKİYE sözcüğü varken =SOLDAN(A1;4) formülü uygulandığında hücrede ne görülür?

a) T
b) TÜRKİYE
c) KİYE
d) TÜRK

28. Çalışma sayfasının tümünü seçmek için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

a) F8
b) CTRL+B
c) SHIFT+Fare
d) ALT+F3

29. Çalışma alanında farklı alanları seçmek için ne yapılır?

a) F5
b) CTRL+Fare
c) SHIFT+Fare
d) ALT+Fare

30. Excel’de kaydedilen dosyaların uzantıları aşağıdakilerden hangisidir?

a) XLM
b) XLC
c) XLW
d) XLS
31. Herhangi bir hücreye açıklama eklemek için hücre üzerine Mouse ile sağ tıklandıktan sonra ne yapılmalıdır?

a) Açıklama Ekle
b) ALT+ENTER
c) SHIFT+F2
d) F2

32. excel2tests33 Düğmesinin görevi nedir?

a) Yazım Kılavuzu
b) Onay Kutusu
c) Birleştir ve Ortala
d) Ondalık Artır

33. A1 hücresinde türkiye sözcüğü varken =BÜYÜKHARF(A1) formülü uygulandığında hücrede ne görülür?

a) tÜRKİYE
b) Türkiye
c ) TÜRKİYE
d) türkiye

34. Çalışma sayfasında yer alan ve seçilen verilerle Grafik sayfasına grafik çizmeyi sağlayan (Kısa Yol tuşu) hangi tuşdur?

a) F8
b) F9
c) F10
d) F11

35. Excelde seçili alandaki sayı değerlerine para birimi eklemek için aşağıdaki araç düğmelerinden hangisi kullanılmalıdır?

a) excel2tests35a
b) excel2tests35b
c) excel2tests35c
d) excel2tests35d

36. Çalışma sayfasında seçili sütunlardan herhangi birisi genişletilirse ne söylenebilir?

a) Seçili sütunların tümü genişler
b) Seçili sütunların tümü daralır
c) Sadece bir sütun genişler
d) Sadece bir sütun daralır

37. Excel’de Grafik çizerken ikinci yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Grafiğin Türü ve alt türü seçilir
b) Grafiği çizdirilecek alan seçilir
c) Ekle Grafik ya da Grafik sihirbazı seçilir
d) Grafiğin eksen başlıkları yazdırılır

38. (F2) fonksiyon tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hücreyi Edit eder
b) Hücreyi hesaplatır
c) Sayfaya yazım denetimi yaptırır
d) Grafik çizdirir

39. Excel’de işlem yaparken hazır fonksiyonlara hangi Araç düğmesi ile erişilir?

a) excel2tests39a
b) excel2tests39b
c) excel2tests39c
d) excel2tests39d

40. Excel’de hücrede yer alan metinin girintisini hangi biçim araç düğmesi ile artırılır?

a) excel2tests40a
b) excel2tests40b
c) excel2tests40c
d) excel2tests40d

CEVAP ANAHTARI

1 A  2 B  3 C  4 C  5 D  6 B  7 A  8 D  9 C  10 B  11 A  12 D  13 A  14 D  15 A  16 B  17 A  18 D  19 B  20 C  21 D  22 C  23 A  24 A  25 C  26 A  27 D  28 B  29 B  30 D  31 A  32 A  33 C  34 D  35 B  36 A  37 A  38 A  39 B  40 C

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap