Microsoft Excel 2010 Test Soruları-3 - Bilişim Konuları

Microsoft Excel 2010 Test Soruları-3

1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur?

a-) Biçim – Hücreler -Yazı Tipi
b-) Biçim – Hücreler – Desen
c-) Biçim – Hücreler – Kenarlık
d-) Biçim – Hücreler – Hizalama

2. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir?

a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =GÜN()

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)?

a-) =B5
b-) B5
c-) =B(5)
d-) =5B

4. A1 hücresindeki “Windows” metni ile A2 hücresindeki “İşletmenlik” metni A3 hücresi içine “Windows İşletmenlik” yazar?

a-) =A1&” “&A2
b-) =A1&A3
c-) =A1&A2
d-) =A1+A2

5. =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =Topla(B4;B7)
b-) =Topla(B4,B7)
c-) =Topla(B4:B7)
d-) Hiçbiri

6. =Eğer(E4>70;”Geçti”;”Kaldı”) işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

a-) E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar
b-) E4 boş ise Geçti yazar
c-) E4 küçük 70 ise Geçti yazar
d-) E4 büyük 70 ise Geçti yazar

7. =Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir?

a-) 23
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451
8. Excel’de mexcel3-8 yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Satır/sütunları otomatik toplar.
b-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar.
c-) Yeni bir Excel satırı ekler.
d-) Yeni bir Excel sütunu ekler.

9. Excel’de mexcel3-9 yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Aktif hücredeki bilgiyi siler.
b-) Satır ve sütunların ortalamasını alır.
c-) İşlev Yapıştır penceresini getirir.
d-) Yazı tipi penceresini getirir.

10. =TOPLA (A1:A3;A7) formülünün açılımı nedir?

a-) a1+a2+a3+A7
b-) a1
c-) a1+a3+a7
d-) a3+a2

11. Excel programı hangi yazılım kategorisine girer?

a-) Kelime işlemci
b-) Tablo / Grafik
c-) Ticari program
d-) Eğitim programı

12. Aşağıdakilerden hangisi Excel’de formül çubuğunu gösterir gizler?

a-) Görünüm – Durum Çubuğu
b-) Görünüm – Araç Çubuğu
c-) Görünüm – Formül Çubuğu
d-) Görünüm – Altbilgi, Üstbilgi

13. Aşağıdakilerden hangisi sütunu gizler?

a-) Biçim – Sütun – Göster
b-) Biçim – Sayfa – Gizle
c-) Biçim – Sütun – Gizle
d-) Biçim – Satır – Gizle

14. Aşağıdakilerden hangisi Satırı gizler?

a-) Biçim – Satır – Göster
b-) Biçim – Sayfa – Gizle
c-) Biçim – Sütun – Gizle
d-) Biçim – Satır – Gizle
15. Dosya – Baskı Önizleme komutunun görevi nedir?

a-) Dosyayı yazdırır
b-) Dosyanın yazıcıdan çıkmadan önceki halini görüntüler
c-) Grafik Çizer
d-) Dosyayı siler

16. Ekle / Grafik ne işlem yapar?

a-) Çalışma kitabına bir grafik ekler.
b-) Çalışma kitabından bir grafik siler.
c-) Çalışma kitabına bir grafik kopyalar.
d-) Çalışma kitabından bir dosya ismini değiştirir

17. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır?

a-) .bmp
b-) .txt
c-) .xls
d-) .xlt

18. Çalışma sayfasının adı hangisi ile değiştirilemez?

a-) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak
b-) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu – yeniden adlandır ile
c-) Biçim – Sayfa – Yeniden adlandır
d-) Düzen – Değiştir

19. Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna getirmek için hangi tuş kullanılır?

a-) F2
b-) ESC
c-) TAB
d-) F1

20. Biçim/Hücreler/Sayı/Para Birimi komut dizisi ile hangi işlem yapılır?

a-) Para birimi formatı değiştirilir
b-) Saat formatı değiştirilir
c-) Tarih formatı değiştirilir
d-) Hücre büyüklüğü değiştirilir.

21. Bir hücrenin içinde #### işareti varsa bunun anlamı nedir?

a-) Bilgiler Hücreye sığmamıştır
b-) Formül hatası
c-) İşlev Hatası
d-) Hücre Seçilmiştir
22. Düzen-Sil-Hücreleri Sola Ötele komutunun işlevi nedir?

a-) Seçilen hücreler silinir ve altındaki hücreler yukarı kaydırılır.
b-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sağa kaydırılır.
c-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler aşağı kaydırılır
d-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sola kaydırılır.

23. Ekle-Hücreler komut satırı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Yeni bir çalışma sayfası açar.
b-) Yeni bir satır açar.
c-) Yeni bir hücre ekler.
d-) Yeni bir sütun ekler.

24. Tablonun herhangi bir yerinde iken A1 hücresine gitmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) HOME
b-) CTRL + HOME
c-) END
d-) CTRL + END

25. Excel’den çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) Dosya – Çıkış
b-) Pencere – Yerleştir
c-) Düzen – Sil
d-) Dosya – Kapat

26. Dosya – Sayfa Yapısı ne işe yarar?

a-) Sayfadaki satır yüksekliğini ayarlar
b-) Sayfadaki sütun genişliğini ayarlar
c-) Sayfanın kenar boşlukları, üst-alt bilgi, yazdırma seçeneklerini ayarlar
d-) Çalışma kitabındaki sayfa sayısını ayarlar.

27. =EĞER(D4>80;”GEÇTİ”;”KALDI”) fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?

a-) 19
b-) 80
c-) 88
d-) 60

28. =ORTALAMA(B1:B5) fonksiyonunun işlevi nedir?

a-) B1 ve B2 hücrelerinin ortalamasını alır
b-) B1 den B5’e kadar olan hücrelerin ortalamasını alır
c-) B1 hücresindeki sayıyı ortalar
d-) B5 hücresindeki sayıyı ortalar.
29. Dosya / Yazdırma Alanı / Yazım Alanı Tanımla komutunun yaptığı işlem nedir?

a-) Hücre formatını değiştirir
b-) Satır yüksekliğini ayarlar
c-) Yazıcıdan sayfanın sadece istenilen bir kısmının çıktısının alınması için alan belirler
d-) Hücrelerdeki verileri sıralattırır

30. =Eğer(A3<50;”Orta”;Eğer(A3<75;“İyi”;“Pekiyi”)) formülü; A3 hücresinde 67 değeri varken hangi sonucu verir?

a-) Hata mesajı verir
b-) Hücre içinde İyi yazar
c-) Hücre içinde Orta yazar
d-) Hücre içinde Pekiyi yazar

31. =Aşağıyuvarla(23,451;1) sonucu nedir?

a-) 23
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451

32. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =C3*15%
b-) =C3*15
c-) =C3*15
d-) =C4*1,5

33. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a-) Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V
b-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala – Yapıştır
c-) Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır
d-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes – Yapıştır

34. Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir?

a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =SAAT()

35. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?

a-) A1
b-) AB
c-) 1A
d-) A
36. Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?

a-) AB:CD
b-) A1:A10
c-) 1A:1B
d-) A1:1C

37. Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?

a-) ESC + Yön tuşları
b-) TAB + Yön tuşları
c-) SHIFT + Yön tuşları
d-) ENTER + Yön tuşları

38. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?

a-) Fonksiyon tuşları
b-) Yön tuşları
c-) ESC tuşu
d-) DELETE tuşu

39. Formül hangi işaretle başlar?

a-) ?
b-) >
c-) =
d-) /

40. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?

a-) <

b-) ><
c-) <>
d-) >=

41. Hücreye girilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-) Sayı
b-) Formül / Fonksiyon
c-) Metin
d-) Menü

42. A5 neyi temsil eder?

a-) A sütunu
b-) 5. satırı
c-) A sütunu – 5. satır
d-) A satırı – 5. sütunu
43. (A1:A7) neyi temsil eder?

a-) A1 ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

44. (A1;A7) neyi temsil eder?

a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

45. Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare + olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a-) Taşıma
b-) Kopyalama
c-) Çerçevelendirme
d-) Bloklama

46. Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?

a-) A1+B1
b-) =A1+B1
c-) =(A1+B1)
d-) =TOPLA(A1;B1)

47. Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi kullanılır?

a-) Ekle – Hücreler – Hücreleri Aşağı Ötele
b-) Ekle – Ad
c-) Ekle – Sütun
d-) Düzen – Özel Yapıştır

48. Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?

a-) =EĞER
b-) =DOĞRU
c-) =YANLIŞ
d-) =TOPLA

49. Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?

a-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri biçimlendir – sayı
b-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
c-) Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
d-) Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala
50. Araçlar – Koruma – Sayfayı Koru seçeneği ne işe yarar?

a-) Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir
b-) Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar
c-) Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler
d-) Sadece sayı girişlerini önler

51. Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?

a-) Ekle – Resim
b-) Ekle – Grafik
c-) Biçim – Otomatik Biçim
d-) Araçlar – Özelleştir

52. A5 hücresinin karesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a-) =A5*A6
b-) =A5*2
c-) =A5^2
d-) =A2*A5

53. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler?

a-) Ekle – Çalışma
b-) Biçim – Sayfa
c-) Ekle – Çalışma Sayfası
d-) Veri – Çalışma – Sayfa

54. Aşağıdakilerden hangisi Biçim – Hücreler penceresindeki sekmelerden değildir?

a-) Sayı
b-) Gölgeleme
c-) Hizalama
d-) Desen

55. Aşağıdakilerden hangisi Hücre içindeki verinin yazı tipini değiştirir?

a-) Biçim – Hücreler – Yazı tipi
b-) Biçim Hücreler – Kenarlık
c-) Biçim – Hücreler – Desen
d-) Biçim – Hücreler – Hizalama

56. Excel’de oluşturulan çalışma kitapları aşağıdaki hangi seçenek ile yazdırılır?

a-) Dosya – Yazdır
b-) Düzen – Yazdır
c-) Biçim – Yazdır
d-) Ekle – Yazdır
57. mexcel3-57 Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

a-) Artan sıralama – Azalan sıralama
b-) Azalan sıralama – Artan sıralama
c-) Numaralandırma – Madde imleri
d-) Madde imleri – Numaralandırma

58. mexcel3-58 Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

a-) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla
b-) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
c-) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı
d-) Sağa hizalı – Ortalı – Yasla

59. mexcel3-59 Yandaki düğmenin görevi nedir?

a-) Metin kutusu ekler
b-) Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür
c-) Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar
d-) Seçilen hücrelerdeki yazıları genişletir

60. mexcel3-60 Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?

a-) Resim eklemeye yarar
b-) Seçilen hücredeki değeri Dolar kuruna çevirir
c-) Seçilen hücrelerdeki değerleri para biri yapar
d-) Para resmi eklemeye yarar

61. mexcel3-61 Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?

a-) Sayfanın yakınlaşma uzaklaşma yüzdesini gösterir
b-) Hücredeki değeri yüzde oranına dönüştürür
c-) Yapılan işlemlerin doğruluk oranlarını gösterir
d-) Sayfaya % işareti eklemeye yarar

62. mexcel3-62 Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

a-) Ondalık arttır – Ondalık azalt
b-) Ondalık azalt- Ondalık arttır
c-) Binlik ayıracı – Yüzde oranı
d-) Yüzde oranı – Binlik ayıracı
63. mexcel3-63 Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

a-) Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi –Kopyala – Kes –Yapıştır
b-) Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi – Kes – Kopyala – Yapıştır
c-) Yazdır –Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kopyala – Yapıştır – Kes
d-) Yazdır – Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kes – Kopyala – Yapıştır

64. mexcel3-64 Yandaki Sayfa sekmesi görünümü için hangi seçenek doğrudur?

a-) Üç Excel çalışma sayfası açıktır
b-) Şu anda açık olan çalışma sayfası Sayfa1’dir
c-) Kursör A5 hücresindedir.
d-) Kursör B7 hücresindedir.

65. mexcel3-65 Yandaki simgelerin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a-) İptal – Onay – İşlev sihirbazı
b-) Onay – İptal – İşlev sihirbazı
c-) İşlev sihirbazı – İptal – Onay
d-) İşlev sihirbazı – Onay – İptal

mexcel3-66

66. Yukarıdaki penceredeki seçenekler ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Çalışma sayfasına yeni bir satır ekler
b-) Çalışma kitabına yeni bir sayfa ekler
c-) Seçilen hücreler aşağı ötele yapar
d-) Çalışma sayfasına yeni bir sütun ekler

mexcel3-67

67. Yukarıda görülen Ad (Combo) kutusu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-) İmleç 3. sütundadır
b-) İmleç 3. satırdadır
c-) İmleç B3 hücresindedir
d-) İmleç 3B hücresindedir

mexcel3-68

68. Yukarıdaki seçeneklerin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a-) Kenarlık yok – Alt kenarlık – Sol kenarlık – Sağ kenarlık
b-) Çift alt kenarlık – Kalın alt kenarlık – Üst ve alt kenarlık – Üst tek alt çift kenarlık
c-) Üst ve kalın alt kenarlık – tüm kenarlıklar- Çerçeve – Kalın çerçeve
d-) Kenarlık yok – Çerçeve – Kalın çerçeve – Üst ve alt kenarlık
69. mexcel3-69 Yandaki simge Excel’de ne amaçla kullanılır?

a-) Yapılan işlemin doğruluk oranını gösterir.
b-) Bulunulan Hücreye %100 ifadesini yerleştirir
c-) Sayfanın yakınlaştırma ve uzaklaştırma yüzdesini belirler
d-) Hücredeki rakamın yüzdesini alır

70. mexcel3-70 Yandaki simge Excel’de ne amaçla kullanılır?

a-) Grafik ekleme sihirbazını çağırır.
b-) Çizim araç çubuğunu etkinleştirir
c-) Çizim araç çubuğunun etkinliğini iptal eder
d-) Veri sayfasının açılmasını sağlar

71. Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en küçüğünü verir?

a-) =MİN(E1:E7)
b-) =MİN(E1;E7)
c-) =MAK(E1:E7)
d-) =MAK(E1;E7)

72. Aşağıdakilerden hangisi sayıyı tarih biçimine dönüştürür?

a-) Biçim – Hücreler – Sayı – Tarih
b-) Biçim – Hücreler – Tarih
c-) Biçim – Hücreler – Sayı – Finansal
d-) Biçim – Hücreler – sayı – Bilimsel

73. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal bir fonksiyon değildir?

a-) ORTALAMA
b-) VE
c-) YADA
d-) DEĞİL

74. Aşağıdakilerden hangisi hücre içine sığmayan veriyi aynı hücre içinde bir alt satıra yazılmasını sağlar?

a-) Biçim – Hücreler – Hizalama – Yatay – Metni kaydır
b-) Biçim – Hücreler – Hizalama – Metin denetimi – Metni kaydır
c-) Biçim – Hizala – Kaydır
d-) Biçim – Hücreler – Seçim alanını kaydır
75. Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ortalama sütundaki not 50 den büyük yada eşit ise “geçti” değilse “kaldı” yazan formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a-) =EĞER(C2>=50;“KALDI”;“GEÇTİ”)
b-) =EĞER(C2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
c-) =EĞER(C2>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
d-) =EĞER(C2=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

mexcel3-76

76. Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ortalama sütunundaki not yuvarlandığında 50 ye eşit ve yüksekse “geçti” değilse “kaldı” yazan formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a-) =EĞER(YUVARLA(C2;0)>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
b-) =EĞER(YUVARLA(C3;0)>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
c-) =EĞER(C2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
d-) =EĞER(YUVARLA(C2;0)>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

mexcel3-77

77. Yukarıdaki veriler doğrultusunda hem yazılıdan hem de uygulamadan aldığı not 50 ye eşit ve yüksekse“Geçti” değilse “Kaldı” yazan formül hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a-) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
b-) =EĞER(YADA(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
c-) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“KALDI”;“GEÇTİ”)
d-) =EĞER(VE(A2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

mexcel3-78

78. Yukarıdaki veriler doğrultusunda yazılıdan veya uygulamadan aldığı not 50 ye eşit ve yüksekse“Geçti” değilse “Kaldı” yazan formül hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a-) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
b-) =EĞER(YADA(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
c-) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“KALDI”;“GEÇTİ”)
d-) =EĞER(VE(A2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

79. Aşağıdakilerden hangisi A1 hücresindeki değer 0 ise “sıfır”; A1 hücresindeki değer 0 dan büyükse “Pozitif”, değilse “Negatif” yazar?

a-) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”))
b-) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“ NEGATİF”;“POZİTİF”))
c-) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”))
d-) =EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”)

80. Aşağıdaki formüllerden hangisi A1, A2 ve A3 hücrelerine girilmiş sayıları toplar?

a-) =TOPLA(A1;A3)
b-) =TOPLA(A1;A2;A3)
c-) =TOPLA(A1:A3)+TOPLA(A1:A3)
d-) =TOPLA(A1)+TOPLA(A2)+TOPLA(A3)

81. Aşağıdaki formüllerden hangisinde B2 hücresi ile A2 hücresindeki sayıların farkı alınır?

a-) =(B2-A2)
b-) (B2-A2)
c-) =(B2) FARK (A2)
d-) =FARK(B2) FARK(A2)
82. Aşağıdaki formüllerden hangisi C1, C2, C3, C4 ve A1 hücrelerindeki sayıların çarpım sonucunu verir?

a-) =ÇARPIM(A1:C4)
b-) =ÇARPIM(A1;C4)
c-) =ÇARPIM(A1;C1:C4)
d-) =(A1;C1:C4)

83. Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4 ve E5 hücrelerindeki sayıların ortalamasını verir?

a-) ORTALAMA(E1;E5)
b-) =(E1:E5)/4
c-) =ORTALAMA(E1:E5)
d-) (E1;E2;E3;E4;E5)/4

84. Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5,E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en büyüğünü verir?

a-) =MİN(E1:E7)
b-) =MİN(E1;E7)
c-) =MAK(E1:E7)
d-) =MAK(E1;E7)

85. =ORTALAMA(A1:A3;A5) formülü hangi hücrelerin ortalamasını alır?

a-) A1;A2;A3;A4;A5
b-) A1;A3;A5
c-) A1;A2;A3;A5
d-) A1;A3;A4;A5

86. Aşağıdaki tuş ikililerinden hangisi sonuncu satıra gider?

a-) Ctrl + home
b-) Ctrl + end
c-) Ctrl + aşağı yön tuşu
d-) Ctrl + yukarı yön tuşu

87. Aşağıdaki tuş ikililerinden hangisi sonuncu sütuna gider?

a-) Ctrl + home
b-) Ctrl + end
c-) Ctrl + aşağı yön tuşu
d-) Ctrl + yukarı yön tuşu

88. B1 hücresindeki sayının karekökünü alan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-) = karekök(B1)
b-) =karekökü(B1)
c-) karekök(B1)
d-) Hiçbiri
89. A2 ve B3 hücrelerindeki sayıların ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =ortalama (A2:B3)
b-) = topla (A2;B3)
c-) =ortalama (A2;B3)
d-) =Ortalama(A2+B3)

90. Sayfaya satır eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

a-) Ekle-Satır
b-) Biçim –Sütun
c-) Ekle-Yeni Sütun
d-) Düzen – Sütun

91. Excel’de A1’den D1’e kadar olan sayıların toplamını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =A1+C1+D1
b-) TOPLA(A1:D1)
c-) =TOPLA(A1+D1)
d-) =TOPLA(A1:D1)

92. E6 hücresindeki sayıdan E4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =E6-E4/2
b-) =(E6-E4)/2
c-) =(E6-E4):/2
d-) =(E6:E4)/2

93. C8 hücresini sabit hücre olarak ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a-) $8$C
b-) $C$8
c-) *C*8
d-) *8*C

94. Üs almada kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?

a-) ^
b-) :
c-) +
d-) *

95. Aşağıdakilerden hangisi ile rakamlara binlik ayıracı eklenebilir?

mexcel3-95

96. B2’den B6’ya kadar olan hücreler arasındaki en yüksek notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir?

a-) =Topla(B2:B6)
b-) =Mak(B2:B6)
c-) =Min(B2:B6)
d-) =Mak(B2;B6)
97. Dosyasının B15 hücresinde yazılı olan =TOPLA(A5:B10) alanındaki işlevi C15 hücresine kopyaladığımızda işlevin alan adresi aşağıdakilerden hangisine dönüşür?

a-) Hiçbir değişiklik olmaz işlev =TOPLA(A5:B10) olarak kalır
b-) İşlev =TOPLA(C5:C10) olarak değişir
c-) İşlev =TOPLA(C10:C15) olarak değişir
d-) İşlev =TOPLA(B5:C10) olarak değişir

98. Aşağıdakilerden hangisi Ekle menüsünden eklenemez?

a-) Dosya
b-) Satır
c-) Grafik
d-) Köprü

99. Eğer(A2>40;”A2”;”B2”) ifadesinin sonucu A2 değerinin 50 olması durumunda ne olur?

a-) A2
b-) B2
c-) A2+B2
d-) A2*B2

100. =b4+b5+b6+b7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =topla(b4;b7)
b-) =topla(b4,b7)
c-) =topla(b4:b7)
d-) =topla(b4+b7)

Cevap anahtarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap