Microsoft Excel Fonksiyonları ve Formülleri - Bilişim Konuları

Microsoft Excel Fonksiyonları ve Formülleri

Microsoft Excel’in en zevkli olan formül kısmı hakkında kısa kısa bilgileri ve bazı formüllerin nasıl yazıldığını burada bulacaksınız.

Not: Bu sunum, Excel 2003’e göre hazırlanmıştır. Bazı terimler, 2007 ile uyuşmayabilir. Ancak formül kısmında bir değişiklik yoktur.

EXCELDE;

  • Excelde formül yazarken mutlaka eşittir (=) işareti konularak formül yazılmalıdır.
  • Excelde kullanılan formüllerin belli kullanım şartları vardır, o şartlar dışına çıkılamaz.
  • Excel ile bir formül kullanabildiğiniz gibi şartları aşmadan birden fazla formülü yerine göre kullanabilirsiniz.
  • Formülü yazdıktan sonra ENTER tuşu ile formülü uygulayın.

Bilinmesi Gerekenler

  • Excelde 256 adet sütun 65536 adet satır bulunmaktadır.
  • Excelde sütunların üzerinde harf, satır başlarında ise rakam vardır. Bunlar bizim hangi hücrede bulunduğumuzu öğrenmemizde yardımcı olacaktır.
  • Excel’in uzantısı XLS dir.

: ve ; nedir, ne işe yarar?

* iki nokta, belirtilen hücre aralığındaki değerler demektir. A1:A10 ifadesi A1 ile A10 arasındaki değerleri temsil eder.

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10

* noktalı virgül sadece belirtilen hücredeki değerler demektir. A1;A10 ifadesi sadece A1 ve A10’un içerisindeki değeri temsil eder.

A1,A10

* ve ; formüllerle birlikte kullanılır.

Excel’de işlemler nasıl yapılır?

* Excelde hesaplama yapılırken değerler sabitlenirse; örneğin bir toplama işleminde değerler sabit girilirse =10+10 gibi… bu tip formüller sağlıklı değildir.
* Formüllerin daima hücre adreslerini kaynak gösterilerek yazılmasını tavsiye ediyoruz. Örneğin, =A1+A5 gibi… Böylesi bir işlemde A1 ve A10 içerisindeki değerler değiştirilse bile formülün değiştirilmesine gerek yoktur.

FORMÜL ÇOĞALTMA

Normalde Excel’in mouse işareti beyaz kalın bir artı işaretidir. Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinde küçük bir kare vardır. Onun üzerine mouse ile gelindiğinde artı işareti siyah ince bir artı şeklini alır. Bu şekilde mousenin sol tuşu basılı tutularak aşağı hücrelere sürüklenirse, formül ya da sayı, metin çoğaltılmış olur.
excelformul-1

TOPLA FONKSİYONU

* Bu komut belirtilen aralıklardaki sayıları toplamak için kullanılır.

Yazılışı:

=Topla(Aralık)

=Topla(A1:A10) -> A1 ile A10 arasındaki sayıları toplar.

=Topla(A1;A10) -> Sadece A1 ile A10 hücresinde bulunan sayıları toplar.

ÇARPIM FONKSİYONU

* Belirtilen aralıktaki sayıları çarpmak için kullanılır.

Yazılışı:

=Çarpım(Aralık)

=Çarpım(B2:B4)-> B2 ile B4 arasında bulunan sayılar çarpar.

=Çarpım(B2;B4)-> Sadece B2 ile B4 hücresinde bulunan sayıları çarpar.

* Aşağıdaki gibi bir formülde hangi hücreler toplanır, bakalım.

=Topla(A4:C8) ->Bu formül A4 ile C8 arasındaki sayıları toplar.

Aşağıda Görüldüğü gibi sayılar bulunmaktadır. Böyle bir formülde, başlangıç sayısına ve bitiş sayısına bakarız.

excelformul-2

A4 den başlamış, C8 de başlamış… Yani A4,A5,A6,A7,A8 B sütununda da aynı hücreler ve C sütununda da aynı hücreler alınır. Buna göre sonuç 54 çıkacaktır.

ÖRNEK: Bir üniversite öğrencisi vize ve final sınav notlarının hesaplanması isteniyor. Excel’de bunu hesaplayacak formülü yazın. Vizenin %30’u Final’in ise %70 alınacaktır.

* İlk olarak şunu bilelim. Öğrencinin vize notunun 60 olduğunu varsayalım. 60 sayısının %30’unu bulmak için (60*30)/100 işlemi sonucunda %30’u alınıyor. Daha kısa olarak 60*0,3 yapıldığında işlem yapılır.

Buna göre B ve C hücrelerinde vize ve final notlarının olduğunu düşünelim. D hücresine ortalamayı hesaplayacağız. D2 hücresine;

=B2*0,3+C2*0,7 yazıyoruz.

Unutmayın! Excel, işlem sırasına dikkat eder. Önce bölme, sonra çarpma, sonra toplama ve çıkarma işlemi yapılır.

ORTALAMA FONKSİYONU

* Belirtilen aralıktaki sayıları toplayıp, kaç sayı toplamış ise o sayıya böler.

Yazılışı:

=Ortalama(Aralık)

=Ortalama(B2:D2)

=Ortalama(B2;D2)

B2=50, C2=60, D2=70 olduğuna göre sonuç=60 tır.

ÖRNEK: Bir lise öğrencisinin 1. yazılı, 2. yazılı ve 3. yazılı notları giriliyor. Bu öğrencinin notunu hesaplayınız.

* Öğrencinin notu, fonksiyon kullanmadan şu şekilde hesaplanabilir; B2,C2,D2 alanlarında not olduğunu kabul ederek:

=(B2+C3+D3)/3 diyebiliriz.

* Dikkat!.. Formül hatalı yazıldı. Doğrusu:

=(B2+C2+D2) /3

Ortalama fonksiyonunu kullanarak:

=Ortalama(B2:D2) yazmanız yeterlidir.

KAREKÖK FONKSİYONU

* Verilen pozitif bir sayının karekökünü bulur.

Yazılışı:

=Karekök(Sayı)

=Karekök(16) -> 4 olarak sonuç gelir.

Sayıyı direk yazabildiğimiz gibi hücre adresini de gösterebiliriz.

=Karekök(A2) gibi…

MAK FONKSİYONU

* Belirtilen bir aralıktaki sayıların en yüksek olanını verir.

Yazılışı:

=Mak(Aralık)

=Mak(A2:C30)*

=Mak(A2;A30)

*Üstteki formül, A2 den C30’da kadar olan sayılardan en büyük sayıyı verir.

MIN FONKSİYONU

* Belirtilen bir aralıktaki sayıların en düşük olanını verir.

Yazılışı:

=Min(Aralık)

=Min(A2:C30)*

=Min(A2;A30)

*Üstteki formül, A2 den C30’da kadar olan sayılardan en düşük sayıyı verir.

MOD FONKSİYONU

* Verilen sayıyı, verilen bölene böldükten sonra kalanı verir.

Yazılışı:

=Mod(Sayı;Bölen)

=Mod(4;2) -> Sonuç sıfırdır (0).

=Mod(16;3)-> Sonuç birdir (1).

YUVARLA FONKSİYONU

* Verilen sayıyı, virgülden sonra kaç basamak kalacak şekilde aşağı ya da yukarı yuvarlar.

Yazılışı:

=Yuvarla(Sayı;Virgülden Sonra Basamak Sayısı)

=Yuvarla(56,5;0) -> 57

=Yuvarla(45,43;1) -> 45,3

=Yuvarla(45,4;0) -> 45

ÖRNEK: Aşağıdaki tabloda gerekli formülleri giriniz. Ortalamayı hesaplayınız, ondalıklı çıkan sayıları tam sayıya yuvarlayın.

excelformul-3

Ortalamayı bulmak için;

=Ortalama(B2:C2) formülünü D2 hücresine yazıyoruz.

* Aşağıda da gördüğünüz gibi bu formül yazıldığı zaman Ortalamalarda virgüllü sayılar çıkmış durumda. Bunu Yuvarla komutuyla çözelim.

excelformul-4

Bunun için,

=Yuvarla(22,5;0) yazabilirsiniz. Ama bu sağlıklı olmayacaktır. Yuvarladan sonra sayı geldiğine göre;

=Yuvarla(Ortalama(B2:C2);0) diyebiliriz. Çünkü Ortalama fonksiyonun sonucunda bir sayı üretiliyor. Bu sayıyı kullanarak yuvarlama işlemini yapabiliriz.

AŞAĞI YUVARLA FONKSİYONU

•Verilen sayıyı istenilen sayıda aşağı yuvarlamak için kullanılır.

Yazılışı:

=Aşağıyuvarla(23,56;0) -> 23

=Aşağıyuvarla(23,99;1) -> 23,9

Aşağı yuvarla komutunda sayı ne olursa olsun aşağı yuvarlanır!..

YUKARI YUVARLA FONKSİYONU

•Verilen sayıyı istenilen sayıda yukarı yuvarlamak için kullanılır.

Yazılışı:

=Yukarıyuvarla(23,11;0) -> 24

=Yukarıyuvarla(23,99;1) -> 24

Dokuz sayısı bir üstte yuvarladığından sayı 24 dür.

Yukarı yuvarla komutunda sayı ne olursa olsun yukarı yuvarlanır!..

Saat, Bugün, Şimdi, Gün, Ay, Yıl, Değil Fonksiyonları

•=Saat(23:15:00) -> (23)
•=Bugün() -> 07.11.2005
•=Şimdi() -> 07.11.2005 21:19
•=Gün(07.11.2005) -> 07
•=Ay(07.11.2005) -> 11
•=Yıl(07.11.2005) -> 2005
•=Değil(4+4=2) -> Yanlış
•=Değil(2*2=5) -> Doğru

Değil fonksiyonu yapılan işlemin tersine bir cevap gönderir.

EĞERSAY FONKSİYONU

•Belirtilen aralıktaki değerleri belirtilen ölçütü sağlayan hücrelerin sayılmasını sağlar.

Yazılışı:

=Eğersay(Aralık;“Şart”)

=Eğersay(A1:A10;“10”)-> A1 ile A10 arasında 10 olan değerlerin sayısını verir.

=Eğersay(B3:B14;“Geçti”)-> B3 ile B14 arasında olan değerlerde Geçti olanların sayısını verir.

ETOPLA FONKSİYONU

•Belirtilen aralıktaki hücrelerden belirtilen şartı sağlaması durumunda belirtilen diğer hücrelerin toplamını verir.

Yazılışı:

=Etopla(Sorgulanacak Hücre Aralığı;“Şart”;“Toplanacak Hücre Aralığı)

=Etopla(A1:A10;“10”;B1:B10) -> A1 ile A10 arasında bulunan sayılardan içerisinde 10 sayısı varsa o hücreye denk gelen B sütunundaki hücre değerini topla.

ÖRNEK: Bir not çizelgesinde Ad, Soyad, Not ve Cinsiyet alanları bulunmaktadır. Cinsiyeti kız olanlar ve erkek olanların notları ayrı ayrı aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi toplanıp gereken yerlerde sonucun yazılması isteniyor. Gerekli formülü yazın.

excelformul-5

Yukarıda görüldüğü gibi aşağıdaki toplamlar için şu formül yazılır:

=Etopla(D2:D5;“Erkek”;C2:C5)

=Etopla(D2:D5;“Kız”;C2:C5)

Yukarıdaki formüllerde sorgulamak istediğimiz alan cinsiyet alanıdır.

O yüzden sorgulanacak alan adreslerini Cinsiyet alanını belirledik. Şartımız Erkek veya Kız’dır. Bunu yazdık ve şartın sağlanması durumunda nereyi toplamak istiyorsak o adresi yazıyoruz. Tablomuzda C sütununda bulunan notlar toplanacağından bunları yazdık.

MUTLAK FONKSİYONU

•Belirtilen sayının mutlak değerini bulmak için kullanılır. Sayı direk yazılabildiği gibi hücre adresi de gösterilebilir.

Yazılışı:

=Mutlak(Sayı)

=Mutlak(4) -> 4

=Mutlak(-4) -> 4

Gibi…

EĞER FONKSİYONU

•Eğer fonksiyonu çok sıkça kullanılan bir fonksiyondur. Burada bazı mantıksal işlemler yapmak için kullanılır.
•Eğer fonksiyonu, verilen bir şartın doğru olması durumunda yapılması gereken işlemleri ve yanlış olması durumunda yapılması gereken işlemleri kontrol etmek için kullanılır.

Bilinmesi Gerekenler…

•Eğer formülünün yazılışı aşağıdaki gibidir:

=Eğer(Şart;“Doğruysa Değer”;“Yanlışsa Değer”)

Belirtilen bir şartın uyması durumunda hemen bir sonraki parametrede bulunan işlem gerçekleştirilecektir. Aksi olduğunda bir sonraki parametrede bulunan işlemler gerçekleşecektir. Örneğin A1=50 olsun.

=Eğer(A1<=50;Karekök(16);Karekök(81))

Yukarıdaki formülde A1 hücresindeki değer 50 ye eşit ya da küçük olması durumunda 16 sayısının karekökünün bulunmasını, değilse 81 sayısının karekökünü bulmasını istedik. A1 de bulunan sayı 50’ye eşit olduğundan sonuç 4 dür.

ÖRNEK: Bir hava durumu tablosunda ortalama sıcaklık 25° nin altında ise “Soğuk” değilse “Sıcak” mesajını Durum alanında gösterecek formülü yazınız.

excelformul-6

•Yukarıda tabloda görüldüğü gibi alanlarımız mevcut. Biz Ortalama alanını kontrol edeceğiz.
•Bunun için;

=Eğer(D2<25;“Soğuk”;

“Sıcak”)

Buna göre tablomuzdaki değerler yeşil renk ile gösterilmiştir.

Excel’de Eğer komutu ile;

•Excel’de Eğer komutu ile şarta bağlı olarak mesaj verebildiğiniz gibi ayrıca diğer işlemleri de yapabilirsiniz. (Bir önceki örnekte olduğu gibi)
•Excel’de Eğer komutu ile iç içe yedi formül yazılabilir. Bunun için açılan parantezler kapatılmaz. Yani;

=Eğer(Şart1;“Doğruysa değer1”;Eğer(Şart2;

“Doğruysa değer2”;Eğer(Şart3;“Doğruysa değer3”)))

Gibi… Yukarıda görüldüğü gibi açılan parantezler en sonda kapatılır. Parantezleri değişik renkte göstererek bunların karışık olmadığını anlıyoruz.

ÖRNEK: Bir yaş tablosunda;
0-6 yaş arasındakiler için bebek
7-12 arasındakiler için çocuk
13-25 arasındakiler için genç
26-44 arasındakiler için yetişkin
45 ve üstü için yaşlı mesajını veren komutu yazın.

•İlk olarak birinci şartımızı yazalım. D2 hücresinin yaşların tutulduğu alan olarak varsayalım ve D2 de bulunan yaşımız 23 olsun.

=Eğer(D2<=6;“Bebek”;“Çocuk”) tek şartla iki mesaj verdik. Ama bizim 5 şartımız var. Bunun için;

=Eğer(D2<=6;“Bebek”;Eğer(D2<=12;“Çocuk”;

Eğer(D2<=25;“Genç”;Eğer(D2<=45;“Yetişkin”;

Eğer(D2>=45;“Yaşlı” )))))

EĞER-VE FONKSİYONU

•Birden fazla şartın belirtilmesi durumunda kullanılır. Eğer fonksiyonu ile birlikte kullanılır.

Yazılışı:

=Eğer(Ve(Şart1;Şart2;…);“Doğruysa değer”; “Yanlışsa değer”)

=Eğer(Ve(A1>0;A1<10);“Soğuk”;“Sıcak”)

Yukarıdaki örnekte eğer A1 ile A10 arasındaki sayı 0’dan büyük ve 10 dan küçükse Soğuk mesajını; değilse Sıcak mesajını yaz anlamındadır.

Eğer-Ve…

•Eğer-Ve fonksiyonu şuna benzer;
•Ali ve Ahmet okula gelirse ben de gelirim.
•Ali ve Ahmet okula gelmezse gelmem.
•Ali gelir, Ahmet gelmezse gelmem.
•Ahmet gelir, Ali gelirse gelmem.

Matematikte 0 ve 1’lerle ifade edilir bu durum:

0 ve 0->0

0 ve 1->0

0 ve 0-> 0

1 ve 1-> 1

Yani yazılan şartların hepsinin uyması durumunda doğru mesaj, uymaması durumunda yanlış parametresinde bulunan mesaj yazılacaktır!..

ÖRNEK: Bir yaş tablosunda;
0-6 yaş arasındakiler için bebek
7-12 arasındakiler için çocuk
13-25 arasındakiler için genç
26-44 arasındakiler için yetişkin
45 ve üstü için yaşlı mesajını veren komutu yazın.

•Bu örneği biraz önce yapmıştık!.. Şimdide ve komutunu kullanarak yapalım. D2 hücresini yaş olarak alalım ve yaşımız 15 olsun.

=Eğer(Ve(D2>0;D2<6);“Bebek”;

Eğer(Ve(D2>6;D2<12);“Çocuk”;

Eğer(Ve(D2>12;A2<25);“Genç”;

Eğer(Ve(D2>25;D2<45);“Yetişkin”;

Eğer(D2>=45;“Yaşlı”)))))

Formüllerin sizi yanıltmaması için alt alta yazdım. Görüldüğü gibi karışık değildir, sadece içindeki değerler ve mesajlar değişti!..

EĞER-YADA FONKSİYONU

•Birden fazla şartın kontrol edilmesi sırasında bir şart uysa bile işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için kullanılır.

Yazılışı:

=Eğer(Yada(Şart1;Şart2;…);“Doğruysa değer”;

“Yanlışsa değer”)

=Eğer(Yada(A1<10;A1>20);“İşlem tamam”;

“İşlem yanlış”)

A1 de bulunan değer 32 buna göre işlem tamam mesajı verecektir. Birinci şarta uymuyor fakat ikinci şarta uyuyor.

Eğer-Yada

•Eğer-Yada fonksiyonunda şartlardan bir tanesinin doğru olması işlemi yaptırmak için yeterlidir.
•Eğer-Yada fonksiyonu sayılarla şu manaya gelir.

0 yada 1->1

1 yada 0->1

1 yada 1->1

0 yada 0->0

Eğer-Yada fonksiyonunda iki şarttan birinin doğru olması işlemi yapmaya yetmektedir. İşlemde her ikisinin yanlış olması durumunda işlem yapmamaktadır!..

Kaynak: www.erolafsin.net

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

1 Yorum