Microsoft Excel Test Çalışma Soruları-1 - Bilişim Konuları

Microsoft Excel Test Çalışma Soruları-1

1. excel-calisma1Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Satır/sütunları otomatik toplar.
b-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar.
c-) Yeni bir Excel satırı ekler.
d-) Yeni bir Excel sütunu ekler.

2. excel-calisma2 Excel’de yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Aktif hücredeki bilgiyi siler.
b-) Satır ve sütunların ortalamasını alır.
c-) Fonksiyon ekle penceresini getirir.
d-) Yazıtipi penceresini getirir.

3. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur?

a-) Farenin sağ Tuşu – Biçim – Hücreler -Yazı Tipi
b-) Farenin sağ Tuşu – Biçim – Hücreler – Desen
c-) Farenin sağ Tuşu – Biçim – Hücreler – Kenarlık
d-) Farenin sağ Tuşu – Biçim – Hücreler – Hizalama

4. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi hücrede otomatik tarih ve saati verir?

a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =GÜN()

5. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir? (Kopyalar)

a-) =B5
b-) B5
c-) =B(5)
d-) =5B
6. Aşağıdakilerden hangisi Sayfa2 çalışma sayfasından A3 hücresinin değerini getirir? (Kopyalar)

a-) =Sayfa2!A3
b-) =Sayfa2!
c-) =Sayfa2!3A
d-) =A3Sayfa2!

7. =B4+B5+B6+B7 formülünün eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =Topla(B4;B7)
b-) =Topla(B4,B7)
c-) =Topla(B4:B7)
d-) Hiçbiri

8. =A1+A2+A3+A4+C1+C2+C3 formülünün eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) =Topla(A1:C3)
b) =Topla(A1:A4:C1:C3)
c) =Topla(A1:A4;C1:C3)
d) =Topla(A1;A4:C1;C3)

9. =Eğer(E4>70;”Geçti”;”Kaldı”) işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

a-) E4 hücresindeki değer büyük eşit 70 ise hücreye kaldı yazar
b-) E4 hücresindeki değer boş ise geçti yazar
c-) E4 hücresindeki değer küçük 70 ise geçti yazar
d-) E4 hücresindeki değer büyük 70 ise geçti yazar

10. =Yuvarla(23,451;1) formülünün sonucu nedir?

a-) 23
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451
11. =TOPLA (A1:A3;A7) formülünün eşdeğer formülü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a-) A1+A2+A3+A7
b-) A1+ A2+A3+A4+A5+A6+A7
c-) A1+A3+A7
d-) A1+A7

12. Dosya –Yazdır komutunun görevi nedir?

a-) Hazırlamış olduğumuz belgenin ön izlemesini yapmaya ve yazıcıdan çıktı almaya yarar
b-) Belgemize önizleme yapar
c-) Belgemize Grafik Ekler
d-) Çalıştığımız belgenin çalışma sayfasını silmeye yarar

13. Ekle menü sekmesi / Grafikler ile ne yapabiliriz?

a-) Çalışma kitabından bir grafik siler
b-) Çalışma kitabına bir grafik kopyalar
c-) Çalışma kitabına bir grafik ekler
d-) Çalışma kitabından bir grafiğin ismini değiştirir

14. Giriş menü sekmesi / Yazı tipi / Hücreleri biçimlendir ayar penceresi Sayı sekmesi /Para Birimi komut dizisi ile hangi işlem yapılır?

a-) Para birimi formatı değiştirilir
b-) Saat formatı değiştirilir
c-) Tarih formatı değiştirilir
d-) Hücre büyüklüğü değiştirilir.

15. Bir hücrenin içinde ####### işareti varsa bunun anlamı nedir?

a-) Formül hatası
b-) Bilgiler Hücreye sığmamıştır
c-) İşlev Hatası
d-) Hücre Seçilmiştir
16. Hücre üzerinde farenin sağ tuşu –Sil – Hücreleri Sola Sürükle komutunun işlevi nedir?

a-) Seçilen hücreler silinir ve altındaki hücreler yukarı kaydırılır.
b-) Seçili hücreler silinir ve solundaki hücreler sağa kaydırılır.
c-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler aşağı kaydırılır
d-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sola kaydırılır.

17. Hücre üzerinde farenin sağ tuşu – Ekle – Hücreler komut satırı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Yeni bir çalışma sayfası ekler
b-) Yeni bir satır ekler
c-) Yeni bir hücre ekler
d-) Yeni bir sütun ekler

18. =EĞER(D4>90;”GEÇTİ”;”KALDI”) fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a-) 19
b-) 90
c-) 98
d-) 60

19. =ORTALAMA(B1:B5) fonksiyonunun işlevi nedir?

a-) B1 ve B5 hücrelerinin ortalamasını alır
b-) B1 den B5’e kadar olan hücrelerin ortalamasını alır
c-) B1 hücresindeki sayıyı ortalar
d-) B5 hücresindeki sayıyı ortalar

20. Dosya – Yazdır –Ayarlar – Seçimi yazdır yol tanımlamasının yaptığı işlem nedir?

a-) Hücre formatını değiştirir
b-) Satır yüksekliğini ayarlar
c-) Yazıcıdan sayfanın sadece istenilen bir kısmının çıktısının alınması için alan belirler
d-) Hücrelerdeki verileri artan sırada dizer
21. =Eğer(A3<50;”Orta”;Eğer(A3<75;“İyi”;“Pekiyi”)) formülü; A3 hücresinde 67 değeri varken hangi sonucu verir?

a-) Hata mesajı verir
b-) Hücre içinde İyi yazar
c-) Hücre içinde Orta yazar
d-) Hücre içinde Pekiyi yazar

22. =Aşağıyuvarla(23,451;0) sonucu nedir?

a- 23
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451

23. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =C3*15%
b-) =C3*15
c-) =C3*15
d-) =C4*1,5

24. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini prim olarak hesaplayan ve maaşına ekleyen formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =C3*15%+C3
b) C3*15+C3
c) =C3*15+C3
d) =C4*1,5+C3

25. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a-) Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V
b-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala – Yapıştır
c-) Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır
d-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes – Yapıştır
26. Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir?

a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =SAAT()

27. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?

a-) A1
b-) AB
c-) 1A
d-) BA

28. Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?

a-) AB:CD
b-) A1:A5
c-) 1A:1B
d-) A1:1C

29. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır?

a-) .docx
b-) .txt
c-) .xlsx
d-) .xlt

30. Çalışma sayfasının adı hangisi ile değiştirilebilir?

a-) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak
b-) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sol tuşu – yeniden adlandır ile
c-) Sayfa düzeni menü sekmesi– Başlıkları yazdır
d-) Gözden Geçir – Çalışma kitabını koru
31. Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna getirmek için hangi tuş kullanılır?

a-) F2
b-) ESC
c-) TAB
d-) F1

32. Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?

a-) ESC + Yön tuşları
b-) TAB + Yön tuşları
c-) SHIFT + Yön tuşları
d-) ENTER+ Yön tuşları

33. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?

a-) Fonksiyon tuşları
b-) Yön tuşları
c-) ESC tuşu
d-) DELETE tuşu

34. Excel çalışma kitabında formül hangi işaretle başlar?

a-) ?
b-) >
c-) =
d-) /

35. Hücre için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-) 1-2-3-4 şeklinde satırlardır
b-) A-B-C-D şeklinde sütunlardır
c-) Satır ve sütunların kesiştiği alanlardır
d-) Açıklama yapılan metin kutusudur
36. Hücreye girilebilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-) Sayı
b-) Formül / Fonksiyon
c-) Metin
d-) Menü

37. A5 neyi temsil eder?

a-) A sütunu
b-) 5. satırı
c-) A sütunu – 5. satır
d-) A satırı – 5. Sütunu

38. (A1:A7) neyi temsil eder?

a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

39. (A1;A7) neyi temsil eder?

a-) A1 ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

40. Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare ince + olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a-) Formül Taşıma
b-) Formül Kopyalama
c-) Formül Çerçevelendirme
d-) Formül Bloklama
41. Bloklanan hücre grubu üzerinde farenin sağ tuş menüsü – İçeriği temizle işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-) Seçili olan hücre ve hücrelerin içindeki değerleri temizler
b-) Seçili olan hücre ve hücrelerin yazı tipi biçimini siler
c-) Seçili olan hücre ve hücrelerin solundaki tüm sütunları siler
d-) Seçili olan hücre ve hücreleri panoya kopyalar

42. Aşağıdakilerden hangisi hücreye girilen bilginin hücreye yerleşmesini sağlamaz?

a-) Enter
b-) Yön tuşları
c-) Formül çubuğundaki onay düğmesi
d-) Esc

43. Tablonun herhangi bir yerinde iken A1 hücresine gitmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) HOME
b-) CTRL + HOME
c-) END
d-) CTRL + END

44. Aşağıdakilerden hangisi girildiğinde hücredeki bilgi sayı niteliğini kaybeder?

a-) 0,1,2,3,…gibi rakamlar
b-) “+” işareti
c-) “()” işareti
d-) Boşluk

45. Sayfa Düzeni – Sayfa Yapısı ayar penceresi ne işe yarar?

a-) Sayfadaki satır yüksekliğini ayarlar
b-) Sayfadaki sütun genişliğini ayarlar
c-) Sayfanın kenar boşlukları, yönlendirme, kâğıt boyutu seçeneklerini ayarlar
d-) Çalışma kitabındaki sayfa sayısını ayarlar.
46. Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?

a-) A1+B1
b-) =A1+B1
c-) =(A1+B1)
d-) =TOPLA(A1;B1)

47. Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi kullanılır?

a-) Farenin Sağ Tuş menüsü – Ekle – Hücreler – Hücreleri Aşağı Sürükle
b-) Farenin Sağ Tuş menüsü – Ekle – Hücreler – Hücreleri Sağa Sürükle
c-) Farenin Sağ Tuş menüsü – Ekle – Hücreler – Tüm Satır
d-) Farenin Sağ Tuş menüsü – Ekle – Hücreler – Tüm Sütun

48. Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?

a-) =EĞER
b-) =EĞERSAY
c-) =ORTALAMA
d-) =TOPLA

49. Ondalıklı bir sayıyı ondalık bölümünü üstüne ve altına yuvarlayan fonksiyon hangisidir?

a-) =YUVARLA
b-) =BOŞLUKSAY
c-) =ORTALAMA
d-) =BAĞ_DEĞ_SAY

50. Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?

a-) Giriş – Sayı – Finansal sayı biçimi
b-) Giriş – Sayı – Virgül stili
c-) Giriş – Sayı – Yüzde stili
d-) Giriş – Sayı – Ondalık arttır

Cevapları görmek için buraya tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap