Microsoft Excel Test Soruları-10 - Bilişim Konuları

Microsoft Excel Test Soruları-10

excel-test-sorulari10-26

1) Yukarıdaki tabloya göre aylık ortalama gideri veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =ortalama(B2:B5)
b) =ortalama(C2:C5)
c) =ortalama(C2;C5)
d) =ortalama(B2;B5)

2) Aşağıdaki yollardan hangisi ile hücrelere açıklama eklenemez?

a) Sağ Düğme- Açıklama Ekle
b) Ekle- Açıklama
c) Düzen – Açıklama Ekle
d) Görünüm – Açıklamalar

3) Farklı hücrelerdeki veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılan işaret hangisidir?

a) –
b) ;
c) *
d) /

4) Çarpmada kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?

a) /
b) :
c) +
d) *

5) Bölme işleminde kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?

a) /
b) :
c) +
d) *

excel-test-sorulari10-31
6) Yukarıdaki tabloda 7 ile 25 rakamlarının toplamını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =A1+A2
b) =A2+B3
c) A2+B3
d) =A3+B2

excel-test-sorulari10-32

7) Yukarıdaki tabloda 7 sayısı ile 2 sayısının çarpımını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =Çarpım(A2:C4)
b) =Çarpım(A2;C4)
c) Çarpım(A2:C4)
d) Hiçbiri

excel-test-sorulari10-33

8) Yukarıdaki tabloda 40 rakamı ile 60 rakamını toplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =Topla(A3:B2)
b) =Topla(A3/B2)
c) =Topla(A3;B2)
d) =Topla(A3*B2)

excel-test-sorulari10-34

9) Yukarıdaki tabloda 625 sayısının karekökünü alan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) = karekök (B1)
b) =(B1)
c) karekök(B1)
d) Hiçbiri

excel-test-sorulari10-35

10) Yukarıdaki tabloda 400 sayısı ile 200 sayısının ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =ortalama (A2:B3)
b)= topla (A2;B3)
c) =ortalama (A2;B3)
d)=Ortalama(A2+B3)

11) Excel’de C sütunu ile 15. satırın kesiştiği adres aşağıdakilerden hangisidir?

a) 15 C hücresi
b) C hücresi
c) 15.hücre
d) C15 hücresi

12) Form oluşturmak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekle-Form
b) Veri- Form
c) Araçlar – Form
d) Biçim – Form
13) Veriler üzerinde koşullu biçimlendirme yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

a) Biçim – Biçimlendir
b) Biçim – Koşullu Biçimlendir
c) Biçim- Yazı tipi
d) Veri – Koşullu Biçimlendir

14) Hücrelere sınırlama getirmek veya hata uyarısı eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

a) Veri-Alt Toplamlar
b) Biçim – Doğrulama
c) Veri-Doğrulama
d) Düzen – Doğrulama

15) Virgüllü bir sayıyı yuvarlamak için kullanılan araç çubuğu öğesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ondalık azalt
b) Ondalık artır
c) Girintiyi arttır
d) Girintiyi azalt

16) Çalışma sayfasını silmek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Biçim
b) Düzen
c) Ekle
d) Veri

17) Sayfaya sütun eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

a) Ekle-Sütun
b) Biçim –Sütun
c) Ekle-Yeni Sütun
d) Düzen – Sütun

18) Excel uygulamasının standart yazı tipini ve boyutunu ayarlamak için Kullanılan yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Araçlar-Seçenekler-Görünüm
b) Araçlar-Seçenekler-Hesaplama
c) Araçlar-Seçenekler-Düzen
d) Araçlar-Seçenekler-Genel

19) Kılavuz çizgilerini kaldırmak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Araçlar-Seçenekler-Düzen
b) Standart araç çubuğundan ilgili düğme
c) Araçlar-Seçenekler- Görünüm
d) Biçim – Otomatik Biçimler

20) Yazılan formüldeki hatayı bulmak için izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Araçlar-Formül
b) Düzen – Denetleme
c) Araçlar – Seçenekler
d) Araçlar-Denetleme

21) Excel’de grafik oluşturmak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekle
b) Görünüm
c) Düzen
d) Veri

22) Excel kitabına çalışma sayfası eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?

a) Düzen-Çalışma sayfası
b) Ekle – Çalışma Sayfası
c) Dosya – Çalışma Sayfası
d) Araçlar – Ekle – Çalışma Sayfası
23) Aşağıdaki formüllerden hangisi formül kurallarına göre yanlıştır?

a) =A1+A4
b) =TOPLA(A1:A4)
c) ORTALAMA(A1:A4)
d) =ORTALAMA(A1:A4)

24) Excel’de A1’den D1’e kadar olan sayıların toplamını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =A1+C1+D1
b) TOPLA(A1:D1)
c) =TOPLA(A1+D1
d) =TOPLA(A1:D1)

25) Excel’de B3 ile B7 hücrelerindeki sayıların ortalamasını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =(B3:B7)/2
b) =ORTALAMA(B3;B7)
c) =ORTALA(B3:B7)
d) (B3+B7)/2

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap