Microsoft Excel Test Soruları-2 - Bilişim Konuları

Microsoft Excel Test Soruları-2

1. Aşağıda yazılı maddelerden hangisi Düzen menüsü için söylenemez?

a. Sayfa Silme, Sayfayı Kaydetme
b. Satır ekleme, Kopyalama yapmak
c. Çalışma Sayfası Silme, Satır Silme
d. Dosya Açma, Yapıştır

2. Düzen Menüsünde kendisine yer bulan Değiştir komutunun kısa yolu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. CTRL + H
b. CTRL + F
c. CTRL + X
d. CTRL + U

3. Düzen-Sil-Hücreleri Sola Sürükle komutunun işlevi nedir?

a. Seçilen hücreler silinir ve altındaki hücreler yukarı kaydırılır.
b. Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sağa kaydırılır.
c. Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler aşağı kaydırılır
d. Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sola kaydırılır.

4. Aşağıdaki maddelerden hangisinde Düzen menüsü kopyala komutunun kısa yolu doğru olarak verilmiştir?

a. excel29a
b. excel29b
c. excel29c
d. excel29d

5. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a. Hücreler seçilir Ctrl + C ve istenilen yerde Ctrl + V Tuşlarına basılır
b. Hücreler seçilir Ctrl + X ve istenilen yerde Ctrl + V Tuşlarına basılır
c. Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala – Yapıştır
d. Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır

6. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır?

a.BMP
b. TXT
c. XLS
d. XLT

7. excel32 Yan tarafta görülün simge Düzen menüsünde yer alan komutlardan hangisinin kısa yoludur?

a. Taşı
b. Kes
c. Sil
d. Aktar

8. Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna getirmek için hangi tuş kullanılır?

a. F2
b. ESC
c. TAB
d. F1

9. Hücre için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. 1-2-3-4 şeklinde satırlardır
b. A-B-C-D şeklinde sütunlardır
c. Satır ve sütunların kesiştiği alanlardır
d. Açıklama yapılan metin kutusudur

10. Düzen – Temizle – İçerik seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Seçili olan hücre ve hücrelerin içindeki değerleri temizler
b. Seçili olan hücre ve hücrelerin yazı tipi biçimini siler
c. Seçili olan hücre ve hücrelerin solundaki tüm sütunları siler
d. Seçili olan hücre ve hücreleri panoya kopyalar

11. excel36 Yan tarafta görülen komutları sırası ile yazınız?

a. Kes – Yapıştır – Kopyala – Geri Al
b. Kes – Kopyala – Yapıştır – Geri Al
c. Yapıştır – Geri Al – Kopyala – Kes
d. Kopyala – Kes – Yapıştır – Geri Al

12. excel37 Yan tarafta ki görüntüde yer alan A ve B sütunları ile 1-2-3 numaralı satırların yer aldığı Excel Çalışma sayfasından bir kesit yer almaktadır. Bu tabloda imleç hangi hücre üzerinde olduğu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

a. B Sütunu
b. 3. Satır
c. 3B Hücresi
d. B3 Hücresi

13. Aşağıdaki programların hangisinde grafik oluşturulabilir?

a. PowerPoint
b. Excel
c. Word
d. Access

14. CTRL + G kısayol tuşunun görevi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Seçili hücreyi kopyalar
b. Seçeli hücreyi keser
c. Yapılan işlemi geri alır
d. Git Diyalog kutusunu açar

15. Tanımlanan hücreleri silmeden belleğe alan menü ve seçeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Düzen – Kopyala
b. Düzen – Sil
c. Düzen – Yapıştır
d. Düzen – Geri Al

16. excel41 Yan tarafta görülen tabloda yer alan iki madde hangi menü ve komutu aittir?

a. Düzen – Sayfayı Sil
b. Düzen – Sil
c. Görünüm – Sil
d. Düzen – Temizle

17. CTRL + F kısa yol tuşunun görevi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Bul
b. Bil
c. Sil
d. Git

18. Çalışma sayfasını silmek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Görünüm
b. Düzen
c. Dosya
d. Tablo

19. Geri Al komutunun kısa yolu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. CTRL + Y
b. CTRL + Z
c. CTRL + V
d. CTRL + S

20. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

excel45

21. Excel Çalışma sayfasına eklenen açıklamaların silinmesi için hangi yol uygulanmalıdır?

a. Düzen – Sil – Açıklama
b. Düzen – Temizle – Açıklama
c. Düzen – Temizle – Sil
d. Düzen – Açıklama – Temizle

22. excel47 Yan tarafta görülen simgenin klavyeden kısayolu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

a. CTRL + Z
b. CTRL + Y
c. CTRL + G
d. CTRL + X

23. excel48 şekilde görülen komut dizilimleri hangi menüde yer alır?

a. Ekle
b. Dosya
c. Görünüm
d. Düzen

24. excel49 şekilde görülen çubuğunu isme aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

a. Hesap Çubuğu
b. Durum Çubuğu
c. Formül Çubuğu
d. Çarpım Çubuğu

25. Excel programına durum çubuğunun görünmesini sağlamak veya kaldırmak için kullanılan menü aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Dosya
b. Görünüm
c. Düzen
d. Biçim

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap