Microsoft Excel Test Soruları-3 - Bilişim Konuları

Microsoft Excel Test Soruları-3

1. Her sayfanın üstüne ve her sayfanın altına girilen Üst Bilgi ve Alt Bilgi komutları hangi menüde yer alır?

a. Görünüm
b. Dosya
c. Ekle
d. Pencere

2. excel52 Yan tarafta görülen simge hangi komutu aittir?

a. Açıklama
b. Formül Çubuğu
c. Üst/Alt Bilgi
d. Durum Çubuğu

3. excel53 şekilde görülen simge hangi komutu temsil eder?

a. Tam Ekran
b. Normal
c. Yakınlaştır
d. Ölçek

4. Aşağıdaki maddelerden hangisi Görünüm menüsüne ait komut dizilimlerini oluşturmaktadır?

a. Formül Çubuğu – Durum Çubuğu – Altbilgi ve Üstbilgi
b. Durum Çubuğu – Tam Ekran – Kopyala
c. Yapıştır – Normal – Sil
d. Kaydet – Durum Çubuğu – Tam Ekran

5. excel55 komutları hangi menüye aittir?

a. Düzen
b. Görünüm
c. Dosya
d. Ekle

6. Görünüm Menüsünde yer alan Yakınlaştır komutu ile görünüm en fazla yüzde kaç oranında büyültülebilir.

a. 400
b. 500
c. 250
d. 200

7. excel57 yan tarafta görülen şekilde yer alan simgeler Görünüm Menüsünün hangi komutuna aittir?

a. Tam Ekran
b. Araç Çubukları
c. Yakınlaştır
d. Durum Çubuğu

8. D3 hücresindeki bir ifadeyi E5 hücresine de yazdırmak için yapılması gereken işlem nedir?

a. E5 hücresine tıklayıp yapıştır demek
b. E5 hücresindeyken ekle D3 yazmak
c. A1 hücresindeyken gönder E5 demek
d. E5 hücresine tıklayıp =D3 yazmak

9. Excel yazılım alanında satır ve sütunun kesiştiği yere ne isim verilir?

a. Hücre İçeriği
b. Hücre Adresi
c. Hücre Listesi
d. Hücre Soyadı

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Excel program menüsü değirdir?

a. Dosya
b. Düzen
c. Kes
d. Araçlar

11. Satır ve Sütun eklemek için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılmalıdır?

a. Biçim
b. Ekle
c. Eklemek
d. Tablo

12. Excel programı çalışma sayfasına satır eklemek için aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılmadır?

a. Ekle – Satır
b. Ekle – Sütun
c. Ekle – Satırlar
d. Ekle

13. Excel çalışma sayfasına açıklama eklemek için hangi yol kullanılmadır?

a. Ekle – Açıklamalar
b. Ekle – Açıklama
c. Ekle – Açık not
d. Ekle – Açık yazı

14. Standart araç çubuğunda bulunan excel64 yandaki simge seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Seçili Metni Keser
b. Sütun yüksekliğini belirler
c. Grafik Ekler
d. Yeni bir yazıcı ekler

15. Ekle-Hücreler komut satırı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a. Yeni bir çalışma sayfası açar.
b. Yeni bir satır açar.
c. Yeni bir hücre ekler.
d. Yeni bir sütun ekler.

16. Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi kullanılır?

a. Ekle – Hücreler – Hücreleri Aşağı Ötele
b. Ekle – Ad
c. Ekle – Sütun
d. Düzen – Özel Yapıştır

17. Excel programında Çalışma sayfasını silmek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Biçim
b. Düzen
c. Ekle
d. Veri

18. Klavyeden yazamadığımız özel karakterler veya sembollerin eklenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

a. Satır
b. Sütun
c. Simge
d. Açıklama

19. excel69 Ekle menüsün yer alan yan taraftaki simge hangi komutu temsil eder?

a. Hesaplama
b. İşlev
c. Sayfa
d. Sütun

20. excel70 simge hangi komutu temsilen kullanılır?

a. Açıklama
b. Açıklamalar
c. Çalışma Sayfası
d. Grafik

21. Köprü komutunun araç çubuğundaki simgesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

a. excel71a
b. excel71b
c. excel71c
d. excel71d

22. Hücreye girilen sayısal ifade bu alana sığmamışsa bu hücrenin ekrandaki görüntüsü aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Sayıların bir kısmı görünmez
b. ###### ifadesi görünür
c. O hücreye sayısal ifade silinir
d. boş görünür

23. Excel çalışma sayfasına Grafik oluşturmak için hangi Menü ve Simgesi kullanılır?

a. excel73a Ekle Menüsü
b. excel73b Ekle Menüsü
c. excel73c Düzen Menüsü
d. excel73d Ekle Menüsü

24. A ve B sütunlarının arasına boş bir sütun eklemek için nasıl bir işlem yapılmalıdır?

a. A Sütunu seçilir Ekle – Sütun
b. B Sütunu seçilir Biçim – Sütun
c. A ve B Sütunu seçilir Ekle – Sütun
d. B Sütunu seçilir Ekle – Sütun

25. Grafik ekleme sihirbazı kaç adımdan meydana gelir.

a. 3
b. 5
c. 4
d. 6

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap