Microsoft Excel Test Soruları-4 - Bilişim Konuları

Microsoft Excel Test Soruları-4

1. excel76 Yan tarafta görülen şekildeki iki madde hangi komut içerisinde yer alır?

a. Ekle
b. Satır
c. Hücreler
d. Sütun

2. excel77 şekilde yansıyan harfler Excel programında neyi temsil eder?

a. Sütunları
b. Satırlar
c. Hücreler
d. Çalışma Sayfası

3. Çalışma Sayfası, Satır, Sütun, Grafik, Açıklama gibi komutlar Excel programının hangi menüsüne ait komutlardır.

a. Düzen
b. Ekle
c. Biçim
d. Araçlar

4. Grafik seçenekleri adımı Grafik oluştururken kaçındı adımda karşımıza çıkar?

a. 2
b. 1
c. 4
d. 3

5. Ekle menüsünden eklenen satır, sütun, sayfa hangi menüden silinebilir?

a. Dosya
b. Görünüm
c. Düzen
d. Biçim

6. Herhangi bir hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a. Hücreye not girilebilir
b. Hücre biçimlendirilebilir
c. Hücre içeriği olarak resim eklenebilir
d. Hücreye Sütun ismi verilebilir

7. Excel çalışma alanında sağ tuş yapıldığında aşağıdaki komutlardan hangisi bu menüde yoktur?

a. Kes
b. Kopyala
c. Gönder
d. Yapıştır

8. Araç çubuğun üzerindeki yazıcı simgesi hangi görevi gerçekleştirir?

a. Baskı Önizleme
b. Tobloyu yazıcıya gönderir.
c. Rapor Hazırlar
d. Sayfa düzenini ayarlar

9. Excel programı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Satırlar harflerle ifade edilir
b. Sütunlar rakamlarla ifade edilir
c. Sütunla Satırın birleştiği yer hücre adresidir
d. Excel sayfasında satır ve sütun sayısı eşittir

10. Excel çalışma sayfasındaki hücre sayısı aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. 16.777.215
b. 16.777.000
c. 16.777.256
d. 16.777.216

11. excel86 Yan taraftaki şekilde seçili durumdaki hücre adreslerini aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

a. A Sütunu
b. A1- B4 aralığı
c. A1-A4 aralığı
d. A1-4A aralığı

12. Excel programında bulunduğumuz B sütununun en son hücresine gitmek için hangi tuş dizilimini kullanmamız gerekir?

a. CTRL + END
b. CTRL + HOME
c. END + YÖN TUŞU
d. ALT + CTRL

13. Excel programında bulunduğumuz 4. satırın en son hücresine gitmek için hangi tuş dizilimini kullanmamız gerekir?

a. END + ALT
b. END + YÖN TUŞU
c. END + SHİFT
d. END + TUŞU

14. Çalışma sayfasına oluşturulmuş bir grafiğe başlık eklemem için hangi adıma girilmelidir?

a. Konum
b. Kaynak Verisi
c. Grafik Seçenekleri
d. Grafik Türü

15. Menü çubuğunda grafik menüsünün çıkması için nasıl bir işlem yapılmalıdır?

a. Oluşturulmuş grafik fare ile seçilmelidir
b. Grafik silinmelidir
c. Grafik taşınmalıdır
d. Menü değiştirilmelidir.

16. excel91 Yan tarafta DÜZEL ismi ile yer alan dosya hangi programda oluşturulmuştur?

a. Winword
b. Excel
c. Metin Belgesi
d. Windows

17. excel92 Yan tarafta görülen simgeler Excel programının hangi Çubuğuna ait simgelerdir?

a. Menü çubuğu
b. Durum Çubuğu
c. Biçimlendirme
d. Standart

18. excel93 şekilde görülen Microsoft Excel – Kitap1 isimli yazı hangi çubukta yer alır?

a. Başlık Çubuğu
b. Kaydırma Çubuğu
c. Standart Çubuğu
d. Çizim Çubuğu

19. excel94 Ok işareti ile gösterilen boş butonun görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Sütun başı
b. Satır Başı
c. Tümünü Seç
d. Tümünü Bul

20. Excelde herhangi bir Sütun harfinin üzerinde farenin sol tuşuna basıldığında gerçekleşen işlem hangisidir?

a. Sütun Taşınır
b. Sütun Seçilir
c. Sütun Silinir
d. Sütun Biçimlendirilir.

21. Yazıcı çıktısı alınırken Satır ve Sütun başlıklarının çıkmasını sağlayan komut ve menüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

a. Dosya – Sayfa
b. Dosya – Sayfa Yapısı
c. Düzen – Sayfa Yapısı
d. Ekle – Sayfa Yapısı

22. Yazdırma işlemini önce sağ sonra aşağı yazdırmak için hangi komut kullanılmalıdır?

a. Sayfa Yapısı
b. Baskı Özizleme
c. Yazdır
d. Gönder

23. Sayfanın Kenar Boşluklarını ayarlayabileceğim Sayfa Yapısı komutu hangi menüde yer alır?

a. Düzen
b. Biçim
c. Görünüm
d. Dosya

24. excel99 gibi maddeler hangi komut altında yer alır.

a. Yazdır
b. Kaydet
c. Baskı Önizleme
d. Aç

25. CTRL + P tuşunun görevi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Gönder
b. Yazdır
d. Çıkış
d. Kaydet

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap