Microsoft Excel Test Soruları-5 - Bilişim Konuları

Microsoft Excel Test Soruları-5

1. Biçim Menüsü Hücreler komutunun klavyedeki kısa yolu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. CTRL + 2
b. CTRL +1
c. CTRL + 3
d. CTRL + 5

2. excel102 Yan tarafta görülen menü çubuğu hangi komuta aittir?

a. Hücreler
b. Sütun
c. Satır
d. Yazı Tipi

3. excel103  şekilde görülen kısa yol ve komut hangi menü içerisinde yer alır?

a. Düzen
b. Görünüm
c. Ekle
d. Biçim

4. B5 hücresine yazılmış olan bir yazının sütuna ortalanması için nasıl bir işlem gerçekleştirilmelidir?

a. Biçim – Hücreler – Hizalama – Yatay / Orta
b. Biçim – Hücreler – Hizalama – Dikey / Orta
c. Biçim – Hücreler – Hizalama – Yönlendirme / Orta
d. Biçim – Hücreler – Hizalama – Yatay – Dikey / Orta

5. A10 hücresine yazılmış olan bir yazının Satıra ortalanması için nasıl bir işlem
gerçekleştirilmelidir?

a. Biçim – Hücreler – Hizalama – Yatay / Orta
b. Biçim – Hücreler – Hizalama – Dikey / Orta
c. Biçim – Hücreler – Hizalama – Yönlendirme / Orta
d. Biçim – Hücreler – Hizalama – Yatay – Dikey / Orta

6. Hücreleri Birleştir ve Ortala komutunun kısa yol simgesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. excel106a
b. excel106b
c. excel106c
d. excel106d

7. A3 ile B3 hücrelerini Birleştirmek ve Ortalamak için nasıl bir yol izlenmelidir?

a. Biçim – Hücreler – Yazı Tipi – Hücreleri Birleştir
b. Biçim – Hücreler – Hizalama – Dikey
c. Biçim – Hücreler – Hizalama – Yönlendirme – Hücreleri Birleştir
d. Biçim – Hücreler – Hizalama – Hücreleri Birleştir

8. Hücreleri Birleştir ve Ortala komutu hangi menüye ait bir komuttur?

a. Düzen
b. Biçim
c. Ekle
d. Yardım

9. Bir hücre içerisine birden fazla satır yazmak için nasıl bir işlem yapılmalıdır?

a. Metni kaydır
b. Uyacak Şekilde Daralt
c. Hücreleri Birleştir
d. Yazı Tipini Küçült

10. excel110 şekilde görülen Aksaray Düzel kelimesini bir hücre içerisine yazmak için klavyedeki hangi tuştan faydalanabiliriz?

a. CTRL
b. SHIFT
c. SPACE
d. ALT

11. A1 hücresine yazılmış olan DÜZEL kelimesini +90 derece eğimle ekrana yansıtmak için hangi işlem yapılmalıdır?

a. Hücre seçilir – Biçim – Hizalama – Dikey – +90
b. Hücre seçilir – Biçim – Hizalama – Yönlendirme +90
c. Hücre seçilir – Biçim – Yatay – Hizalama +90
d. Hücre seçilir – Biçim – Hizalama – Yatay

12. excel112 yan şekilde görülen DÜZEL kelimesi A1 hücresine kaç derece eğimle yazılmıştır?

a. +90
b. -90
c. -45
d. +45

13. A4 hücresine yazılmış olana Milli Eğitim Müdürlüğü kelimelerinin A4 hücre sınırları içinde kalması diğer hücrelere taşmaması için ne yapılmalıdır?

a. Hücreler Birleştirilmelidir
b. Uyacak Şekilde Daralt
c. Metni Kaydır
d. Eğim Verilmelidir

14. Aşağıda yazılı maddelerden hangisi Biçim – Hizalama menü seçeneklerinden değildir?

a. Metin Hizalama
b. Yönlendirme
c. Yazı Tipi
d. Metin Denetimi

15. excel115 yan tarafta görülen şekil Hücreler komutunun hangi menüsüne aittir?

a. Hizalama
b. Yazı Tipi
c. Desenler
d. Kenarlık

16. A10 hücresine yazılmış olan bir kelimenin Kalın olarak belirtilmesi için nasıl bir işlem yapılmalıdır?

a. Biçim – Hücreler – Yazı Tipi – Boyut
b. Biçim – Hücreler – Yazı Tipi – Yazı Tipi
c. Biçim – Hücreler – Kenarlık – Kalın
d. Biçim – Hücreler – Yazı Tipi – Yazı Tipi Stili

17. excel117 şekilde görülen simgenin açılımı nedir?

a. Yazı Tipi Stili
b. Kalın
c. Koyu
d. Yazı Tipi

18. Hücre içerisine yazılmış bir yazının sağa yaslanması için aşağıdaki kısayollarda hangisi kullanılmalıdır?

a. excel118a
b. excel118b
c. excel118c
d. excel118d

19. Hücre içerisindeki yazıyı renk yapmak için hangi yol uygulanmalıdır?

a. Yazı Tipi – Boyut
b. Yazı Tipi – Renk
c. Hizalama – Renk
d. Biçim – Renk

20. excel120 Yan taraftaki şekilde görülen simgenin görevi nedir?

a. Yazı Rengi
b. Zemin Rengi
c. Sütun Rengi
d. Satır Rengi

21. excel121 şekilde görülen komutların menüdeki yeri aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Biçim – Sütun
b. Biçim – Sayfa
c. Biçim – Hücreler
d. Biçim- Satır

22. excel122 şekilde görülen komutları sıra ile açılımı aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Kalın – İtalik – Renk
b. İtalik – Koyu – Alt Çizgi
c. Koyu – İtalik – Alt Çizgi
d. Kalın – İtalik – Alt Çizgi

23. Biçim Menüsü Hücreler komutlarının kısa yolları hangi araç çubuğu üzerinde yer alır?

a. Standart
b. Biçimlendirme
c. Çizim
d. Durum Çubuğu

24. excel124 şekilde görülen buton hangi menüde yer alır?

a. Desenler
b. Kenarlık
c. Yazı Tipi
d. Çerçeve

25. Seçili hücrelere kenarlık veren komutun kısa yolu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. excel125a
b. excel125b
c. excel125c
d. excel125d

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap