Microsoft Excel Test Soruları-6 | Bilişim Konuları

Microsoft Excel Test Soruları-6

1. Seçili hücreye kenarlık eklemek için izlenen yol aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Biçim – Hücreler – Hizalama – Kenarlık
b. Biçim – Hücreler – Yazı Tipi
c. Biçim – Hücreler – Çerçeve
d. Biçim – Hücreler – Kenarlık

2. A2 hücresi ve A3 hücrelerine kenarlık vermeden önceki işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir

a. A2 hücresi seçilir
b. A3 hücresi seçilir
c. A2 ve A3 hücreleri seçilir
d. A Sütunu seçilir

3. C15 hücresinin zemin rengini değiştirmek için izlenecek yol aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Biçim – Hücreler – Zemin Rengi
b. Biçim – Hücreler – Desenler
c. Biçim – Sütun – Desenler
d. Biçim – Yazı Tipi – Desenler

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hücreye Dolgu (Zemin) rengini veren komutun kısa yol simgesidir?

a. excel129a
b. excel129b
c. excel129c
d. excel129d

5. Dolgu rengi komutunun kısa yol simgesi hangi Araç çubuklarında kısa yolları mevcuttur?

a. Çizim – Standart Araç Çubuklarında
b. Standart – Menü Araç Çubuklarında
c. Biçimlendirme – Çizim Araç Çubuklarında
d. Çizim – Durum Araç Çubuklarında

6. excel131 Yandaki simgenin Excel Programındaki görevi nedir?

a. Resim Eklemeye Yarar
b. Seçilen hücrelerdeki değerlere para birimi ekler
c. Para resmi eklemeye yarar
d. Seçilen hücrelerdeki değeri $ yapar

7. excel132 Yandaki simgenin Excel Programındaki görevi nedir?

a. Sayfaya % işareti eklemeye yarar
b. Yapılan işlemlerin doğruluk oranlarını gösterir.
c. Hücredeki değeri yüzde oranına dönüştürür
d. Sayfanın yakınlaşma yüzdesini gösterir.

8. excel133 Yandaki simgenin Excel Programındaki görevi nedir?

a. Ondalık Arttır – Ondalık Azalt
b. Ondalık Azalt – Ondalık Arttır
c. Binlik Ayıracı – Yüzde oranı
d. Yüzde Oranı – Binlik Ayıracı

9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Binlik Ayıracın kısa yolu doğru olarak verilmiştir?

a. excel134a
b. excel134b
c. excel134c
d. excel134d

10.  Yandaki simgelerin görevlerini sıra ile yazınız?

a. Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi –Kopyala – Kes –Yapıştır
b. Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi – Kes – Kopyala – Yapıştır
c. Yazdır –Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kopyala – Yapıştır – Kes
d. Yazdır – Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kes – Kopyala – Yapıştır

11. Excel Çalışma sayfasındaki standart satır yüksekliği aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. 12,75
b. 12,50
c. 12,00
d. 12,25

12. Çalışma sayfasında bir satırın yüksekliğini en fazla kaç olmalıdır?

a. 405
b. 408
c. 409
d. 400

13. 5 numaralı satırı gizlemek için hangi menü ve komutu kullanılmalıdır?

a. Biçim – Hücreler
b. Ekle – Satır
c. Biçim – Yazı Tipi
d. Biçim – Satır

14. Biçim – Satır – En Uygun Yükseklik seçeneği aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

a. Satır yüksekliğini hücrede bulunan yazıya göre ayarlar
b. Satır yüksekliğini daraltır ve yazıyı buraya sıkıştırarak sığdırır
c. Satır gizler
d. Satırı gösterir.

15. Biçim – Hücreler – Hizalama ile yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sayı ve zaman ile ilgili biçimleri düzenler
b. Hücre içindeki bilginin yatay veya dikey yerleştirilmesini sağlar
c. Bloklanan bir belgeyi seçilen bir desen ile doldurmayı sağlar
d. Font seçimi, stili, karakter büyüklüğü ile ilgili işlemleri yapar

16. Biçim – Hücreler – Desen komut dizisinin görevi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Hücre içeriğini biçimlendirir
b. Hücreyi boyutlandırır
c. Hücreye renk verir
d. Hücreye koruma verir

17. Aşağıdaki maddelerden hangisi Excel de Biçim menüsünde bulunan hücreler seçeneğinde yer alır?

a. Hizalama
b. Süzme
c. Baskı Önizleme
d. Sıralama

18. excel135 Şekilde görülen Simge ve Açılımı hangi menü ve komuta aittir?

a. Biçim – Sütun
b. Biçim – Satır
c. Biçim – Hücreler
d. Biçim – Sayfa

19. Excel Çalışma sayfasındaki standart sütun genişliği aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. 8,50
b. 8,23
c. 8,73
d. 8,43

20. B sütunun gizlenmesi için hangi menü ve komutu kullanılmalıdır?

a. Biçim – Sütun – Gizle
b. Biçim – Satır – Gizle
c. Ekle – Sütun – Gizle
d. Düzen – Sütun – Gizle

21. excel146 Şekilde görülen Simge ve Açılımı hangi menü ve komuta aittir?

a. Biçim – Sütun
b. Biçim – Satır
c. Biçim – Hücreler
d. Biçim – Sayfa

22. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler?

a. Ekle – Çalışma
b. Biçim – Sayfa
c. Ekle – Çalışma Sayfası
d. Veri – Çalışma – Sayfa

23. Aşağıdakilerden hangisi Biçim – Hücreler penceresindeki seçeneklerden değildir?

a. Sayı
b. Gölgeleme
c. Hizalama
d. Desenler

24. Sayfayı yeniden adlandırmak için aşağıda verilen yollardan hangisi doğrudur?

a. Biçim – Sayfa – Adlandır
b. Biçim – Sayfa – Yeniden Adlandır
c. Ekle – Sayfa – Yeniden Adlandır
d. Düzen – Sayfa – Yeniden Adlandır

25. Hücrelere Otomatik biçim yansıtmak için öncelikle yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Biçimlendirilecek Hücreler Seçilir
b. Biçimlendirilecek Hücreler Toplanır
c. Biçimlendirilecek Hücreler Hesaplanır
d. Biçimlendirilecek Hücreler Eşitlenir

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap