Microsoft Excel Test Soruları-7 - Bilişim Konuları

Microsoft Excel Test Soruları-7

151. Biçim –Sütun – En Uygun Genişlik seçeneği aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

a. Satır yüksekliğini daraltır ve yazıyı buraya sıkıştırarak sığdırır
b. Sütun genişliğini hücrede bulunan yazıya göre ayarlar
c. Satır gizler
d. Satırı gösterir.

152. excel152 Excel de yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yansıtılmıştır?

a. Satır/sütunları otomatik toplar.
b. Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar.
c. Yeni bir excel satırı ekler.
d. Yeni bir excel sütunu ekler.

153. excel153 Excel programında yandaki listede yer alan maddeler hangi komuta aittir.

a. Biçim – Hücreler
b. Biçim – Sayfa
c. Biçim – Satır
d. Biçim – Sütun

154. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Excel programı için geçerli bir tanımdır?

a. kelime işlem programıdır
b. bellek hizmet programıdır
c. Tablo çizim programıdır
d. işletim sistemidir

155. Sıralı olmayan hücreleri seçmek için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılmalıdır?

a. Shift tuşu basılı tutularak hücrelere tıklanır
b. Ctrl tuşu basılı tutularak hücrelere tıklanır
c. Alt tuşu basılı tutularak hücrelere tıklanır
d. Enter tuşu basılı tutularak hücrelere tıklanır

156. Yazım klavuzu komutunun kısa yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a. excel156a
b. excel156b
c. excel156c
d. excel156d

157. excel157 Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

a. Artan sıralama – Azalan sıralama
b. Azalan sıralama – Artan sıralama
c. Numaralandırma – Madde imleri
d. Madde imleri – Numaralandırma

158. excel158 A1 hücresindeki özellik aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Sırala
b. Otomatik Söz
c. Otomatik Süz
d. Otomatik Biçim

159. Azalan sıralamanın sembolü aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

a. excel159a
b. excel159b
c. excel159c
d. excel159d

160. Kısa yolu F7 olan komutu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yazım Kontrolü
b. Dilbilgisi Klavuzu
c. Harf Denetimi
d. Yazım Klavuzu

161. Microsoft Excel programında yardım almamızı sağlayan klavye kısa yolu hangisidir?

a. F3
b. F1
c. F2
d. F4

162. excel162 Yandaki düğmenin Excel Programındaki fonksiyonun aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

a. Yardım
b. İmdat
c. Help
d. SOS

163. Formül hangi işaretle başlar?

a. ?
b. >
c. =
d. /

164. B9 hücresindeki bir sayının %80’ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a. =(B9*80)/100
b. B9*100/80
c. =(B9*100)*80
d. =(B9+100/80)

165. Hücrelerde yazılı olan rakamlardan en büyük sayıyı bulan komut aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Min
b. En
c. Max
d. Mak

166. =Topla(E4:E7) formülünün açılımı aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. E4 hücresi ile E7 hücrelerini toplar
b. E4 ile E7 arasındaki hücrelerini toplar
c. E4 ve E7 hariç diğer ara hücreleri toplar
d. E4 ile E7 hücrelerinin ortalaması hesaplanır

167. B1 hücresine =A1+C2 yazdıktan sonra klavyeden ESC tuşuna basıldığında olaşan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yazdıklarınız iptal edilir
b. Yazıcıya gönderilir
c. Yazılar kaydedilir
d. Yazılar kopyalanır

168. B2 hücresindeki 25 sayısı ile C2 hücresindeki 15 sayılarının ortalamasını bulan formül aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. (B2*C2)/100
b. =B2/C2%100
c. =(B2+C2)/2
d. (B2+C2)/2

169. =(C2*50)/100 formülün açılımı aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. C2 hücresindeki rakamın %50 sini bulan formül
b. C2 hücresindeki rakamın çeyreğini bulan formül
c. C2 hücresindeki rakamın 50 ye bölünmesini sağlayan formül
d. C2 hücresindeki rakamın ortalamasını bulan formül

170. 75 ve 100 rakamlarının farkını bulan formül seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

a. =75*100
b. =75-100
c. 75/100
d. =75/100

171. B6 C6 D6 E6 hücrelerinde yazılı rakamların otomatik toplamını ekrana yansıtan kısa yol araç çubuğu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. excel171a
b. excel171b
c. excel171c
d. excel171d

172. A1 hücresindeki 75 rakamın %70’i ile B2 hücresindeki 85 rakamlarının %30 bulan formülü aynı hücre içerisinde yansıtmak için hangi yol uygulanmalıdır?

a. =(A1*70)/100+(B2*30)/100
b. =(A1+70)/100+(B2*30)/100
c. (A1*70)/100=(B2*30)*100
d. =(A1*70)/100=(B2*30)/100

173. E1 hücresindeki =A1+C1 formülü E3 hücresine kopyalandığında sonuç aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

a. =(E1+C3)
b. A1+C1
c. A3+C3
d. =A3+C3

174. A10 hücresine =A2 yazıldığında nasıl bir işlem gerçekleştirilmiş olur?

a. A10 hücresine A2 hücresindeki ifadenin aynısı yazılmış olur
b. A2 hücresine A10 hücresindeki ifadenin aynısı yazılmış olur
c. A10 hücresine A2 hücresindeki ifade taşınır
d. A10 hücresine A2 hücresindeki ifade toplanır

175. A1 hücresinde yazılı olan 125,00 rakamından ondalık azaltmak için hangi simge kullanılır?

a. excel175a
b. excel175b
c. excel175c
d. excel175d

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap