Microsoft Excel Test Soruları-8 - Bilişim Konuları

Microsoft Excel Test Soruları-8

1. =TOPLA(B2;B7) formülün açılımı aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. B2 ile B7 arasındaki sayıların toplamını alır
b. Sadece B2 ve B7 hücrelerinin toplamını alır
c. B3, B4, B5, B6 hücrelerinin toplamını alır
d. B2 ve B7 hücrelerinin ortalamasını alır

2. Hücrelerde yazılı olan rakamlardan en küçük sayıyı bulan komut aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Min
b. En
c. Max
d. Mak

3. A5 hücresindeki 250 rakamının %25’ini bulan formül aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. (A5*25)100
b. =(A5/25)*100
c. =(A5*25)/100
d. =(A5+25)/100

4. Yan yana olmayan birden çok Sütunu seçmek için klavyedeki hangi tuştan faydalanabiliriz?

a. ALT
b. SHIFT
c. ENTER
d. CTRL

5. Çalışma kitabının tümünü seçmek için nasıl bir işlem yapılmalıdır?

a. Düzen Menüsü Tümünü Seç komutu
b. Çalışma sayfasının üzerinde iken sağ tuş seç
c. Sayfa adı üzerinde iken farenin sağ düğmesi Tüm Sayfaları Seç
d. Ekle Menüsü Tümünü Seç komutu

6. A5 hücresindeki 25 sayısına para birimini aktarmak için araç çubuklarından hangi simge kullanılmalıdır?

a. excel181a
b. excel181b
c. excel181c
d. excel181d

7. C3 hücresindeki 150 rakamına para birimi yansıtıldığında sonuç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

a. 150 TL
b. 150,00 TL
c. 150.00
d. 150,000 TL

8. D10 hücresindeki 500 rakamına %20 sini ekleyen formül aşağıdakilerden hangisidir?

a. =(D10*20)/100+D10
b. (D10*20)/100=D2
c. =(D10/20)/100+D10
d. =(D10*20)+100/D2

9. A Sütünu 5 numaralı Satırın kesiştiği alana ne ad verilir?

a. 5A Hücrer adresi
b. A5 Hücre adresi
c. A Sütünu
d. 5. Satır

10. Oluşturulan veri tablosundaki bilgileri isteğe uygun olarak sınıflandırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a. Veri – Sırala – Otomatik Sırala
b. Ekle – Sırala
c. Veri – Süz – Otomatik Süz
d. Veri – Bul

11. Bir alanı tanımladıktan sonra silmeden hafızaya alan komutun kısa yolu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. CTRL + Z
b.CTRL + B
c. CTRL + X
d. CTRL + C

12. excel187 Standart araç çubuğunda yer alan yandaki düğme hangi araç çubuğunun ekranda görünmesi sağlar.

a. Durum Çubuğu
b. Başlık Çubuğu
c. Çizim Çubuğu
d. Biçimlendirme Araç Çubuğu

13. Aşağıdaki düğmelerden hangisini kullanarak çizime 3 Boyut ayarlarını verebiliriz?

a. excel188a
b. excel188b
c. excel188c
d. excel188d

14. Excel programında yazılmış metni yazıcıdan almak için kullanılan kısa yollardan hangisi doğrudur?

a. CTRL + Z
b. Dosya Menüsü – Sayfa Yapısı
c. Standart Çubuğundaki
d. Düzen Menüsü – Yazdır

15. Excel programının simgesi aşağıdaki maddelerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. excel190a
b. excel190b
c. excel190c
d. excel190d

16. excel191 yandaki şekilde yazılı olan ifadelerin bulunduğu çubuğun adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Durum Çubuğu
b. Çizim Çubuğu
c. Başlık Çubuğu
d. Formül Çubuğu

17. Klavyeden CTRL + N tuşuna basıldığında hangi işlem gerçekleşir?

a. Yeni Dosya Açılır
b. Kayıtlı Dosyayı Ekrana Getirir
c. Dosyayı Kaydet komutu
d. Dosyayı Yazıcıya Gönderir

18. Daha önce kaydedilen dosyaları açan komutun kısa yolu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. CTRL +
B b. CTRL + Z
c. CTRL + O
d. CTRL + P

19. excel194 şekilde görülenler hangi çubuğa aittir?

a. Başlık Çubuğu
b. Menü Çubuğu
c. Durum Çubuğu
d. Çizim Çubuğu

20. XLS uzantısı hangi ofis programında uzantı olarak verilir?

a. Word
b. Excel
c. Paint
d. Not Defteri

21. Aşağıdakilerden hangisi Excel programını kapatmak için kullanılan düğmedir?

a. excel196a
b. excel196c
c.excel196b
d. excel196d

22. Kes komutu için, klavyeden CTRL tuşu basılı iken X harfine basarak ne kullanmış oluruz?

a. Menü
b. Kısa yol tuşu
c. Başlık Çubuğu
d. Araç Çubuğu

23. Biçim Boyacısı komutunun kısa yol simgesi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. excel198a
b. excel198b
c. excel198c
d. excel198d

24. excel199 şekilde görülen hücre birleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a. A1 ile D1
b. A2 ile A3
c. B2 ile D4
d. B2 ile D3

25. B2 hücresinde 100, B4 hücresinde 200, B6 hücresinde 300 rakamlarının ortalamasını bulan formül aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. b2+B4+B6 /3
b. =(B2+B4+B6)/3
c. =(B2+B4+B7)/2
d. =B2+B4+B6*3

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap