Microsoft Excel Test Soruları-9 - Bilişim Konuları

Microsoft Excel Test Soruları-9

1) Excel çalışma kitabında sütun ile satırın birleştiği bölüme verilen ad hangisidir?

a) Sütun
b) Satır
c) İşlev
d) Hücre

2) Bir hücrenin içinde # işareti varsa bunun anlamı nedir?

a) Hücre Küçüktür
b) Formül hatası
c) İşlev Hatası
d) Hücre Seçilmiştir

3) Excel belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) BMP
b) DOC
c) EXL
d) XLS

4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Formüllerde boşluk yerine ( “ “ ) kullanılır.
b) Formüller = (eşittir) işareti ile başlar.
c) İşlev sihirbazı ( fx ) yardımı ile formül oluşturmak mümkündür.
d) Formüller  işareti ile başlar.

5) Excel çalışma kitabında sayfa sayısı en fazla kaç olabilir?

a) 250
b) 255
c) 256
d) 257

6) Sütun genişliğini verileri tam sığdıracak boyuta getirmek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Düzen-En Uygun Genişlik
b) Sağdan Hizalamak
c) Biçim – Sütun-En uygun genişlik
d) Biçim Boyacısı

7) Aşağıdakilerden hangisi ile otomatik toplam alınır?

a) %
b) fx
c) Σ
d) Hiçbiri
8) Fonksiyon sihirbazının simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) fx
b) Σ
c) %
d) Hiçbiri

9) Excel’de bir hücreye veya tabloya kenarlık eklemek için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılır?

a) Biçim – Hücreler
b) Düzen – Hücreler
c) Dosya – Hücreler
d) Ekle – Hücreler

10) Oluşturulan veri tablosundaki bilgileri isteğe uygun olarak sınıflandırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Veri-Sırala-Otomatik Sırala
b) Ekle – Sırala
c) Veri – Süz –Otomatik Süz
d) Veri – Bul

11) Excel’de oluşturulan bir sınav çizelgesinde notu 50’den küçük olanlara “KALDI”, büyük alanlara “GEÇTİ” yazdıran formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =Eğer(Not<50;“Kaldı”;”Geçti”)
b) Eğer(Not<50;”Kaldı”;”Geçti”)
c) =Eğer(Not>50;Geçti;Kaldı)
d) =Eğer(Not>50;”Kaldı”;”Geçti”)

12) Excel’de şarta bağlı işlem yapan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

a) =Topla
b) =Ortalama
c) =Min
d) =Eğer

13) Excel’deki bir tabloda en büyük değeri veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

a) =Topla
b) =Mak
c) =Eğer
d) =Min

14) Excel’ deki bir tabloda en küçük değeri veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

a) =Topla
b) =Eğer
c) =Min
d) =Mak
excel-test-sorulari15

15) Yukarıdaki tabloda 2000 yılına ait kâr‘ı veren D5 hücresindeki formül aşağıdakilerden hangisidir?

a. =B5-C5
b. =Topla(B5/C5)
c. =Topla(B5*C5)
d. B5-C5

excel-test-sorulari16

16) Yukarıdaki tabloda Erkan’ın 1. ve 2. Vize ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =Ortalama(B3:C3)
b) =Topla(B3:C3)
c) Ortalama (B3:C3)
d) =Topla(B3;C3)

17) Yukarıdaki tabloda Erkan’ın ortalamasının %60’ını veren formül aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) =D3*60/100
b) =D3*60%
c) =D3*0,6
d) =D3*%60

18) Yukarıdaki tabloda %60 ve %40’ın toplamını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =Topla(E2:G2)
b) Topla(E2:G2)
c) =Topla(E2;G2)
d) Topla(E2;G2)

excel-test-sorulari19

19) Yukarıdaki Excel tablosunda en yüksek notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir?

a) =Topla(B2:B6)
b) =Mak(B2:B6)
c) =Min(B2:B6)
d) =Mak(B2;B6)

excel-test-sorulari20

20) Yukarıdaki tabloda soyadları B sütununa kaydırmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Veri – Alt Toplamlar
b) Biçim- Metni Sütunlara Dönüştür
c) Veri – Metni Sütunlara Dönüştür
d) Araçlar – Metni Sütunlara Dönüştür

21) Birden fazla hücreyi birleştirip verileri ortalayan simge aşağıdakilerden hangisidir?

excel-test-sorulari21b

22) Hücrelerdeki verilere para birimi eklemek için kullanılan simge aşağıdakilerden hangisidir?

excel-test-sorulari22d

23) Metni hücre içinde ortalayan simge aşağıdakilerden hangisidir?

excel-test-sorulari23a

24) Hücre içindeki veriyi hizalayıp derecelendirmek için kullanılan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sol Düğme – Hücre Biçimlendir – Hizalama
b) Sağ Düğme – Hücre Biçimlendir – Kenarlık
c) Sol Düğme – Hücre Biçimlendir – Kenarlık
d) Sağ Düğme – Hücre Biçimlendir – Hizalama

excel-test-sorulari25

25) Yukarıdaki tabloda ilk üç ayın gelirlerinin toplamını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) topla (B2:B3)
b) = topla(B2:B4)
c) = topla(B2;B4)
d) = (B2:C4)

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap