Microsoft Excel Test Soruları - Bilişim Konuları

Microsoft Excel Test Soruları

1) Aşağıdakilerden Hangisi Excel De Hücredeki Metni Yönlendirir?(Yazıyı Dikey Vb. Yapmak)

A. (Hücre Seçili İken) Giriş Sekmesi – Hizalama Gurubu –Yönlendirme Simgesi
B. Ekle Sekmesi – Hizalama Gurubu
C. Sayfa Düzeni Sekmesi – Sayfa Yapısı Gurubu – Yönlendirme
D. Böyle Bir İşlem Excel De Yapılamaz.

2) Aşağıdaki Excel Tablosunda Tüm notların ortalamasını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

exceltests2

A. =(B2:B7)/2
B. =ORTALAMA(B3;B4)
C. =ORTALAMA(B2:B4)
D. =(B3+B7)/2 A B

3) Excel De Hücreler Nasıl Birleştirilir?

A. Birleştirilecek Olan Hücreler Seçilir – Giriş Sekmesi – Hizalama Gurubunda Bulunan Birleştir Ve Ortala Butonunun Yanındaki Ok Tıklanır Ve Hücreleri Birleştir Seçilir.
B. Birleştirilecek Olan Hücreler Seçilir – Ekle Sekmesi – Hizalama Gurubunda Bulunan Birleştir Ve Ortala Butonunun Yanındaki Ok Tıklanır Ve Hücreleri Birleştir Seçilir.
C. Giriş Sekmesi – Hizalama Gurubunda Bulunan Birleştir Ve Ortala Butonunun Yanındaki Ok Tıklanır Ve Hücreleri Birleştir Seçilir.
D. Excel De Hücreler Birleştirilemez.

4) Excel Belgesinde Bulunan Köprü(Bağlantı) Nasıl Kaldırılır?

A. Giriş Sekmesi – Hücreler Bölümü –Sil
B. Ekle Sekmesi – Bağlantılar Bölümü – Köprü – Çıkan Penceren Köprüyü Kaldır
C. Giriş Sekmesi – Bağlantılar Bölümü – Köprü – Çıkan Penceren Köprüyü Kaldır
D. Görünüm Sekmesi – Bağlantılar Bölümü – Köprü – Çıkan Penceren Köprüyü Kaldır

5) Aşağıdaki araç çubuğunun adı nedir?

exceltests5

A. Standart araç çubuğu
B. Biçimlendirme araç çubuğu
C. Menü araç çubuğu
D. Formül araç çubuğu

6) Excel De Hücreler Nereden İsimlendirilir?(Örneğin A1 Yerine –Kendi_İsminizi- Hücreye Vermek)

A. Gözden Geçir Sekmesi – Açıklamalar Bölümü – Yeni Açıklama
B. Formüller Sekmesi – Tanımlı Adlar Bölümü – Ad Tanımla
C. Formüller Sekmesi – İşlev Kitaplığı Bölümü – Tüm İşlevler
D. Excel De Böyle Bir İşlem Yoktur.(Hücrelere İsim Verilemez)

7) C9 hücresinde iken C3 hücresi ile C8 hücresi arasındaki alan toplanmak isteniyor. Buna göre C9 hücresine girilmesi gereken formül ne olmalıdır?

A. TOPLA(C3:C8)
B. C3+C4+C5+C9+C7+C8
C. =TOPLA(C3:C8)
D. =TOPLA(C3..C8)

8) Aşağıdakilerden hangisi Excel 2007 de hazırlanan çalışma kitabına ait uzantıdır?

A. XLM
B. XLW
C. XLSX
D. Hiçbiri

9) Excel için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Elektronik Tablolama programıdır
B. Bir kelime işlemci programıdır(editörüdür)
C. Bir bellek hizmet programıdır
D. Hiçbiri

10) Excel’de çalışma kitabının bölümlerinin isimleri nelerdir?

A. Satır(Row)
B. Sütun(Column)
C. Hücre(Cell)
D. Sayfa(Sheet)
11) Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en büyüğünü verir?

A. =MİN(E1:E7)
B. =MİN(E1;E7)
C. =MAK(E1:E7)
D. =MAK(E1;E7)

12) =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. =Topla(B4;B7)
B. =Topla(B4,B7)
C. =Topla(B4:B7)
D. Hiçbiri

13) =Eğer(E4>70;”Geçti”;”Kaldı”) işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A. E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar
B. E4 boş ise Geçti yazar
C. E4 küçük 70 ise Geçti yazar
D. E4 büyük 70 ise Geçti yazar

14) exceltests14 Yandaki butonun görevi nedir?

A. Grafik sihirbazı
B. Kopyala
C. Otomatik toplam
D. İşlev yapıştır

15) Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?

A. A1+B1
B. =A1+B1
C. =(A1+B1)
D. =TOPLA(A1:C1)

16) D1 hücresine A1 ve B1 hücrelerindeki sayıları nasıl toplatırız?

exceltests16

A. =(A1+B1)
B. A1+B1
C. (A1+B1)
D. [A1+B1]

17) Bir hücrenin içinde ### işareti varsa bunun anlamı nedir?

A. Bilgiler Hücreye sığmamıştır
B. Formül hatası
C. İşlev Hatası
D. Hücre Seçilmiştir

18) Çalışma Sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?

A. Fonksiyon tuşları
B. Yön tuşları
C. ESC tuşu
D. DELETE tuşu

19) Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?

A. ESC + Yön tuşları
B. TAB + Yön tuşları
C. SHIFT + Yön tuşları
D. ENTER + Yön tuşları

20) Aşağıdaki Excel Tablosunda 7 sayısı ile 2 sayısının çarpımını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

exceltests20

A. =Çarpım(A2:C4)
B. =Çarpım(A2;C4)
C. Çarpım(A2:C4)
D. Hiçbiri
21) Excel’de exceltests21 yandaki düğmenin görevi nedir?

A. Satır ve sütunları otomatik olarak toplar.
B. Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar
C. Yeni bir Excel satırı ekler
D. Sayfa Adı sekmeleridir

22) Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?

A. Ekle – Resim
B. Ekle – Grafikler
C. Biçim – Otomatik Biçim
D. Araçlar – Özelleştir

23) D1 hücresine =EĞER(A1+C1>30;”KAR”;”ZARAR”) yazılırsa sonuç ne olur?

exceltests23

A. KAR
B. ZARAR
C. 40
D. 60

24) Aşağıdaki formüllerden hangisi C1, C2, C3, C4 ve A1 hücrelerindeki sayıların çarpım sonucunu verir?

A. =ÇARPIM(A1:C4)
B. =ÇARPIM(A1;C4)
C. =ÇARPIM(A1;C1:C4)
D. =(A1;C1:C4)

25) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi EXCEL ile yapılmaz?

A. Gelir gider tablosu düzenlenebilir
B. Grafik düzenlenebilir
C. Tablo-Çizelge oluşturulabilir
D. Slayt gösterisi hazırlanabilir.

26) Excel’de bir sütunun tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?

A. Düzen/Sütun
B. Biçim/Sütun
C. Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır
D. Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır

27) Excel de sayıları veya yazıları yazdığımız bölümlere ne ad verilir?

A. Sayı hanesi
B. Grafik
C. Tablo
D. Hücre

exceltests28

28) Yukarıda görülen Ad (Combo) kutusu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. İmleç 3. Sütundadır.
B. İmleç B Satırdadır.
C. İmleç B3 hücresindedir(Yada B3 seçilidir)
D. İmleç 3B hücresindedir(Yada 3B seçilidir)
29) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir?

A. =BUGÜN()
B. =ŞİMDİ()
C. =TARİH()
D. =GÜN()

30. =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =Topla(B4;B7)
b-) =Topla(B4,B7)
c-) =Topla(B4:B7)
d-) Hiçbiri

31. Ekle / Grafik ne işlem yapar?

a-) Çalışma kitabına bir grafik ekler.
b-) Çalışma kitabından bir grafik siler.
c-) Çalışma kitabına bir grafik kopyalar.
d-) Çalışma kitabından bir dosya ismini değiştirir

32. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =C3*15%
b-) =C3*15
c-) =C3*15
d-) =C4*1,5

33. Formül hangi işaretle başlar?

a-) ?
b-) >
c-) =
d-) /

34. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?

a-) <
b-) ><
c-) <>
d-) >=

35. Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?

a-) A1+B1
b-) =A1+B1
c-) =(A1+B1)
d-) =TOPLA(A1;B1)

CEVAP ANAHTARI

1- A     2-C      3-A      4-B      5-D      6-B      7-C      8-C      9-A      10-D    11-C    12-C    13-D   14-C    15-A    16-A    17-A    18-B    19-C    20-B    21-D    22-B    23-A    24-C    25-D    26-D   27-D    28-C    29-B    30-C    31-A    32-A    33-C    34-C    35-A

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap