Microsoft Excel Uygulama Soruları - Bilişim Konuları

Microsoft Excel Uygulama Soruları

1. A1 hücresine ANKARA yazdıktan sonra bu yazıyı (A1:F1) alanına ortalayınız.

2. B3 hücresine günün tarih ve saatini getiren fonksiyonu yapıştırınız.

3. B2 hücresine adınızı, B3 hücresine soyadınızı yazdıktan sonra, ad ve soyadınız arasına yeni bir satır ekleyiniz.

4. C1 hücresine 1234, C2 hücresine 123, C3 hücresine 234, C4 hücresine 12, C5 hücresine 34 sayılarını girdikten sonra, E5 hücresinde bu sayıların aritmetik ortalamasını fonksiyon olarak bulunuz.

5. C1 hücresine 1234, C2 hücresine 123, C3 hücresine 234, C4 hücresine 12, C5 hücresine 34 sayılarını girdikten sonra, E5 hücresinde bu sayıların en küçüğünü fonksiyon olarak gösteriniz.

6. C1 hücresine 1234, C2 hücresine 123, C3 hücresine 234, C4 hücresine 12, C5 hücresine 34 sayılarını girdikten sonra bu verileri küçükten büyüğe olacak şekilde sıralayınız.

7. C1 hücresine 1234, C2 hücresine 123, C3 hücresine 234, C4 hücresine 12, C5 hücresine 34 sayılarını girdikten sonra, E5 hücresinde bu sayıların en büyüğünü fonksiyon olarak gösteriniz.

8. C1 hücresine 1234, C2 hücresine 123, C3 hücresine 234, C4 hücresine 12, C5 hücresine 34 sayılarını girdikten sonra bu verileri büyükten küçüğe olacak şekilde sıralayınız.

9. 3 çalışma kitabı açıp, bu çalışma kitaplarını aynı anda yatayda olacak şekilde görüntüleyiniz.

10. Sayfa1, sayfa2, sayfa3 isimli çalışma sayfalarının B2 hücresine aynı anda adınızı ve soyadınızı giriniz.
11. Çalışma sayfanızı 3 kopya ve kopyalar harmanlanmış olarak yazıcıya gönderecek şekilde YAZDIR penceresini görüntüleyiniz.

12. C2 hücresinde adınızı 1. Satır, soyadınızı 2. Satır olacak şekilde alt alta yazınız.

13. Çalışma kitabınızdaki Sayfa1 isimli çalışma sayfasını Sayfa2 ile Sayfa3 arasına taşıyınız.

14. C2 hücresinde adınızı yukarıdan aşağı olacak şekilde yazınız.

15. C1 hücresine 125, C4 hücresine 250, E3 hücresine 375 yazdıktan sonra bu hücrelerin içeriğini E6 hücresinde toplayınız.

16. Sayfa1 isimli çalışma sayfasının kılavuz (ızgara) çizgilerini kaldırınız.

17. Çalışma Kitabınızdaki sayfa2 isimli çalışma sayfasını gizleyiniz.

18. C1 hücresinden C10 hücresine kadar olan hücrelere 10,20,30,…..100 şeklinde bilgi girişi yaptıktan sonra C11 hücresinde bu hücrelerin otomatik toplamını alınız.

19. C1 hücresine 12500, C2 hücresine 17500 sayılarını giriniz. Daha sonra bu sayıların biçimini Para birimi olacak şekilde değiştiriniz.

20. A1 hücresine adınızı, C1 hücresine soyadınızı yazın, daha sonra A1 hücresini Arial Black, 14 punto ve kırmızı olarak biçimleyin, A1 hücresinin biçimini Araç çubuklarını kullanarak C1 hücresine kopyalayınız.
21. A1 hücresinin yüksekliğinin 15,75 olacak şekilde değiştiriniz.

22. B1 hücresine Zarf, B2 hücresine Kitap, B3 hücresine Silgi, B4 hücresine Defter yazarak, bu hücreler
içerisinde verileri alfabetik olarak sıralayınız.

23. Sayfa1 isimli çalışma sayfasını şifresi sınav olacak şekilde koruma altına alınız.

24. A1 hücresine adınızı, B1 hücresine soyadınızı yazdıktan sonra bu hücrelerin arasına boş bir hücre ekleyiniz.

25. Ekran görüntüsünü % 75’e getiriniz.

26. Çalışma kitabınıza yeni bir çalışma sayfası ekleyiniz.

27. A1 hücresine adınızı Arial Black, 14 punto ve kırmızı olarak yazınız. Bu hücrenin genişliğini adınızı alacak şekilde genişletiniz.

28. A1 hücresine adınızı ve soyadınızı yazdıktan sonra bunu C4 hücresine Kes-Yapıştır komutlarını kullanmaksızın fare ile taşıyınız.

29. A1 hücresine adınızı ve soyadınızı yazdıktan sonra bunu C4 hücresine Kopyala-Yapıştır komutlarını kullanmaksızın fare yardımıyla kopyalayınız.

30. A1 hücresine KİTAP yazıp, bunu F1 hücresine kadar doldurunuz.
31. Sayfa1’in adını kendi adınızı yazacak şekilde değiştiriniz.

32. MS Excel programında mevsim adlarını özel liste olarak hazırlayınız. (Yani mevsimlerden birinin adını yazıp, çektiğimizde tüm mevsim adları hücrelere otomatik olarak kendiliğinden yazılsın.)

33. MS Excel programında Sayfa 1 içerisinde B3 hücresine 125, B4 hücresine 5, B5 hücresine =B3*B4 formülünü yazınız ve bu çalışma sayfasını yeni bir Çalışma Kitabına kopyalayınız.

34. MS Excel programında (A5:B12) alanındaki hücrelere bilgi girişi yapılabilecek şekilde Çalışma Sayfasına koruma koyunuz.

35. MS Excel programında B3 hücresinden başlayarak aşağıya doğru 125, 38, 316, 12 sayılarını yazınız, ve D1 hücresine bu tablodaki sayıların en büyüğünü bulan işlevi yazınız.

36. MS Excel programında bir hücre içerisinde ###### hatası oluşmasını sağlayınız.

37. MS Excel programında bir hücre içerisinde #BAŞV! hatası oluşmasını sağlayınız.

38. MS Excel programında bir hücre içerisinde #SAYI/0! hatası oluşmasını sağlayınız.

39. MS Excel programında sayfa 1’de a5 hücresine 125 yazınız. Bu hücrenin içeriğini Sayfa 2’de B11 hücresine bağlayınız. (Yani : Sayfa 1’de A5 hücresinin içeriği değiştiğinde Sayfa B11 hücresininde içeriği değişsin.

40. MS Excel programında bulunan Sayfa 1 isimli çalışma sayfasını siliniz.
41. 5000 TL’ye alınan bir malın satış fiyatı 7500 TL’dir. MS Excel programında bu maldan edilen kârı ve kâr oranını hesaplayınız. Bu işlem hücrelere formüller girilerek yapılacaktır. (Kâr oranı = Kâr/Alış Fiyatı)

42. MS Excel programında B1 ile B5 hücrelerine sırasıyla 70, 45, 83, 35, 66 sayılarını giriniz. Daha sonra C1 ile C5 hücrelerine B sütunundaki değer 50’den küçük ise KALDI, 50’den büyük ise GEÇTİ yazacak şekilde Eğer fonksiyonlu değişkeni tanımlayınız.

43. MS Excel programında sayfanın sağ ve alt tarafında bulunan Kaydırma Çubuklarını kaldırınız.

44. MS Excel programında B2 hücresine “a2+b3=c2+4a3” yazınız.

45. MS Excel programında C1 hücresine 40, C2 hücresine 90, C3 hücresine 65, C4 hücresine 45 sayılarını girdikten sonra, bu sayıların ortalamasını E1 hücresine fonksiyon (işlev ) sihirbazı ile yaptırınız.

46. MS Excel programında C5 hücresine 1256 verisi giriniz. E5 hücresine C5 hücresine girdiğiniz sayının karekökünü bulan fonksiyonu (işlevi) ekleyiniz.

47. MS Excel programında B3 hücresi ile E8 hücrelerinin oluşturduğu alanı seçerek tümüne kenarlık ve desen veriniz.

48. B3 hücresine günün tarih ve saatini getiren fonksiyonu yapıştırınız.

49. B2 hücresine adınızı, B3 hücresine soyadınızı yazdıktan sonra, ad ve soyadınız arasına yeni bir satır ekleyiniz.

50. MS Excel programında yapılan bir değişikliği kısayol tuşu ile kaydediniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap