Microsoft Office Word 2007 Test Soruları-2 - Bilişim Konuları

Microsoft Office Word 2007 Test Soruları-2

1-)2007word1

Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A-) Paragraf ile ilgili işlemler
B-) Pano ile ilgili işlemler
C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D-) Düzenleme ile ilgili işlemler

2-)

2007word2

Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A-) Paragraf ile ilgili işlemler
B-) Çizimler ile ilgili işlemler
C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D-) Düzenleme ile ilgili işlemler

3-) 2007word3

Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A-) Paragraf ile ilgili işlemler
B-) Çizimler ile ilgili işlemler
C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D-) Düzenleme ile ilgili işlemler

2007word4

4-) Word 2007 programında yanda şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A-) Paragraf ile ilgili işlemler
B-) Çizimler ile ilgili işlemler
C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D-) Sayfa Arka Planı ile ilgili işlemler

5-) 2007word5 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Aç
B-) Kaydet
C-) Yeni
D-) Yazdır
6-) 2007word6 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Aç
B-) Kaydet
C-) Yeni
D-) Yazdır

7-) 2007word7 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Kes
B-) Kaydet
C-) Kopyala
D-) Yapıştır

😎 2007word8 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) İleri Al
B-) Yenile
C-) Geri Al
D-) Sil

9-) 2007word9 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Yazı Büyüklüğü
B-) Yakınlaştır
C-) Yazı Tipi
D-) Biçim Boyayıcısı

10-)  2007word10Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Yazı Tipi Boyutu
B-) Yazı Tipi
C-) Yazı Tipi Kalınlaştır
D-) Stil
11-) 2007word11 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Kalın
B-) Kaydet
C-) İtalik
D-) Altı çizili

12-) 2007word12 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Sağa Hizala
B-) Ortala
C-) Sola Hizala
D-) Yasla

13-) 2007word13 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Altı Çizili
B-) Aç
C-) Araştır
D-) Yazı Tipi Rengi

14-) 2007word14 Yandaki butonun görevi nedir?

A-) Sayfa sütunlara böler
B-) Madde numaralandırmasını verir
C-) Artan sıralama yapar
D-) Sayfa Numarası ekler

15-) Aşağıdakilerden hangisi Tabloya kenarlık eklemeye yarar?

2007word15
16-) 2007word16 Simgesi ne işe yarar?

A-) Tablo içerisindeki metnin yönünü değiştirir.
B-) Word Art yazısı eklemeye yarar
C-) Bütün tabloya A harfi yazmaya yarar
D-) Yazı rengini değiştirmeye yarar

17-) 2007word17 Simgesi ne işe yarar?
A-) Tabloya yazı yazmaya yarar
B-) Resim çizmeye yarar
C-) Tablo çizmeye yarar
D-) Kenarlık eklemeye yarar

18-) Aşağıdakilerden hangisi yazım ve Dilbilgisi hatalarını düzeltmek için kullanılır?

2007word18

19-) Aşağıdakilerden hangisi otomatik şekillere üç boyutlu görünüm kazandırır?

2007word19

20-) 2007word20 Yandaki Buton ne işe yarar?

A-) Tabloda satır seçmeye
B-) Satırı yukarı taşımaya
C-) Üste satır eklemeye
D-) Tabloyu ikiye bölmeye
21-) Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Bul ve değiştir işlemlerini gerçekleştirir?
A-) Ctrl+S – Shift + S
B-) Ctrl + F – Ctrl + H
C-) F4 – F12
D-) Shift + F – Shift + H

22-) 2007word22 Yandaki Butonun adı nedir?

A-) Yazı Tipi Rengi
B-) Dolgu Rengi
C-) Biçim boyacısı
D-) Gölge Rengi

23-) Klavyede bulunmayan bir simgeyi belgeye nasıl ekleriz?
A-) Ekle – Simgeler – Simge
B-) Ekle – Metin – Simgeler
C-) Sayfa Düzeni – Simge – Simgeler
D-) Giriş – Metin – Simgeler

24-) Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-) Sayfa Düzeni – Sayfa Numarası
B-) Giriş – Üst Bİlgi – Sayfa Numarası
C-) Biçim – Sayfa Numarası
D-) Ekle – Üstbilgi ve Altbilgi – Sayfa numarası

25-) Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Giriş – Pano
B-) Giriş – Paragraf
C-) Ekle – Paragrafı
D-) Biçim – Paragraf
26-) Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Giriş –Kenarlık ve Gölgelendirme
B-) Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
C-) Görünüm – Sayfa Arka Planı -Kenarlık ve Gölgelendirme
D-) Sayfa düzeni – Sayfa Arka Planı –Kenarlık ve Gölgelendirme

27- 2007word27Simgeleri ne işe yarar?

A-) Alt simge ve üs simge eklemeye
B-) X’in karesini almaya
C-) X sayısını 2 ile çarpmaya
D-) Matematiksel işlemler yapmaya

28-) Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word 2007 ana menülerinden birisi değildir?
A-) Giriş
B-) Başvurular
C-) Araçlar
D-) Gözden geçir

29-) Microsoft Word’de Office menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A-) Yeni
B-) Aç
C-) Kaydet
D-) Tablo ekle

30-) 2007word30 Yandaki şekilde görünen simgeler ne işe yarar?

A-) Yazıları hücre içerisinde hizalamaya yarar
B-) Tabloyu bölmeye yarar
C-) Yazının yönünü değiştirir
D-) Hücreleri birleştirir
31-) 2007word31 Simgesi ne işe yarar?

A-) Hücreleri birleştirmeye yarar
B-) Hücreleri bölmeye yarar
C-) Hücreleri renklendirmeye yarar
D-) Bütün hücreleri seçmeye yarar

32-) Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) İmleci belgenin başına getirir.
B-) İmleci belgenin sonuna getirir.
C-) İmleci paragraf başına getirir.
D-) İmleci paragraf sonuna getirir.

33-) Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) İmleci belgenin başına getirir.
B-) İmleci belgenin sonuna getirir.
C-) İmleci paragraf başına getirir.
D-) İmleci paragraf sonuna getirir

34-) 2007word34 Simgesi ne işe yarar?

A-) Satır aralığını ayarlamaya yarar
B-) Kenar boşluklarını ayarlamaya yarar
C-) Paragraf girişlerini ayarlamaya yarar
D-) Yazının belge içerisinde ortalanmasını sağlar.

35-) 2007word35 Simgeleri ne işe yarar?

A-) Paragraf arttırıp azaltmaya yarar
B-) Girinti arttırıp azaltmaya yarar
C-) Yazıyı hizalamaya yarar
D-) Kenar boşluklarını ayarlamaya yarar
36-) CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) En son yapılan işlemi tekrar eder
B-) En son yapılan işlemi ileri alır
C-) En son yapan işlemi siler
D-) En son yapılan işlemleri saklar

37-) Sayfanın kenar boşluklarını ayarlamak için hangi yol izlenmelidir?
A-) Giriş – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
B-) Görünüm – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
C-) Sayfa Düzeni – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
D-) Ekle – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları

38-) Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?
A-) Giriş
B-) Postalar
C-) Görünüm
D-) Ekle

39-) Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A-) .xls
B-) .bmp
C-) .doc
D-) .dot

40-) Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?
A-) Farenin sağ tuşunu tıklayarak
B-) Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
C-) Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
D-) Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak
41-) Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?
A-) Kelimeyi seçer
B-) Paragrafı seçer
C-) Satırı seçer
D-) İmleci metnin sonuna götürür

42-) Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A-) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
B-) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
C-) Shift ve yön tuşları ile
D-) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

43-) Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip edilmelidir?
A-) Giriş – Sayfa arka planı – sayfa
B-) Sayfa Düzeni – Sayfa arka planı – sayfa rengi
C-) Ekle – Sayfa arka planı – sayfa rengi
D-) Yazı Tipi – Sayfa arka planı – sayfa rengi

44-) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?
A-) Page Up
B-) Page Down
C-) Ctrl + Home
D-) Ctrl + End

45-) Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır?
A-) Office Düğmesi – Farklı kaydet
B-) Dosya – Ad değiştir
C-) Office Düğmesi – Yeni Adla kaydet
D-) Dosya – Kaydet
46-) Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?
A-) Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılır
B-) Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılır.
C-) Kelime Fare ile çift tıklanır
D-) Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes seçeneği ile

47-) Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-) Ekle – Çizimler – Küçük Resim
B-) Ekle – Simge – Küçük Resim
C-) Ekle – Alan – Resim
D-) Ekle – Grafik

48-) 2007word48 Simgesi ne işe yarar?

A-) Resim eklemeye yarar
B-) Resmin boyutunu ayarlamaya yarar
C-) Resmin belge içerisindeki konumunu ayarlamaya yarar
D-) Tablo eklemeye yarar

49-) 2007word49 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Yazı rengini değiştirmeye yarar
B-) Tablo çizerken kalem rengini değiştirmeye yarar
C-) Tablonun biçimini değiştirmeye yarar
D-) Tablo silmeye yarar

50-) 2007word50 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Satır ekle
B-) Sütun ekle
C-) Tablo böl
D-) Tablo ve kenarlıklar.
51-) 2007word51 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Seçili alanı kesip panoya alır.
B-) Seçili alanı kopyalayıp panoya alır.
C-) Sayfaya makas resmi eklemeye yarar.
D-) Panoda bulunan bilgiyi imlecin bulunduğu yere yapıştırır.

52-) 2007word52 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Baskı ön izleme
B-) Belirli bir alanı kesip panoya alır.
C-) Belgenin tamamını yazıcıdan çıkartır.
D-) Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır.

53-) 2007word53 Düğmesinin görevi nedir?
A-) Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.
B-) Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.
C-) Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.
D-) Yeni bir klasör açar.

54-) 2007word54 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar.
B-) Yazılı olan metni sağa hizalı yapar.
C-) Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar.
D-) Yazılı olan metni sola hizalı yapar.

55-) 2007word55 Düğmesinin adı nedir?

A-) Word 2007
B-) Office
C-) Paint
D-) Çizim
56-) 2007word56 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Tabloların kenarlıklarını özelleştirmeyi sağlar.
B-) Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
C-) Çizgi biçimi rengini değiştirmeye yarar.
D-) Çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar.

57-) 2007word57 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Sayfaların akış yönünü göstermeye yarar.
B-) Sayfamıza ok çizmeye yarar.
C-) Fare işaretçisinin hassas çizimlerde aldığı şekildir.
D-) Sayfamıza çizgi çizmeye yarar.

58-) 2007word58 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Çizilen çizgilerin kalınlığını ayarlar.
B-) Geçerli belgeye çizgi eklemeye yarar.
C-) Çizimlere gölge vermeye yarar.
D-) Çizimlerimizi üç boyutlu yapmaya yarar.

59-) 2007word59 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Geçerli belgeye kare eklemeye yarar.
B-) Seçilen çizimlere gölge vermeye yarar.
C-) Seçilen çizimlere üç boyut vermeye yarar.
D-) Seçilen çizimlere dolgu rengi vermeye yarar.

60-) 2007word60 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Geçerli sayfaya oval çizmeye yarar.
B-) Döngüsel başvuruyu başlatır.
C-) Baskı ön izleme sayfasını açmaya yarar.
D-) İmla kılavuzunu çalıştırmaya yarar
61-) 2007word61 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Geçerli sayfaya çizim yapmaya yarar.
B-) Sayfaya çizilen şekillerin çizgi renklerini değiştirmeye yarar.
C-) Sayfaya çizilen şekillerin dolgu renklerini değiştirmeye yarar.
D-) Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.

62-) 2007word62 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Geçerli sayfaya tablo eklemeye yarar
B-) Geçerli sayfaya küçük resim eklemeye yarar
C-) Sayfaya eklenen resimlerin rengini değiştirmeye yarar
D-) Tabloyu dörde bölmeye yarar

63-) 2007word63 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar.
B-) Çizilen şekillere üç boyut vermeye yarar.
C-) Çizilen şekillere gölge eklemeye yarar.
D-) Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar

64-) 2007word64 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar.
B-) Çizilen şekillere üç boyut vermeye ve ayarlamaya yarar.
C-) Çizilen şekillere gölge eklemeye yarar.
D-) Sayfamıza otomatik şekil eklemeye yarar

65-) 2007word65 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Yazı tipi rengi seçeneklerini ekrana getirir.
B-) Seçilen yazıları üst simge ekler.
C-) Word Art galerisini ekrana getirir.
D-) Yazımızın büyüklüğünü arttırır
66-) 2007word66 Düğmelerini sırası ile görevi nedir?
A-) Girinti Arttır – Girinti Azalt – Madde İşareti – Numaralandırma
B-) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Madde İşareti – Numaralandırma
C-) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Numaralandırma – Madde İşareti
D-) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Geri Al – Yinele

67-) 2007word67 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Yazıyı hizalamaya yarar
B-) Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir
C-) Çizgi eklemeye yarar
D-) Madde işareti eklemeye yarar

68-) 2007word68 Düğmesinin görevi nedir?

A-) Kayıt penceresine bir üst seviyeye çıkmaya yarar.
B-) Kayıt penceresinde istenilen ortamda yeni bir klasör oluşturmaya yarar.
C-) İstenilen bir ortamdaki klasörleri silmeye yarar.
D-) Belirtilen klasörün özellikler penceresini açmaya yarar.

69-) Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan belgenin satır aralıklarını düzenler.

2007word69

70-) Birden fazla hücreyi birleştirip tek bir hücre hâline getiren düğme hangisidir ?

2007word70

71-) Bir tabloda hücre içindeki metnin yönünü değiştiren düğme hangisidir?

2007word71

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap