Microsoft Power Point 2010 Test Soruları - Bilişim Konuları

Microsoft Power Point 2010 Test Soruları

1.     Power Point’e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir?
A) Ctrl+N      B) Ctrl+M             C) Ctrl+C          D) Ctrl+E

2.     Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?
A) F1              B) F2              C) F4           D) F5

3.     Power point programının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Resim yapmak
B) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
C) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
D) Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak

4.     PowerPoint programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?
A) Doküman                    B) Şablon                     C) Sunu                        D) Sayfa

5.     Microsoft Powerpoint programında aşağıdakilerden hangisi bir dosyaya yeni slâyt eklemek için kullanılır? 
A) Giriş-Slaytlar-Yeni slâyt                                 B) Görünüm – Yeni Slayt 
C) Ekle-Slaytlar-Yeni Slayt                                 D) Klavyeden Ctrl+N

6.     Bir slaydın bölümlerine Animasyon efektlerini uygulayabilmek için hangi sekme kullanılır? 
A) Görünüm                    B) Ekle                          C) Animasyonlar         D) Slayt Gösterisi

7.     Sununun her bir bölümü ne ad verilir?
A) Slâyt                           B) Belge                        C) Kitap                        D) Veritabanı

8.     Bir sunudaki slâytların tamamını ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır? 
A) Giriş – Slâyt Görünümü                                                      B) Slâyt Gösterisi –Slayt Sıralayıcısı 
C) Görünüm – Slâyt Sıralayıcısı                         D) Slâyt Gösterisi-Slâyt Geçişi

9.     PowerPoint Sunu dosyalarının uzantısı nedir? 
A) docx                            B) xlsx                          C) ppsx                        D) pptx      

10.   PowerPoint gösterisi olarak kaydedilen dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) docx                            B) xlsx                                             C) ppsx                        D) pptx  

11.    Simgesinin görevi nedir? 
A) Metne Gölge vermeyi sağlar.                        B) Metni Kalın yazdırmayı sağlar.
C) Satırın hizasından yukarıda yazdırmayı sağlar.              D) Metni Wordart‘a çevirmeyi sağlar.

12.   Slâyda resim eklemek için hangi yol izlenmelidir? 
A) Ekle-Resimler-Resim                                                         B) Giriş –Resimler – Resim
C) Slayt Gösterisi –Resimler-Küçük Resim        D) Dosya-Resim Ekle

13.   Bir sununun başlığını gösterimde yukarıdan sözcük sözcük gelecek şekilde gelebilmesi için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılmalıdır?
A) Slayt Gösterisi  – Slâyt düzeni                        B) Görünüm –Slâyt Sıralayıcısı
C) Animasyonlar – Gelişmiş Animasyon         D) Slâyt Gösterisi – Slâyt Geçişi

14.   Bir sunudaki slâytları fare tıklatıldığında görünecek şekilde nereden ayarlama yapılır?
A) Geçişler –Zamanlama                                                       B) Slâyt gösterisi –Baştan
C) Slâyt gösterisi –özel Animasyon                                      D) Slayt Gösterisi –Slâyt Düzeni

15.   Slâytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz? 
A) Ekle-Slâyt Gösterisi                                     B) Tasarım – Arka plan Stilleri
C) Biçim-Tasarım Uygula                                                    D) Ekle-Asıl slâyt

16.   PowerPoint programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?
A) Ekle / Medya / Ses                                           B) Dosya / Medya/ Ses
C) Ekle / Ses                                                                            D) Ekle / Film ve sesler / Ses

17.   PowerPoint’teki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?
A) Görünüm                    B) Animasyonlar          C) Ekle                          D) Dosya

18.   Powerpoint’te slaytlar arası geçiş efekti nasıl verilir?
A) Slayt gösterisi / Slayt geçişi                           B) Geçişler – Bu Slayt geçişi
C) Görünüm / Slayt Geçişi                                                      D) Ekle / Slayt geçişi

19.   Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint’te bir slaydın kopyalanmasını sağlar?
A) Ekle – Yeni slayt – Slayt Çoğalt                      B) Ekle – Slayt Çoğalt
C) Giriş – Yeni Slayt – Slayt çoğalt                     D) Görünüm – Slayt Çoğalt slayt al

20.   PowerPoint programında slaytların gösteri esnasında sürekli döngü yapabilmesi için gerekli ayarlama nereden yapılmalıdır?
A) Slayt Gösterisi / Zamanlama Provası             B) Dosya / Gösteri ayarla
C) Slayt Gösterisi / Slayt Gösterisi ayarla        D) Dosya / Seçenekler

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap