Microsoft PowerPoint 2010 Test Soruları - Bilişim Konuları

Microsoft PowerPoint 2010 Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint 2010’daki yeniliklerden değildir?

A) Slayda ses ekleme
B) Resimlerinize sanatsal dokular ve efektler uygulama
C) Resmin arka planını veya istenmeyen kısımla- rını kaldırma
D) Bir nesneden (metin veya şekil) diğerine ani- masyonlu efektler kopyalayıp yapıştırma

2. PowerPoint 2010 uygulaması ses dosyası biçimlerinden aşağıdakilerden hangisini kulla- namaz?

A) WMA Windows Media Audio dosyası
B) SWA ShockWave Audio dosyası
C) MIDI Ses dosyası
D) MP3 Ses dosyası

3. Animasyonun efekt seçenekleri zamanlaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Animasyonun başlangıç zamanı ayarlanabilir.
B) Animasyonun yeniden sıralaması ayarlanabilir.
C) Animasyonun gecikme zamanı ayarlanabilir.
D) Animasyonların toplam zamanı ayarlanabilir.

4. Slayt Gösterisi görünümüne gitmek ve ilk slayttan başlamak için aşağıdaki hangi tuşa basılmalıdır?

A) ESC
B) CTRL+ENTER
C) F5
D) F7

5. Seçili nesneye tıklandığında veya fare işaretçi- si üzerine getirildiğinde ne olacağını belirtmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Tasarım sekmesinde Slayt Yönlendirmesi’ne tıklanır.
B) Ekle sekmesinde Nesne’ye tıklanır.
C) Ekle sekmesinde Eylem’e tıklanır.
D) Ekle sekmesinde Köprü’ye tıklanır.

6. PowerPoint’te slaytlar arası geçiş aşağıdaki hangi komutla ayarlanır?

A) Geçişler Sekmesi Bu Slayda Geçiş
B) Görünüm Sekmesi Slayt Sıralayıcısı
C) Animasyonlar Sekmesi Özel Animasyon
D) Slayt Gösterisi Sekmesi Slayt Gösterisi Ayarla

7. Sunuda bulunan slaytları numaralandırmak için aşağıdaki hangi yol izlenir?

A) Görünüm Sekmesi Slayt Sıralayıcısı
B) Ekle Sekmesi Slayt Numarası
C) Görünüm Sekmesi Basamakla
D) Ekle Sekmesi Simge

8. Slaytta yer alan nesnelere ayrı ayrı efekt ver- mek için aşağıdaki hangi seçenek kullanılır?

A) Tasarım Sekmesi Temalar
B) Giriş Sekmesi Şekil Efektleri
C) Animasyonlar Sekmesi Animasyon
D) Slayt Gösterisi Sekmesi Slayt Gösterisi Ayarla

9. Cetvel ve Kılavuz Çizgilerini gösterip gizlemek için aşağıdaki hangi sekme kullanılır?

A) Ekle
B) Görünüm
C) Tasarım
D) Gözden Geçir

10. PowerPoint’te hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?

A) Slayt düzeni
B) Slayt geçişi
C) Şablon
D) Tasarım

11. PowerPoint’te nesnelere hareketli olarak bir- den fazla animasyon nereden eklenir?

A) Slayt gösterisi / Slayt geçişi
B) Animasyonlar / Animasyon
C) Slayt gösterisi / Özel Animasyon
D) Animasyonlar / Gelişmiş Animasyon

12.52
PowerPoint’te yukarıdaki düğmeler ne işe yarar?

A) Yeni slayt ekler.
B) Tema seçmeye yarar.
C) Çalışmayı Word’e aktarır.
D) Belgeyi kapatır sıradaki belgeyi açar.

13. 53PowerPoint’te Kısayolu Shift+F5 olan yandaki düğme ne işe yarar?

A) Slaytı kapatır.
B) Slaytı baştan başlatır.
C) Slaytı kaldığı yerden başlatır.
D) Slayt gösterisini durdurur.

14.54
PowerPoint’te yukarıdaki seçenekler seçilmişse ne olur?

A) Üstte ve solda cetveller görünür ancak kılavuz çizgileri görünmez.
B) Üstte ve sağda cetveller görünür ayrıca kıla- vuz çizgileri de görünür.
C) Üstte ve solda cetveller görünür ayrıca kılavuz çizgileri de görünür.
D) Üstte ve sağda cetveller görünür ancak kıla- vuz çizgileri görünmez.

15.55
Yukarıdaki şekil PowerPoint’te ne işe yarar?

A) Animasyonu şekillendirir.
B) Slaytın kenarlarını kırparak atar.
C) Başlıkları, metin kutularını, resimleri hizalama- ya yarar.
D) Eklenen resimleri gereksiz yerlerini 4 yönden daraltarak kesip atmaya yarar.

16.56
PowerPoint programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A) Paragraf ile ilgili işlemler
B) Çizimler ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D) Düzenleme ile ilgili işlemler

17. 57Düğmesinin görevi nedir?

A) Video Ekler.
B) Videoyu Kırpar.
C) Video Simgesi Ekler.
D) Video Ses Seviyesini Belirler.

18. Etkili bir slayt hazırlamak için satırda sözcük ve slaytta satır sayısı ne kadar olmalıdır?

A) 4 x 4
B) 5 x 5
C) 6 x 6
D) 7 x 7

19. Aşağıdaki şekillerden hangisi slayt sıralayıcısı düğmesidir?

59

20. Bir sayfaya eklenen resim, logo, amblem vb. nesnelerin daha sonra açılan sayfalarda da oluşması istenirse hangi sayfa görünümünde işlemi yapmak gerekir?

A) Slayt Çoğalt
B) Slayt Gizle
C) Asıl Slayt
D) Slayt Geçişi

CEVAP ANAHTARI

1. A 2. B 3. D 4. C 5. C 6. A 7. B 8. C 9. B 10. D 11. D 12. B 13. C 14. A 15. D 16. B 17. B 18. C 19. A 20. C

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap