Microsoft SQL Server Sorgu Örnekleri-2 - Bilişim Konuları

Microsoft SQL Server Sorgu Örnekleri-2

Bu örneğimizde bir birinden ayrı şekilde bulunan 3 tane tabloya ait SQL sorguları bulunmaktadır. Öncelikle ogrenci,ders ve veli tablolarını oluşturup tablolara ekranda göründüğü gibi kayıtları giriyoruz. Bu tablolar ogrenci numarası ile ilişkilendirilmiş tablolardır. Yani bir öğrencinin öğrenci bilgileri ogrenci tablosunda, ders notları dersler tablosunda ve veli bilgileri veli tablosunda tutulmaktadır.

Öncelikle bu tabloları ekleyelim. Ogrenci Tablosu şöyle olacak.

ogrenci-tablo

Ders tablosu aşağıdaki gibi olacak.

ders-tablo1
ders-tablo2

Veli tablosu aşağıdaki gibi.

veli-tablo

Tablolarımızı ekledikten sonra bu 3 tablonun birleşiminden oluşan karma sorgu örneklerini aşağıdaki gibi yazalım. Bu sorgular bağlantılı tablolardan oluşmaktadır. Yani alanların tamamı bir tablodan değil birden fazla tablodan oluşmaktadır.

Örnek-1: tüm tablolardaki tüm kayıtları listelemek için gereken SQL kodunu yazınız.

select * from ders,ogrenci;

2-1

Örnek-2: ogrenci tablosundan ogrenci_no ve ders tablosundan ders_adi alanını listeleyen SQL kodunu yazınız.

select ogrenci.ogrenci_no, ders.ders_adi from ogrenci,ders;

2-2

Örnek-3: ogrenci tablosundan ogrenci_no ve ders tablosundan ders_adi ve ders notu alanını listeleyen SQL kodunu yazınız.

select ogrenci.ogrenci_no, ders.ders_adi,ders.notu from ogrenci,ders;

2-3

Örnek-4: ogrenci tablosundan ogrenci_no ve ders tablosundan ders_adi ve ders notu alanını iki tablodan ogrenci numarasına göre eşitleyerek sonucu ekrana gösteren SQL kodunu yazınız.

select ogrenci.ogrenci_no,ders.ders_adi,ders.notu from ogrenci,ders where ogrenci.ogrenci_no=ders.ogrenci_no;

2-4

Örnek-5: ortalama 50 den küçük olan dersleri ve dersleri alan öğrencileri listeleyen SQL kodunu yazınız.

select ogrenci.ogrenci_no, ogrenci.adi,ogrenci.soyadi,ders.ders_adi,ders.notu from ogrenci,ders where ogrenci.ogrenci_no=ders.ogrenci_no and ders.notu<50;

2-5

Örnek-6: ortalama 50 den büyük olan dersleri ve dersleri alan öğrencileri listeleyen SQL kodunu yazınız.

select ogrenci.ogrenci_no, ogrenci.adi,ogrenci.soyadi,ders.ders_adi,ders.notu from ogrenci,ders where ogrenci.ogrenci_no=ders.ogrenci_no and ders.notu>50;

2-6

Örnek-7: tüm öğrencilerin grafik dersini ve notunu gösteren SQL kodunu yazınız.

select ogrenci.ogrenci_no,ogrenci.adi,ogrenci.soyadi, ders.ders_adi,ders.notu from ogrenci,ders where ogrenci.ogrenci_no=ders.ogrenci_no and ders.ders_adi='Grafik';

2-7

Örnek-8: grafik dersinin notu en büyük olan öğrenciyi ve grafik dersi ve notunu gösteren SQL kodunu yazınız.

select adi,soyadi,(select max(ort) as enbuyuk from ders where ders_adi='Grafik') from ogrenci,ders where ders.ort=(select max(ort) as enbuyuk from ders where ders_adi='Grafik') and ogrenci.ogrenci_no=ders.ogrenci_no;

2-8

Örnek-9: tüm öğrencilerin adı soyadı ve velilerinin adı soyadı listeleyen SQL kodunu yazınız.

select ogrenci.adi,ogrenci.soyadi, veli.veli_adi,veli.veli_soyadi from ogrenci,veli where ogrenci.ogrenci_no=veli.ogrenci_no;

2-9

Örnek-10: 300 numaralı öğrencinin adı soyadı ve veli adı soyadı  ve telefonunu gösteren SQL kodunu yazınız.

select ogrenci.adi,ogrenci.soyadi, veli.veli_adi,veli.veli_soyadi,veli.veli_tel from ogrenci,veli where ogrenci.ogrenci_no=veli.ogrenci_no and ogrenci.ogrenci_no=300;

2-10

Örnek-11: tüm öğrencilerin derslerinin ortalamasını gösteren SQL kodunu yazınız.

update ders set ort=((y1+y2+per)/3);

2-11

Örnek-12: 400 numaralı öğrencinin öğrenci numarası,adı, derleri ve notlarını gösteren SQL kodunu yazınız.

select ogrenci.ogrenci_no,ogrenci.adi,ders.ders_adi,ders.notu from ogrenci,ders where ogrenci.ogrenci_no=ders.ogrenci_no and ogrenci.ogrenci_no=400;

2-12

Örnek-13:  sınıftaki tüm notların ortalamasını hesaplatan SQL kodunu yazınız.

select avg(ort) as ortalama from ders;

2-13

Örnek-14: 500 numaralı öğrencinin not ortalamasını gösteren SQL kodunu yazınız.

select ogrenci.adi,ogrenci.soyadi,(select avg(ort)as ortalama from ders,ogrenci where  ogrenci.ogrenci_no=500)as ortalama from ogrenci where ogrenci.ogrenci_no=500;

2-14

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

2 Yorum