Microsoft SQL Server Sorgu Örnekleri-2 | Bilişim Konuları

Microsoft SQL Server Sorgu Örnekleri-2

Bu örneğimizde bir birinden ayrı şekilde bulunan 3 tane tabloya ait SQL sorguları bulunmaktadır. Öncelikle ogrenci,ders ve veli tablolarını oluşturup tablolara ekranda göründüğü gibi kayıtları giriyoruz. Bu tablolar ogrenci numarası ile ilişkilendirilmiş tablolardır. Yani bir öğrencinin öğrenci bilgileri ogrenci tablosunda, ders notları dersler tablosunda ve veli bilgileri veli tablosunda tutulmaktadır.

Öncelikle bu tabloları ekleyelim. Ogrenci Tablosu şöyle olacak.

ogrenci-tablo

Ders tablosu aşağıdaki gibi olacak.

ders-tablo1
ders-tablo2

Veli tablosu aşağıdaki gibi.

veli-tablo

Tablolarımızı ekledikten sonra bu 3 tablonun birleşiminden oluşan karma sorgu örneklerini aşağıdaki gibi yazalım. Bu sorgular bağlantılı tablolardan oluşmaktadır. Yani alanların tamamı bir tablodan değil birden fazla tablodan oluşmaktadır.

Örnek-1: tüm tablolardaki tüm kayıtları listelemek için gereken SQL kodunu yazınız.

2-1

Örnek-2: ogrenci tablosundan ogrenci_no ve ders tablosundan ders_adi alanını listeleyen SQL kodunu yazınız.

2-2

Örnek-3: ogrenci tablosundan ogrenci_no ve ders tablosundan ders_adi ve ders notu alanını listeleyen SQL kodunu yazınız.

2-3

Örnek-4: ogrenci tablosundan ogrenci_no ve ders tablosundan ders_adi ve ders notu alanını iki tablodan ogrenci numarasına göre eşitleyerek sonucu ekrana gösteren SQL kodunu yazınız.

2-4

Örnek-5: ortalama 50 den küçük olan dersleri ve dersleri alan öğrencileri listeleyen SQL kodunu yazınız.

2-5

Örnek-6: ortalama 50 den büyük olan dersleri ve dersleri alan öğrencileri listeleyen SQL kodunu yazınız.

2-6

Örnek-7: tüm öğrencilerin grafik dersini ve notunu gösteren SQL kodunu yazınız.

2-7

Örnek-8: grafik dersinin notu en büyük olan öğrenciyi ve grafik dersi ve notunu gösteren SQL kodunu yazınız.

2-8

Örnek-9: tüm öğrencilerin adı soyadı ve velilerinin adı soyadı listeleyen SQL kodunu yazınız.

2-9

Örnek-10: 300 numaralı öğrencinin adı soyadı ve veli adı soyadı  ve telefonunu gösteren SQL kodunu yazınız.

2-10

Örnek-11: tüm öğrencilerin derslerinin ortalamasını gösteren SQL kodunu yazınız.

2-11

Örnek-12: 400 numaralı öğrencinin öğrenci numarası,adı, derleri ve notlarını gösteren SQL kodunu yazınız.

2-12

Örnek-13:  sınıftaki tüm notların ortalamasını hesaplatan SQL kodunu yazınız.

2-13

Örnek-14: 500 numaralı öğrencinin not ortalamasını gösteren SQL kodunu yazınız.

2-14

Yorum Yap

2 Yorum