Microsoft Windows Test Soruları-2 - Bilişim Konuları

Microsoft Windows Test Soruları-2

1. Bilgisayarda bilgilerin geçici olarak saklandığı ortam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hard Disk
B) Plotter
C) RAM
D) ROM

2. Aşağıdakilerden hangisi donanım parçası değildir?

A) Scanner
B) Paket Programlar
C) Yazıcı
D) Monitor

3. Aktif dizindeki tüm dizin ve dosyaları seçen tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) CTRL + T
B) ALT + TAB
C) CTRL + B
D) CTRL + A

4. Başlat- Belgeler (En Son Kullandıklarım) seçeneği hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) En son çalışılan belgelerin kısa yolunu içerir.
B) Yazılmış bütün belgelerin kısa yolunu içerir.
C) Sadece Excel belgelerini içerir.
D) Sadece Word belgelerini içerir.

5. SHIFT + DEL tuş kombinasyonu hangi amaçla kullanılır?

A) Seçili dosya ve dizinleri panoya taşır.
B) Seçili dosya ve dizinlerin kopyasını alır.
C) Seçili dosya ve dizinleri geri dönüşüm kutusu- na atmadan siler.
D) Seçili dosya ve dizinleri geri dönüşüm kutusu- na atar.
6. Wordpad’de yazılmış bilgiler yazıcıya hangi komut ile aktarılır?

A) Dosya/Kaydet (File/Save)
B) Dosya/Yazdır (File/Print)
C) Dosya/Yeni (File/New)
D) Dosya/Aç (File/Open)

7. Paint ortamında hazırlanan bir resim hangi komut yardımıyla masaüstünde (desktop) duvar kâğıdı olarak döşenebilir?

A) Düzen / Yapıştır
B) Dosya / Gönder
C) Dosya / Sayfa yapısı
D) Görüntü Özellikleri – Gözat – Resim Dosyası – Aç

8. Windows işletim sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Windows açıldığında, kullanılmayan simgeler ekrana gelmez.
B) Masaüstünde görülen simgeleri fare ile ardar- da, hızlıca çift tıklayarak çalıştırabiliriz.
C) Windows’un kendi oluşturduğu simgeler dışın- dakiler, kullanıcının oluşturduğu simgelerdir. (kısayollardır)
D) Bir uygulamayı çalıştırmak istediğimizde “ Başlat “ düğmesine bir kez tıklayarak açarız ve istediğimiz uygulama üzerine gelerek tıklarız.

9. “Masaüstünde boş bir yere gelip farenin sağ düğmesine tıklayınız, çıkan menüde Yeni- Kısayol’a tıklayınız. Burada gözat düğmesine tıklayarak istediğiniz dizindeki istediğiniz dosyayı seçip Aç düğmesine tıklayınız. İleri düğmesine tıklayıp, simgeye vermek istediğiniz ismi yazınız ve Son düğmesine tıklayınız.”
Yukarıdaki işlemler neden yapılır?

A) Kısayol simgesini değiştirmek için
B) Kısayol simgesini oluşturmak için
C) Kısayol simgesinin adını değiştirmek için
D) Kısayol simgesinin açacağı pencereyi değiştirmek için

10. Aşağıda görev çubuğunda yer alan simgelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilgisayar açıldığında Görev çubuğu masaüstünün altında görülmez.
B) Görev çubuğunun sağ köşesinde yer alan saat simgesi zamanı göstermektedir. Eğer saat ayarını değiştirmek istiyorsanız, saat simgesine çift tıklayınız.
C) Eğer bilgisayarınızda ses kartınız, CD veya DVD sürücünüz ve hoparlörleriniz varsa, Görev çubuğu üzerinde en sağda yer alan ses denetimine tıklayarak ses ayarınızı yapabilirsiniz.
D) İnternet simgesi, o anda internete bağlı olduğumuzu gösterir. Bu simgenin üzerine gelip bir iki saniye beklediğimizde, İnternete bağlanma hızımızı görebiliriz. Bu simgeye çift tıkladığımızda ise hızdan başka, ne kadar süredir internete bağlı olduğumuzu da görebiliriz.
11. Disk birleştiricisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Haftada bir kez veya bilgisayarınızda çok işlem yapıp dosyaların parçalandığını düşündüğünüzde, disk birleştiricisi uygulamasını kullanmanız gerekir.
B) Bu uygulama ile sabit disk üzerinde dosyaların birleştirilmesi işlemleri yapılır ve bilgisayarın daha verimli çalışması sağlanır.
C) Sabit disk üzerinde, dosyaları kopyalama, taşıma ve silme işlemleri sonucunda boşluklar oluşur.
D) Bu uygulama çalıştırılırken diğer açık tüm dosya ve programları açık tutunuz.

12. “Günümüzde bilgisayara takılan parçaların çoğu … olduğundan, parça bilgisayara takılıp bilgisayar açıldığında, yeni donanım bulundu mesajı gelir.”
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ekle
B) Donanım
C) Tak ve Çalıştır
D) Program Ekle/Kaldır

13. Rom bellekler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bilgisayarın ana belleğidir.
B) Elektrik enerjisi kesildiğinde veriler kaybolur.
C) Çalışma şekli açısından Oku-Yaz bellek olarak adlandırılır.
D) Programların kalıcı olarak saklandığı sadece okunabilen bellektir.

14. Harddisk sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hiçbir şekilde taşınamazlar.
B) Erişim hızı ve kapasitesi yüksektir.
C) Bir bilgisayarda birden çok harddisk bulunabilir.
D) Kapasitesi ne kadar büyük olursa o kadar çok bilgi saklanabilir.

15. Aşağıdakilerden hangisi dosya ve klasörlerin öz niteliklerinden birisi değildir?

A) Gizleme
B) Arşivleme
C) Örnekleme
D) Salt okunur yapma
16. İsmini ve uzantısını bildiğimiz, fakat hangi sürücü (A:, C:) ya da klasörde olduğunu hatırlayamadığımız dosyanın yerini belirlemek için aşağıdakilerden hangisi seçilmelidir?

A) Görev Çubuğu – Ara
B) Başlat Menüsü – Ara
C) Denetim Masası – Bul
D) Başlat Menüsü – Ayarlar – Ara

17. Bir monitör, sistem ile hangi kart aracılığıyla ilişkilendirilir?

A) Anakart B) Video Kartı
C) TV Kartı D) Ekran Kartı

18. Ekranda oluşturulan her bir noktaya ne denir?

A) KB B) Bit
C) Piksel D) MB

19. Yandaki tuş için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Backspace olarak isimlendirilir.
B) Bir karakter boşluk bırakmaya yarar.
C) Kursör kontrol tuşlarından sol ok tuşudur.
D) Kursörün sağındaki veya seçili karakterleri siler.

20. Ekran çözünürlüğü nereden ayarlanır?

A) Denetim masasındaki Görüntü’den Ayarlar sekmesinden
B) Denetim masasındaki Sistem’den ekran özel- liklerinden
C) Denetim masasındaki Görüntü’den arka plandan
D) Denetim masasındaki Donamım Ekle Kaldır’dan

CEVAP ANAHTARI

1. C 2. B 3. D 4. A 5. C 6. B 7. D 8. A 9. B 10. A 11. D 12. C 13. D 14. A 15. C 16. B 17. D 18. C 19. A 20. A

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap