Microsoft Word 2007 Test Soruları-3 - Bilişim Konuları

Microsoft Word 2007 Test Soruları-3

1. Dosya menüsünün altında yer alan, en son kullanılan dosyaların sayısı en fazla kaç tanedir?

a) 0-9
b) 0-99
c)1- 50
d) 0-50

2. Word’de Yazı tipi biçimsel özelliklerini başka bir metine aktarmak için hangi Araç Düğmesi kullanılmalıdır?

a) Köprü
b) Biçim Boyacısı
c) Yazım Denetimi
d) Diyagram veya kuruluş grafiği ekle

3. Word’de tablonun son satırında iken üstteki sayı değerlerinin aritmetik ortalamasının hesaplatılması için hangi komutu kullanılır?

a) SUM
b) AVERAGE
c) COUNT
d) INT

4. Tablo Dönüştür Komutu için aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilebilir?

a) Sayıyı Metne dönüştürür.
b) Metni Sayıya dönüştürür.
c) Tabloyu Metne dönüştürür.
d) Sayıyı Tarihe dönüştürür.

5. Word masa üstüne Cetvel nereden yerleştirilir?

a) Görünüm
b) Ekle
c)Düzen
d) Biçim
6. Word programı, şıklardaki kayıtlı dosya türlerinden hangisini açamaz?

a) *.TXT
b) *.DOC
c) Diğer Metin Dosyaları
d) *.EXE

7. Tablo içinde kurulu olan sekmeye klâvyeden hangi tuşlarla gelinir?

a) CTRL+ALT
b) CTRL+TAB
c) CTRL+ESC
d) TAB

8. Büyük/Küçük Harf Değiştir seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Paragraf Girintisi
b) Küçükler Büyük – Büyükler Küçük
c) Tümü Büyük
d) Normal tümce düzeni

9. Araç düğmesi word3-9 hücre içindeki metnin yönünü hangi yöne çeviremez?

a) Yön, Aşağı
b) Yön, Yukarı
c) Yön, Sola
d) Yön, Yukarı-aşağı-sağa

10. Aşağıdakilerden hangisi Word’de sayfa numarası biçimi olarak kullanılmaz?

a) Sayı
b) Harf
c) Roma Rakamı
d) Simge
11. Belgenin Sayfa, Paragraf, kelime, karakter, boşluk gibi İstatistik bilgilerine hangi komut seçilerek ulaşılır?

a) Düzen
b) Dosya
c) Biçim
d) Görünüm

12. Belgenin yakınlaştırma oranı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) %100 Olmalı
b) Sayfa Genişliği uygulanır
c) Ekran Boyutuna göre değişir
d) Ekran Çözünürlüğüne göre değişir

13. Belgeyi yazıcıya göndermeden son kontroller için Baskı Önizlenir. Bu işlemin klâvye kısayol’u hangisidir?

a) CTRL+F4
b) CTRL+ESC
c) CTRL+F12
d) CTRL+F2

14. word3-14 Düğmesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tabloyu Süzer.
b) Tabloyu Artan Sıralar.
c) Tabloyu Azalan Sıralar.
d) Tabloyu Karışık Sıralar.

15. Yazdır menüsünde, sayfa aralığına 3-6,8,9 yazıldığında yazıcıdan hangi sayfalar yazdırılır?

a) 3, 6 ve 9
b) Tüm Sayfalar
c) 3, 4, 5, 6, 8, 9
d) 3, 6, 8, 9
16. Word’de Masa üstünde cetvel görünmekte iken soldaki cetvelin gizlenmesi için ne yapılmalıdır?

a) Görünüm Dikey Cetvel.
b) Düzen Dikey Cetvel.
c) Araçlar, Seçenekler, Görünüm, Dikey Cetvel.
d) Biçim Dikey Cetvel.

17. Word Belgesinden kayıtlı başka bir dosyaya ulaşmak için hangi menü alt seçeneği kullanılır?

a) Ekle, Köprü
b) Ekle, Dosya
c) Dosya, Şablonlar
d) Ekle, Yer İmi

18. Araçlar Dil seçeneğiyle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Dil Ayarları
b) Heceleme
c) Eş Anlamlılar Sözlüğü
d) Karakter Sayımı

19. Kayıtlı Belgeyi Açma İşleminin klâvye karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) CTRL+P
b) CTRL+S
c) ALT+P
d) CTRL+O

20. Yazdır menüsünde, sayfa Aralığına 2,3,4,5 ve 10. sayfaların yazdırılması için hangisi doğrudur?

a) 2-10
b) 2-5,10
c) 2,10
d) 2,3…10

1 D   2 B   3 B   4 C   5 A   6 D   7 B   8 A   9 A   10 D   11 B   12 A    13 D   14 C    15 C   16 C   17 A   18 D   19 D   20 B

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap