Microsoft Word 2010 Test Soruları | Bilişim Konuları

Microsoft Word 2010 Test Soruları

1.     Word 2010 nedir?
A) Hesap Programıdır                                          B) Tablo  – Grafik Programıdır
C) Kelime İşlem Programıdır                              D) İşletim Sistemidir

2.     Microsoft Word 2010 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili işlemlerin yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Sayfa düzeni– Sayfa yapısı                          B)  Giriş – Sayfa yapısı
C)  Görünüm – Sayfa yapısı                                D)  Giriş – Yazı tipi

3. Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A)  Paragraf ile ilgili işlemler                               B)  Pano ile ilgili işlemler 
C)  Yazı tipi ile ilgili işlemler                               
D)  Düzenleme ile ilgili işlemler

4.  Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf ile ilgili işlemler             B) Çizimler ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler              D) Düzenleme ile ilgili işlemler

5.  Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf ile ilgili işlemler            
B) Çizimler ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler              D) Düzenleme ile ilgili işlemler

6.  Word 2010 programında yanda şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf ile ilgili işlemler             B) Çizimler ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler              D) Sayfa Arka Planı ile ilgili işlemler  

7.     Word’de   Şekildeki simgenin görevi nedir?
A) Yapıştır                       B) Kaydet                     C) Kes                           D) Aç

8.      Word’de Şekildeki simgenin görevi nedir?
A) Yapıştır                       B) Kaydet                      C) Kes                           D) Aç

9.      Word’de şekildeki simgenin görevi nedir?
A) Yapıştır                       B) Kaydet                      C) Kes                          D) Aç

10.   Yandaki butonun görevi nedir?  
A) Aç                                B) Kaydet                      C) Yeni                         D) Yazdır

11.   Yandaki butonun görevi nedir?
A) İleri Al                          B) Yinele                      C) Geri Al                     D) Sil

12.   Yandaki butonun görevi nedir?
A) %100 boyutunda Yeni Belge Açar                                     B) Yakınlaştır               
C) Belge Boyutu                                                    D) Belge Boyutunun %100’ne Yakınlaştır

13.      Yandaki butonun görevi nedir? 
A) Stil                               B) Yazı Tipi Boyutu    C) Yazı Tipi Kalınlaştır                   D) Yazı Tipi

14.      Yandaki butonun görevi nedir? 
A) Kalın                            B) Kaydet                      C) İtalik                         D) Altı çizili

15.    Yandaki butonun görevi nedir?
A) Sağa Hizala                B) Ortala                      C) Sola Hizala              D) Yasla

16.    Yandaki butonun görevi nedir?
A) Altı Çizili                      B) Aç                             C) Araştır                      D) Yazı Tipi Rengi

17.    CTRL+F tuşunun görevi nedir?
A) Aç                                B) Bul                           C) Git                            D) Değiştir

18.   CTRL+Z tuşunun görevi nedir?
A) Geri Al                        B) Aç                             C) Yeni                         D) Kaydet

19.   Sayfaya Klavyede bulunmayan bir karakteri nasıl ekleriz?
A) Düzen – Simgeler – Simge                              B) Ekle – Simgeler – Simge 
C) Ekle – Metin – Simgeler                                  D) Ekle – Tablolar –  Simge

20.   Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?
A) Ctrl+S                          b Ctrl+V                         c Shift+A                       d Ctrl+A

21.   Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme işlemi (Bloklama) yapılır?)
A) Ctrl + Yön Ok Tuşları                    B) Shift + Yön Ok Tuşları
C) Alt + Yön Ok Tuşları                     D) Alt Gr + Yön Ok Tuşları

22.   Metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak için hangi komutlar kullanılır?
A) Giriş – Stiller – Bul                         B) Ekle – Düzenleme – Bul
C) Giriş – Yazı Tipi – Git                                      D) Giriş – Düzenleme – Bul

23.   Word 2010 programında bir sayfayı farklı kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A) Alt Gr + S                    B) Shift + S                                      C) F12        d Giriş – Farklı Kaydet  

24.   Kayıtlı metni farklı bir isimle veya farklı bir sürücüye kaydetmek için hangi komutlar kullanılır?
A) Dosya – Kaydet                                                B) Dosya– Tümünü Kaydet
C) Dosya– Farklı Kaydet                                                        D) CTRL + S

25.   Word 2010 programında sayfa görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takip edilmelidir?
A) Giriş Sekmesi – Görünümler        B) Görünüm Sekmesi– Belge görünümleri
C) Görünüm – Sayfa Yapısı              D) Sayfa Düzeni – Belge görünümleri

26.   Metne 3 Boyutlu yazı eklemek için aşağıdaki komut dizisinden hangisi uygulanır?
A) Ekle – Resim – Word Art              B) Biçim – Kenarlıklar ve Gölgelendirme
C) Ekle – Metin – Word Art              D) Ekle – 3 Boyut

27.   Word programında metni gazete gibi sütunlara nasıl bölebiliriz?
A) Görünüm – Paragraf – Sütunlar    B) Sayfa Düzeni – Sayfa Yapısı – Sütunlar
C) Sayfa Düzeni – Sütunlar               D) Ekle – Sayfa Yapısı – Sütunlar

28.   Word 2010 Programında metin içindeki bir kelimeyi veya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır?
A) Giriş – Düzenleme – Değiştir                         B) Ekle – Değiştir
C) Görünüm – Değiştir                                         D) Sayfa Düzeni – Değiştir

29.   Ekranın sonundaki dikey cetvele çift tıkladığımızda hangi iletişim kutusu açılır?
A) Sekmeler                     B) Cetvel ayarları         C) Yazı Tipi                                     D) Sayfa Yapısı

30.   Yandaki butonun görevi nedir?
A) Sayfa sütunlara böler                                       B) Madde numaralandırma yapar
C) Artan sıralama yapar                                       D) Sayfa Numarası ekler

31.     Simgesi ne işe yarar?
A) Yazı rengini değiştirmeye yarar
B) Tablo içerisindeki metnin yönünü değiştirir.
C) Bütün tabloya A harfi yazmaya yarar
D) Word Art yazısı eklemeye yarar.

32.    Simgesi ne işe yarar?
A) Tabloya yazı yazmaya yarar                            B) Resim çizmeye yarar
C) Tablo çizmeye yarar                                       D) Tabloya dolgu eklemeye yarar

33.   Metne bir tablo eklemek için hangi sekme kullanılır?
A) Sayfa Düzeni Sekmesi                                                        B) Ekle Sekmesi
C) Tablo Sekmesi                                                 D) Giriş Sekmesi

34.    Dosyadaki yazıyı yazıcıya aktarma işlemi nasıl geçekleştirilir?
A) Dosya Backstage Ekranı – Düzen – Yazdır    B) Ekle – Yazdır
C) Dosya Backstage Ekranı – Yazdır                 D) Dosya Backstage – Baskı ön izleme

35.    Dosyaya üst bilgi Ekleme işlemi nasıl yapılır?
A) Giriş – Üst bilgi ve Altbilgi                              B) Görünüm – Üst Bilgi ve Alt bilgi                   
C) Ekle – Üst Bilgi ve Alt bilgi                             D) Sayfa Düzeni – Üst Bilgi ve Alt bilgi             

36.    Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?
A) Ctrl+X – Ctrl+ C – Ctrl+V                                  B) Ctrl+Y – Ctrl+ O – Ctrl+S
C) Ctrl+L – Ctrl+ R – Ctrl+G                                   D) Ctrl+F – Ctrl+ H –F5

37.   Yandaki Buton ne işe yarar?
A) Tabloda satır seçmeye                                                       B) Satırı yukarı taşımaya
C) Üste satır eklemeye                                        D) Tabloyu ikiye bölmeye

38.   Yandaki Butonun adı nedir?
A) Yazı Tipi Rengi                                                B) Dolgu Rengi 
C) Biçim boyacısı                                                D) Gölge Rengi

39.   Word 2010 programında, Giriş Sekmesinden aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
A) Yazı büyüklüğünü değiştirme işlemi               B) Yazı rengini değiştirme işlemi
C) Sola Hizala                                                       D) Küçük resim ekleme işlemi

40.   Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baskı Ön izleme                                              B) Sayfa Yapısı
C) Sayfa Düzeni Görünümü                                 D) Anahat Görünümü 

41.   Sayfanın üstünde ve sol tarafında bulunan cetveller nasıl görüntülenir?
A)   Görünüm – Göster– Cetvel                         B)   Görünüm – Göster– Kılavuz Çizgileri    
C)   Sayfa Düzeni – Göster– Cetvel                     D)   Giriş – Pencere – Cetvel

42.   Sayfanın  görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)   Biçim – Sayfa  Yapısı- Yakınlaştır                 B)   Görünüm – Yakınlaştır
C)   Ekle – Yakınlaştır                                           D)   Görünüm – Pencere – Yakınlaştır

43.   Klavyede bulunmayan bir simgeyi belgeye nasıl ekleriz?
A) Ekle – Simgeler – Simge                                B) Ekle – Metin – Simgeler
C) Sayfa Düzeni – Simge – Simgeler                                     D) Giriş – Metin – Simgeler

44.   Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)  Giriş –  Üst Bilgi – Sayfa Numarası                                   B)   Sayfa Düzeni  – Sayfa Numarası C)  Ekle – Üstbilgi ve Altbilgi – Sayfa numarası  D)  Biçim – Sayfa Numarası

45.   Sayfaya kenarlık eklemek veya  gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Giriş –Kenarlık ve Gölgelendirme                 
B)  Giriş – Sayfa Kenarlıkları
C)  Görünüm – Sayfa Arka Planı – Sayfa Kenarlıkları
D)  Sayfa düzeni – Sayfa Arka Planı –Sayfa Kenarlıkları

46.   Simgeleri ne işe yarar? 
A) Alt simge ve üst simge eklemeye                 
B) X’in karesini almaya
C) X sayısını 2 ile çarpmaya                                D) Matematiksel işlemler yapmaya

47.   Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word 2010 ana sekmelerinden birisi değildir?
A) Giriş                            B) Başvurular               C) Araçlar                      D) Gözden geçir

48.   Microsoft Word’de Office Düğmesi seçeneğinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Yeni                             B) Aç                             C) Kaydet                     D) Tablo ekle

49.   Yandaki şekilde görünen simgeler ne işe yarar?
 A) Hücreleri birleştirir                                          B) Tabloyu bölmeye yarar        
C) Yazıları hücre içerisinde hizalamaya yarar  D) Yazının yönünü değiştirir     

50.   Simgesi ne işe yarar?  
A) Hücreleri birleştirmeye yarar                           B) Hücreleri bölmeye yarar
C) Hücreleri renklendirmeye yarar                     D) Bütün hücreleri seçmeye yarar

51.   Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmleci belgenin başına getirir.                      B) İmleci belgenin sonuna getirir.         
C) İmleci paragraf başına getirir.                        D) İmleci paragraf sonuna getirir.

52.   Ctrl+End  tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmleci belgenin başına getirir.                        B) İmleci belgenin sonuna getirir.        
C) İmleci paragraf başına getirir.                        D) İmleci paragraf sonuna getirir

53.   Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A)     – Şekil Ekle                                         B)      – Resim Ekle
C)      – Küçük Resim Ekle                         D)     – Tablo Ekle

54.   Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A)        – ŞEKİL EKLE                                B)   – RESİM EKLE
C)         – Küçük Resim Ekle                       D) – Tablo Ekle

55.   Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A)     
– Denklem                                          B) – Simge
C)      – Metin Rengi                                    D)    – Wordart

56.   Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A)        
– Şekil                                             B)        – Simge
C)        – Wordart                                       D)        – Grafik

57.   Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A)        – Küçük Resim                                B)        – Metin Kutusu
C)        – Tablo                                          D)        – Otomatik metin

58.   Belge içinde oluşturulmuş bir listeye otomatik numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?
A)        B)                           C)                     D)    

59.   Çalışılan belgenin her sayfasının başına “İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
A) Ekle menü sekmesi – Üstbilgi Altbilgi ayar sekmesi
B) Ekle menü sekmesi – Bağlantılar ayar sekmesi
C)  Ekle menü sekmesi – Metin ayar sekmesi
D)  Ekle menü sekmesi – Sayfalar ayar sekmesi

60.   Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?
A)                              B)                       C)                       D)    

61.   Simgesi ne işe yarar?
A) Satır aralığını ayarlamaya yarar                      B) Kenar boşluklarını ayarlamaya yarar
C) Paragraf girişlerini ayarlamaya yarar            D) Paragrafın  ortalanmasını sağlar.

62.   Simgeleri ne işe yarar?
A) Paragraf arttırıp azaltmaya yarar                     B) Girinti arttırıp azaltmaya yarar
C) Yazıyı hizalamaya yarar                                  D) Kenar boşluklarını ayarlamaya yarar

63.   CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) En son yapılan işlemi tekrar eder                 B) En son yapılan işlemi geri alır
C) En son yapan işlemi siler                               D) En son yapılan işlemleri saklar

64.   Sayfanın kenar boşluklarını ayarlamak için hangi yol izlenmelidir?
A) Giriş – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
B) Görünüm – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
C) Sayfa Düzeni – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
D) Ekle – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları

65.   Word 2010 programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) xlsx          B) pptx       C) docx                        D) dotx

66.   Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?
A) Farenin sağ tuşunu tıklayarak     
B) Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak 
C) Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak    
D) Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak

67.   Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Ekle – Çizimler – Küçük Resim                     B) Ekle – Simge – Küçük Resim
C) Ekle – Alan – Resim                                        D) Ekle – Grafik

68.   Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?
A) Kelimeyi seçer           B) Paragrafı seçer        C) Satırı seçer              D) Cümleyi seçer

69.   Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
B) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
C) Shift ve yön tuşları ile
D) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

70.   Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip edilmelidir? 
A) Giriş – Sayfa arka planı – sayfa 
B) Sayfa Düzeni – Sayfa arka planı – sayfa rengi
C) Ekle – Sayfa arka planı – sayfa rengi
D) Yazı Tipi – Sayfa arka planı – sayfa rengi

71.   Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?
A) Page Up   B) Page Down              C) Ctrl + Home            D) Ctrl + End

72.   Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?
A) Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılarak,
B) Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılarak,
C) Kelime üzerine Fare ile çift tıklanarak,
D) Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes seçeneği uygulanarak,

73.   Simgesi ne işe yarar?
A) Resim eklemeye yarar
B) Resmin boyutunu ayarlamaya yarar
C) Resmin belge içerisindeki konumunu ayarlamaya yarar
D) Tablo eklemeye yarar

74.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Tabloların kenarlıklarını özelleştirmeyi sağlar.
B) Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
C) Çizgi biçimi rengini değiştirmeye yarar.
D) Çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar.

75.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Yazı rengini değiştirmeye yarar                     
B) Tablonun biçimini değiştirmeye yarar 
C) Tablo çizerken kalem rengini değiştirmeye yarar         
D) Tablo silmeye yarar

76.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Satır ekle  B) Sütun ekle                C) Tablo böl                                   D) Tablo ve kenarlıklar.

77.   Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
A) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla                     B) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
C) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı                    D) Sağa hizalı – Ortalı – Yasla 

79.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Seçili alanı kesip panoya alır.
B) Seçili alanı  kopyalayıp panoya alır.
C) Sayfaya makas resmi eklemeye yarar.
D) Panoda bulunan bilgiyi imlecin bulunduğu yere aktarır.

80.    Düğmesinin görevi nedir?
A) Baskı ön izleme                                                B) Belirli bir alanı kesip panoya alır.
C) Belgenin tamamını  yazıcıdan çıkartır.        D) Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır.

81.      Düğmesinin görevi nedir?
A) Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.
B) Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.
C) Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.
D) Yeni bir klasör açar.

82.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Yazılı olan metni sağa hizalı yapar.               
B) Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar.
C) Yazılı olan metni sola hizalı yapar.                
D) Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar.

83.    Düğmesinin görevi nedir?
A) Sayfaların akış yönünü göstermeye yarar.    
B) Sayfamıza ok çizmeye yarar.
C) Sayfamıza çizgi çizmeye yarar. 
D) Fare işaretçisinin hassas çizimlerde aldığı şekildir.

84.    Düğmesinin görevi nedir?
A) Çizilen çizgilerin kalınlığını ayarlar.
B) Geçerli belgeye çizgi eklemeye yarar.
C) Çizimlere gölge vermeye yarar.
D) Çizimlerimizi üç boyutlu yapmaya yarar.

85.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Geçerli belgeye kare eklemeye yarar.
B) Seçilen çizimlere gölge vermeye yarar.
C) Seçilen çizimlere üç boyut vermeye yarar.
D) Seçilen çizimlere dolgu rengi vermeye yarar.

86.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Geçerli sayfaya oval çizmeye yarar.
B) Döngüsel başvuruyu başlatır.
C) Baskı ön izleme sayfasını açmaya yarar.
D) İmla kılavuzunu çalıştırmaya yarar

87.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Geçerli sayfaya çizim yapmaya yarar.
B) Sayfaya çizilen şekillerin çizgi renklerini değiştirmeye yarar.
C) Sayfaya çizilen şekillerin dolgu renklerini değiştirmeye yarar.
D) Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.

88.     Düğmesinin görevi nedir?
A) Geçerli sayfaya tablo eklemeye yarar
B) Geçerli sayfaya küçük resim eklemeye yarar
C) Sayfaya eklenen resimlerin rengini değiştirmeye yarar
D) Tabloyu dörde bölmeye yarar

89.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar.      
B) Çizilen şekillere üç boyut vermeye yarar.
C) Çizilen şekillere gölge eklemeye yarar.        D) Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar

90.     Düğmesinin görevi nedir?
A) Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar.
B) Çizilen şekillere üç boyut vermeye ve ayarlamaya yarar.
C) Çizilen şekillere gölge eklemeye yarar.
D) Sayfamıza otomatik şekil eklemeye yarar

91.      Düğmesinin görevi nedir?
A) Yazı tipi rengi seçeneklerini ekrana getirir.
B) Seçilen yazıları üst simge ekler.
C) Word Art galerisini ekrana getirir.
D) Yazı büyüklüğünü ayarlar
 

92.     Düğmelerini sırası ile görevi nedir?
A) Girinti Arttır – Girinti Azalt – Madde İşareti – Numaralandırma
B) Madde İşareti – Numaralandırma –Girinti Azalt – Girinti Arttır 
C) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Numaralandırma – Madde İşareti
D) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Geri Al – Yinele

93.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Yazıyı hizalamaya yarar
B) Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir
C) Çizgi eklemeye yarar
D) Madde işareti eklemeye yarar

94.      Düğmesinin görevi nedir?
A) Kayıt penceresine bir üst seviyeye çıkmaya yarar.
B) Kayıt penceresinde istenilen ortamda yeni bir klasör oluşturmaya yarar.
C) İstenilen bir ortamdaki klasörleri silmeye yarar.
D) Belirtilen klasörün özellikler penceresini açmaya yarar.

95.   Aşağıdaki komutlardan hangisi seçim yapılmadan Word 2010 ekranında çalışmaz?
A) Kes                             B) Geri Al                      C) Yapıştır                    D) Kaydet

96.   Cetveli aktif pasif ettiğimiz sekme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Giriş                            B)  Gözden Geçir        C) Görünüm             D)  Sayfa Düzeni

97. Her sayfanın başına “Windows İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
A) Görünüm – Üstbilgi Altbilgi- Üstbilgi
B) Giriş – Üstbilgi Altbilgi- Üstbilgi
C) Ekle – Üstbilgi Altbilgi- Üstbilgi
D) Sayfa Düzeni – Üstbilgi Altbilgi- Üstbilgi

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

<< Önceki Yazı

Yorum Yap