Microsoft Word Test Soruları-1 - Bilişim Konuları

Microsoft Word Test Soruları-1

Soru 1: wordsoru1 Yanda gördüğünüz komutun görevi nedir?

a) Yeni bir sayfa açar
b) “Baskı Önizleme” komutudur.
c) Sayfamızı kaydeder
d) Önceden kaydettiğimiz dosyamızı açar

Soru 2: wordsoru2 Yanda komutun görevi nedir?

a) Yazımızı sola hizalar.
b) Madde numarası ekler
c) Yazımızı sütunlara böler
d) “Baskı Önizleme” komutudur.

Soru 3: wordsoru3 Yanda komutlar ne içindir?

a) Yazılarımızı renkli yapmaya yarar
b) Yazılarımızın yönünü değiştirir
c) Yazılarımızı sola ve ortaya hizalar
d) Yazımızı sütunlara böler

Soru 4:Elinizdeki sınav kağıdında sorular iki sütun halinde yazılmıştır. Bu düzenleme hangi komut ile yapılmıştır?

a) wordsoru4a
b) wordsoru4b
c) wordsoru4c
d) wordsoru4d

Soru 5: wordsoru5 Butonlarının görevleri sırası ile hangi seçenekte doğru verilmiştir.

a) Sil-Kopyala-Yapıştır
b) Kes-Kopyala-Yapıştır
c) Temizle-Kopyala -Yapıştır
d) Taşı-yapıştır-Kopyala
Soru 6: wordsoru6 Çizim Araç çubuğunda bulunan yandaki Butonların sırası ile görevi nedir?

a) Bir alanı Renkle Doldurma, Renkli Çizgi Çizme
b) Nesnelerin iç rengi, Yazı Rengi
c) Nesnelerin Dolgu rengi , Çizgi Rengi
d) Tablolar için dolgu rengi ve Çizgi Kalınlığı

Soru 7: Sayfa içerisine resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Ekle – Resim – Grafik
b) Ekle – Resim – Wordart
c) Ekle – Resim – Yeni Çizim
d) Ekle – Resim – Dosyadan

Soru 8: wordsoru8 Yazı ile ilgili yandaki komut ne işe yarar?

a) Yazı boyutunu değiştirebiliriz.
b) Yazı rengini değiştirebiliriz.
c) Paragraf aralığını değiştirebiliriz.
d) Karakter aralığını ve boyutunu değiştirebiliriz.

Soru 9: wordsoru9 yandaki komutun görevi nedir?

a) Dosyamızı siler
b) Dosyamızı açar
c) Dosyamızı kaydeder
d) Önceden kaydettiğimiz dosyamızı açar.

Soru 10: wordsoru10 yandaki komutun görevi nedir?

a) “Geri al” komutudur
b) Yeni boş sayfa açar
c) Dosyamızı kaydeder
d) Önceden kaydedilmiş dosyamızı açar.
Soru 11: Aşağıdaki kısayol butonlarından hangisi ile bir metin kutusu oluşturulur?

a) wordsoru11a
b) wordsoru11b
c) wordsoru11c
d) wordsoru11d

Soru 12: Sayfada “tab” tuşu ile “(space)boşluk” tuşundan daha hızlı ilerleyebiliriz. “tab” tuşu aşağıdaki işlemlerden hangisinde kullanılır?

a) Sekmelerde (sayfada belirli uzaklığa gitmek için)
b) Madde işaretleri ve numara vermek için
c) Paragraf aralığını 1,5 satır yapmak için
d) Yazıyı sütunlara bölmek için

Soru 13: wordsoru13 Madde işaretleri ve numaralandırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Biçim menüsünde yer alır.
b) Bu soruların şıkları yazılırken kullanılmıştır.
c) Yanda resmi görülen komutlardır.
d) Sayfaya otomatik sayfa numarası verir.

Soru 14: Ekle > Simge menüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) π ,,,, gibi kimya,fizik ve matematik sembollerini yazabiliriz.
b) Yönetim şeması çizebiliriz.
c) Tablo yapmaya yarar.
d) Grafik ekler

Soru 15: Bir resmi yazı içine yerleştirdiğinizde resmin yerini nasıl ayarlarsınız?

a) Sağ tıklayarak “Resmi biçimlendir” ile yaparız.
b) Dosya > Sayfa Yapısı ile ayarlayabiliriz.
c) Ekle > Tablo ile yapabiliriz.
d) Çizim menüsü ile yapabiliriz.
Soru 16: Bu tabloda kaç satır ve kaç sütun var?

a) Beş satır iki sütun var
b) İki satır beş sütun var
c) İki satır iki sütun var
d) Beş satır beş sütun var.

Soru 17: Aşağıdaki grafikte Ahmet sınavdan kaç almıştır.

wordsoru17

a) 85
b) 89
c) 91
d) 90

Soru 18: wordsoru18 Sayfanıza tabloyu nasıl eklersiniz?

a) Ekle > Resim menüsü ile
b) Biçim > Tablo menüsü ile
c) Tablo >Ekle>Tablo menüsü ile
d) Sağdaki kısa yol ile

Soru 19: wordsoru19 Yandaki işlemler nasıl yapılmıştır.

a) Üç hücre seçilir. Sağ tıklanır. Hücreler birleştirilir.
b) “Yazılı” yazdığımızda kendiliğinden birleşir.
c) Metin yönü ile birleştirilmiştir.
d) Gölgelendirme ile yapılmıştır.

Soru 20: Aşağıda hücre içindeki “5” sayısı nasıl hizalıdır.

wordsoru20

a) Yatay ortalı, dikey altta
b) Yatay ve dikey ortalı
c) Dikey altta, yatay sağda
d) Dikey altta, yatay solda
21. Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Düzen- Sayfa yapısı –Kâğıt – Yatay
b) Görünüm–Sayfa Yapısı– Düzen–Yatay
c) Dosya–Sayfa Yapısı – Kenar Boşlukları – Yönlendirme – Yatay
d) Dosya – Sayfa Yapısı – Kâğıt – Yatay

22. Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Görünüm – Alt Bilgi Üst Bilgi
b) Dosya – Alt Bilgi Üst Bilgi
c) Ekle – Alt Bilgi Üst Bilgi
d) Biçim – Alt Bilgi Üst Bilgi

23. Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dosya –Kenarlık ve Gölgelendirme
b) Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
c) Görünüm – Kenarlık ve Gölgelendirme
d) Tablo ve Kenarlıklar Araç Çubuğu

24. Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

a) Araçlar/Dil
b) Araçlar/Sözcük Sayımı
c) Biçim/sütunlar
d) Biçim/Biçem

25. Belge içerindeki yazılan bir kısaltmayı kendiliğinden düzeltebilmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Araçlar/Otomatik Özet
b) Araçlar/Otomatik düzeltme Seçenekleri
c) Biçim/Sütunlar
d) Biçim/Yazı tipi

wordsoru-cevaplar1

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum