Microsoft Word Test Soruları-2 - Bilişim Konuları

Microsoft Word Test Soruları-2

1. Eğer tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalara otomatik olarak veren komut aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tablo/Tablo Ekle
b) Düzen/Kopyala
c) Tablo/Başlık Sütun Yinelemesi
d) Tablo/Sırala

2. Belgeyi şablon olarak kaydetmek için hangi yol izlenir?

a) Dosya – Farklı Kaydet – Seçenekler
b) Dosya – Aç – Belge Şablonu
c) Dosya – Yeni – Şablon
d) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Belge Şablonu

3. Belgeye açma ve değiştirme parolası vermek için hangi yol izlenir?

a) Doya – Farklı Kaydet – Araçlar – Güvenlik Seçenekleri
b) Dosya – Farklı Kaydet – Güvenlik Seçenekleri
c) Dosya – Yeni – Şablon
d) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Parolalı olarak Kaydet

4. Araç çubuklarını ekranda nasıl gösterip/gizleyebiliriz?

a) Görünüm – Araç Çubukları
b) Düzen – Araç Çubukları
c) Biçim – Araç Çubukları
d) Ekle – Araç Çubukları

5. Biçim yazı tipi seçeneği ile aşağıdakilerin hangisi yapılamaz?

a) Yazı tipini değiştirmek
b) Yer işareti koymak
c) Yazı tipi boyutunu değiştirmek
d) Altı çizili yapmak
6. Belgeye küçük resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Ekle – Resim – Küçük Resim
b) Ekle – Simge – Küçük Resim
c) Ekle – Alan – Resim
d) Ekle – Grafik

7. wordsoru32 Düğmesinin görevi nedir?

a) Baskı ön izleme
b) Belirli bir alanı kesip panoya alır.
c) Belgenin tamamını yazıcıdan çıkartır.
d) Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır.

8. wordsoru33 Düğmesinin görevi nedir?

a) Çizim araç çubuğunu ekleyip kaldırmayı sağlar.
b) Otomatik şekil eklememize yarar.
c) Paint programını açarak çizim yapmamızı sağlar.
d) Sayfaya eklenmiş resimlerin renk ayarlarını yapar.

9. wordsoru34 Düğmesinin görevi nedir?

a) Yazım ve Dil Bilgisini açarak belgede hata denetimi yapar.
b) Heceleme yapar.
c) Kelimelerin tümünü büyük harfe dönüştürür.
d) Büyük harf / küçük harf dönüştür penceresini açar.

10. wordsoru35 Düğmelerini sırası ile görevi nedir?

a) Girinti Arttır – Girinti Azalt – Madde İşareti – Numaralandırma
b) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Madde İşareti – Numaralandırma
c) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Numaralandırma – Madde İşareti
d) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Geri Al – Yinele
11. wordsoru36 Yandaki düğmelerin görevleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Yeni – Aç – Kaydet – Yazdır – Baskı Ön izleme
b) Aç- Yeni – Kaydet – Yazdır – Baskı Ön İzleme
c) Aç –Yazdır – Baskı Ön İzleme -Yazı tipi rengi
d) Yazdır,Vurgu rengi, yazı tipi rengi – Yazdır

12. Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan belgenin satır aralıklarını düzenler.

a) wordsoru37a
b) wordsoru37b
c) wordsoru37c
d) wordsoru37d

13. Bir tablodaki verileri artan veya azalan sıraya göre sıralamak için kullandığımız simgeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) wordsoru38a
b) wordsoru38b
c) wordsoru38c
d) wordsoru38d

14. Birden fazla hücreyi birleştirip tek bir hücre hâline getiren düğme hangisidir ?

a) wordsoru39a
b) wordsoru39b
c) wordsoru39c
d) wordsoru39d

15. Bir tabloda hücre içindeki metnin yönünü değiştiren düğme hangisidir ?

a) wordsoru40a
b) wordsoru40b
c) wordsoru40c
d) wordsoru40d
16. Oluşturulmuş bir tabloya hazır otomatik biçimlerden birini vermek için hangisi kullanılır?

a) wordsoru41a
b) wordsoru41b
c) wordsoru41c
d) wordsoru41d

17. wordsoru42 (Sığdırmak İçin Küçült) Baskı önizleme bölümünde görüntülenen butonlardan yukarıdaki butonun görevi aşağıdakilerden hangisidir.

a) Belgenin soldan ve sağdan daraltılmasını sağlar
b)Tablolarda hücrelere sığmayan bilgileri küçültür.
c) Belgedeki artık sayfalardan kurtulmak için belgenin belirli oranlarda adım adım küçültülmesini sağlar
d)Belge içerisindeki resimleri küçültür.

18. Ekranda 20 sayfalık bir belge var. İlk 5 sayfayı yazdırmak için Dosya menüsünden yazdır komutu seçildikten sonra Sayfa bölümüne ne yazılmalıdır?

a) 15,20
b) 15-20
c) 1,5
d) 1-5

19. wordsoru44 Standart Araç Çubuğundaki Biçim Boyacısı Butonunun görevi nedir?

a) Biçimlenmiş alandaki özellikleri, başka bir alana uygular.
b) Seçilen bilgilerin silinmesini sağlar.
c) Seçilen nesnelerin renklendirilmesini sağlar.
d) Seçilen bilgilerin zemin rengini değiştirir.

20. Araçlar – Belgeyi Koru seçeneği belge için nasıl bir Koruma sağlar?

a) Dosya Açma parolası verir. Şifre girilmeden belge açılmaz.
b) Belgenin görünmez olmasını sağlar.
c) Belgenin değişikliğe karşı korunmasını sağlar.
d) Belgenin disk üzerinden silinmez olmasını sağlar.

21. Gazete ve dergilerde olduğu gibi paragrafların ilk kelimelerinin ilk karakterini büyük yazmak için hangi seçenek kullanılır?

a) Biçim – Büyük / Küçük Harf Değiştir.
b) Biçim – Sekmeler
c) Biçim – Sütunlar
d) Biçim – Başlangıcı Büyüt

22. wordsoru47 Çizim araç çubuğundaki yanda belirtilen butonun görevi nedir?

a) Fare işaretcisinin yerini görüntüler.
b) Fare işaretcisinin biçimini değiştirir.
c) Nesneleri işaretlemeyi/Seçmeyi sağlar.
d) Fare işaretcisini gizler.

23. wordsoru48 Çizim Araç çubuğunda bulunan Yandaki Butonların sırası ile görevi nedir?

a) Nesnelerin iç rengi, Yazı Rengi
b) Nesnelerin Dolgu rengi , Çizgi Rengi
c) Bir alanı Renkle Doldurma, Yazı Rengi
d) Tablolar için dolgu rengi ve Çizgi Kalınlığı

24. Belge içerisinde 1. Sayfadan bir nesneyi seçtikten sonra Ctrl+C tuşlarına basıp, daha sonra 2. Sayfaya geçerek Ctrl+V tuşlarına basılırsa ne olur?

a) 1.Sayfadaki nesne, 2. Sayfaya taşınır
b) 2.Sayfadaki nesne, 1. Sayfaya taşınır
c) 2.Sayfadaki nesne, 1. Sayfaya kopyalanır
d) 1.Sayfadaki nesne, 2. Sayfaya kopyalanır

25. Birkaç belgeyi açtıktan sonra, açmış olduğumuz belgeler arasında geçiş yapmak için hangi menüden yararlanırız?

a) Düzen
b) Görünüm
c) Pencere
d) Araçlar

Cevaplar

wordsoru-cevaplar2

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap