Microsoft Word Test Soruları-4 - Bilişim Konuları

Microsoft Word Test Soruları-4

1) Tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Hücreleri birleştir
b-) Hücreleri böl
c-) Tabloyu böl
d-) Otomatik sığdır

2) Tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalarda otomatik olarak tekrarlayan komut hangisidir?

a-) Düzen – Hizalama – Üstbilgi satırını yenile
b-) Düzen – Veri – Üstbilgi satırını yenile
c-) Düzen – Satırlar ve sütunlar – Üstbilgi satırını yenile
d-) Düzen – hücre boyutu – Üstbilgi satırını yenile

3) Microsoft Word belgesinde Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.

a-) İmleci belgenin başına getirir.
b-) İmleci belgenin sonuna getirir.
c-) İmleci paragraf başına getirir.
d-) İmleci paragraf sonuna getirir.

4) Microsoft Word belgesinde Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) İmleci belgenin başına getirir.
b-) İmleci belgenin sonuna getirir.
c-) İmleci paragraf başına getirir.
d-) İmleci paragraf sonuna getirir.

5) Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için hangi sekme kullanılır?

a-) Gözden Geçir
b-) Görünüm
c-) Sayfa Düzeni
d-) Baskı Önizleme
6) Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir
b-) Numara biçimi tanımlanabilir
c-) Sayfa numarası altbilgi ya da üstbilgi olarak eklenebilir.
d-) Sayfa numaralandırılmasına 2’den başlayamayız.

7) Word’de hazırlanan bir tablo üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a-) Satır sayısı arttırılabilir.
b-) Hücreye yükseklik ve genişlik tanımlanabilir
c-) Tablo içine resim eklenebilir
d-) Üstbilgi tanımı yapılabilir.

8) Aşağıdakilerden hangisi Sayfa düzeni – sayfa yapısı seçeneği ile tanımlanmaz?

a-) Belgenin kenar boşlukları
b-) Kâğıt boyutu
c-) Sayfa Rengi
d-) Belge yönlendirme ayarları

9) Seçili metinde büyük/ küçük harf değişimi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

a-) Giriş – yazı tipini daralt
b-) Giriş – Büyük küçük harf değiştir
c-) Giriş – metin efektleri
d-) Giriş – metin vurgu rengi

10) Aktif bir belge içinde iken başka bir belgeye bağlantı (köprü / link) kurmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) Ekle – Köprü
b-) Ekle – Yer işareti
c-) Ekle –Çapraz başvuru
d-) Ekle – Üstbilgi
11) CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Geri alınan işlemi yineler
b-) Yapılan işlemi geri alır
c-) En son yapılan işlemi siler
d-) En son yapılan işlemleri saklar

12) Çalışılan bir metne başka bir dosya eklemek için aşağıdakilerden hangi seçenek kullanılmalıdır?

a-) Ekle –İmza satırı
b-) Ekle –Nesne
c-) Ekle –Nesne – Dosyadan metin
d-) Ekle –Nesne – Nesne

13) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir sekme türü değildir?

a-) Ondalık sekme
b-) Sol sekme
c-) Yukarı sekme
d-) Orta sekme

14) Sayfa düzeni – Sayfa yapısı – Kesmeler seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Dipnot ekler
b-) Sütunlara böler
c-) Sayfa, sütun veya bölüm kesip yeni sayfa sütun satıra geçmeyi sağlar
d-) İstenilen yerde tabloyu kesip iki tablo haline getirir

15) Aşağıda verilen tablo ile ilgili işlemlerinden hangisi doğru değildir?

a-) Metni tabloya dönüştürebiliriz
b-) Tabloyu metne dönüştürebiliriz
c-) Tabloya sayfa numarası verilebilir
d-) Tablodaki verileri artan ya da azalan oranda sıralayabiliriz
16) Bir tabloda seçim yapma işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

a-) Bir tabloda satır, sütun, tablo, hücre seçilebilir
b-) Bir tabloda fare ile seçim yapılamaz
c-) Tablonun tamamı seçilemez
d-) Tabloda yalnızca hücreler seçilemez.

17) Sayfa düzeni –Sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir
b-) Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir
c-) Eşit sütun genişliği tanımlanabilir
d-) Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir

18) Özel bir kâğıt boyutu tanımlamak için hangi menü sekmesinin hangi seçeneği kullanılır?

a-) Sayfa düzeni – Sayfa yapısı
b-) Sayfa düzeni – Kenar boşlukları
c-) Sayfa düzeni – Sütunlar
d-) Sayfa düzeni – Heceleme

19) Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki yol tanımlamalarının hangisi ile yapılabilir?

a-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Genel Seçenekler
b-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar Kaydetme Seçenekleri
c-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Web Seçenekleri
d-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Şifreli kaydetme seçenekleri

20) Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?

a-) Sayfa Düzeni
b-) Gözden
c-) Ekle
d-) Görünüm

word-cevaplar-4

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap