Microsoft Word Test Soruları-9 - Bilişim Konuları

Microsoft Word Test Soruları-9

1) Giriş – Paragraf ayar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Seçilen paragrafın sağdan ve soldan girinti ayarları
b-) Paragraflar arası boşluk ayarları
c-) Hizalama ayarları
d-) Yazı tipi rengi ayarları

2) Giriş menü sekmesi – Yazı tipi ayar seçeneği ile aşağıdakilerin hangisi yapılamaz?

a-) Yazı tipini değiştirmek
b-) Yer işareti koymak
c-) Yazı tipi boyutunu değiştirmek
d-) Altı çizili yapmak

3) Giriş – Paragraf – Sekmeler seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Belli noktalara sekme durakları koymak
b-) Belirtilen sekmeleri silmek
c-) Sayfa numarası vermek
d-) Sekmelerin hizalarını değiştirmek

4) Dosya – Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Belgeye baskı önizleme yapmak
b-) Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak
c-) Belgeye koruma parolası vermek
d-) Sadece çift numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak

5) Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?

a-) Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
b-) Resim hazırlanır ve resimler üzerinde ayarlamalar yapılır
c-) Hesap tabloları oluşturulur, veri tablosunun grafikleri oluşturulur
d-) Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır

6) Giriş sekmesinde bulunan Bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir?

a-) Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur
b-) Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızıçizgi ile çizer
c-) Toplam sözcük sayısını verir
d-) Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar
7) Yandaki açıklama düğmelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a-) Yeni açıklama – Sil – Önceki – Sonraki
b-) Yeni açıklama – Sil – Sonraki – Önceki
c-) Yeni açıklama – Sonraki – Önceki – Sil
d-) Sil – Yeni açıklama – Önceki – Sonraki

8) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili işlemlerin yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Sayfa düzeni – Sayfa yapısı
b-) Giriş – Sayfa yapısı
c-) Görünüm – Sayfa yapısı
d-) Giriş – Yazı tipi

9) Microsoft Word programında CTRL+F tuşunun görevi nedir?

a-) Aç
b-) Bul
c-) Git
d-) Değiştir

10) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?

a-) Geri Al
b-) Yeniden Yazılan
c-) Yeni
d-) Kaydet

11) Word programında daha önceden kaydedilmiş olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar kullanılır?

a-) Dosya – Kaydet
b-) Dosya – Aç
c-) Dosya – Yeni
d-) Dosya – Baskı Ön izleme

12) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?

a-) Ctrl+S
b-) Ctrl+V
c-) Shift + A
d-) Ctrl+A
13) Word programında klavye ile yazı seçme işlemi (Bloklama) hangi tuşlarla yapılır?

a-) CaspLock + Yön Tuşları
b-) Shift + Yön Tuşları c-) Alt + Yön Tuşları
d-) Alt Gr + Yön Tuşları

14) Microsoft Word programında metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak için hangi komutlar kullanılır?

a-) Ekle –Git
b-) Ekle –Bul
c-) Giriş –Git
d-) Giriş –Bul

15) Microsoft Word programında bir sayfayı farklı bir adla farklı bir ortama kaydetmek için hangi kısa yol tuşu kullanılır.

a-) Alt + S
b-) CTRL + S
c-) Dosya – Kaydet
d-) Dosya – Farklı Kaydet

16) Microsoft Word programında sayfa görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takip edilmelidir?

a-) Giriş – Görünümler
b-) Görünüm – Belge görünümleri
c-) Görünüm – Sayfa Yapısı
d-) Sayfa Düzeni – Belge görünümleri

17) Word Programında metin içindeki bir kelimeyi veya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır?

a-) Giriş –Değiştir
b-) Ekle – Değiştir
c-) Görünüm – Değiştir
d-) Sayfa Düzeni – Değiştir

18) Ekranın solundaki dikey cetvele çift tıkladığımızda hangi pencere açılır?

a-) Cetvel ayarları
b-) Sekmeler
c-) Yazı Tipi
d-) Sayfa Yapısı ayarları
19) Belgemize 3 Boyutlu metin eklemek için aşağıdaki aşağıdaki seçeneklerin hangisi uygulanır?

a-) Giriş –Word Art
b-) Biçim – Kenarlıklar ve Gölgelendirme
c-) Ekle –Word Art
d-) Ekle – 3 Boyut

20) Word programında metni sütunlara nasıl bölebiliriz?

a-) Gözden Geçir – Sütunlar
b-) Sayfa Düzeni– Sütunlar
c-) Görünüm– Sütunlar
d-) Ekle – Sütunlar

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap