word soruları,kelime işlemci soruları,word test soruları,office soruları,office test soruları,word test soruları

Microsoft Word Test Soruları

1. H2SO4 metnine H2SO4 biçimini verebilmek için hangi komut kullanılır?

A) Biçim Menüsü – Paragraf
B) Biçim Menüsü – Yazı Tipi
C) Biçim Menüsü – Metin Yönü
D) Biçim Menüsü – Madde İşaretleri ve numaralandırma

2. kolonYandaki simge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Belgede üç sütunlu bir tablo oluşturur
B) Belgeyi üç kolona ayırır
C) Belgeyi çerçevelendirir
D) Hiçbiri

3. F4 kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Son yapılan işlemi geri alır.
B) Son yapılan işlemi yineler
C) Bloklu alanı siler
D) Kopyalama işlemi yapar.

4. Belirtilen metni veya ifadeyi bulmak için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?

A) Ctrl+F
B) Ctrl+G
C) Ctrl+A
D) Ctrl+D

5. Aşağıdakilerden hangisi word için hatalı bir ifadedir?

A) Hatalı yazılan bir ifadenin doğrusu ile değiştirilmesi
B) Belge içine otomatik metin yerleştirilmesi
C) Belgeye klavyede olmayan bir simgenin yerleştirilmesi
D) Word tablosu içinde bir formülü etkileyen hücrelerin gösterilmesi

6. Belge içinde seçim işlemleri yaparken aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

A) Shift+ Ctrl+End
B) Shift + Aşağı ok
C) Shift+tab+sol ok
D) Ctrl + shift + home

7. Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Pencere menüsü kullanılır.
B) Dosya menüsü kullanılmalıdır.
C) Görünüm menüsü kullanılmalıdır.
D) Yardım menüsü kullanılmalıdır

8. Bir tablo üzerinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Tabloyu metne çevirme
B) Hücre yükseklik ve genişlik tanımlama
C) Hücre biçimleme
D) Formül kullanılmaz

9. Ekle / Resim seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Belgeye manyetik ortamdan resim ekler
B) Belgeye grafik ekler
C) Belgeye tarayıcıdan resim ekler
D) Belgeye klavyeden resim ekler

10. Hazırlanmış bir macro işlemi aşağıdakilerden hangisine atanamaz?

A) Forum
B) Klavye tuşları
C) Menü Çubuğu
D) Simge

11. Herhangi bir blok üzerinde iken blok, Ctrl tuşu ile beraber mouse sol tuşuna basılarak sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A)Blok kopyalanır
B)Blok silinir
C)Blok taşınır
D) Blok kalkar

12. wordartAracının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metin kutusu ekler
B) Bloklu alanın altını çizer
C) WordArt ekler
D) Yazı tipi rengini değiştirir

13. Adres mektup birleştirme işleminde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Veri tabanı olarak Excel kullanılamaz.
B) Veri alma işleminde koşul kullanılamaz.
C) Veriler word tablosundan alınamaz .
D) Alınan veriler koşullu biçim içerebilir.

14. Kullanıcı tanımlı şablon dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A).TMP
B).DOT
C) .TMM
D) .DOC

15. Düzen / Git seçeneği ile aşağıdakilerden hangisine gidilemez?

A) Sayfa
B) Satır
C)Dipnot
D) Üst-Alt bilgi

16. altı çizilisimgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çift çizgi
B) Çizgi Modu aç/kapa
C) Çizgi Sil
D) Çizgi Kopyala

17. paragrafsimgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paragraf girintisini arttır .
B) Paragraf girintisini azalt .
C) Paragrafı ortalar.
D) Paragrafa para formatı verir.

18. İmlecin bulunduğu bölümden itibaren, belgenin sonuna kadar seçim işlemi yapan tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Shift – Ctrl – Aşağı ok
B) Shift – Ctrl – End
C) Shift – End
D) Shift – Aşağı ok – End

19. hücresimgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçili hücreleri böler
B) Seçili hücreleri siler
C) Seçili hücreleri biçimlendirir
D) Seçili hücreleri birleştirir

20. Dosyayı kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz

A) Dosya Menüsü- Kaydet
B) Ctrl + S
C) F12
D) Ctrl + F2

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap