MIPS İşlemci Programlama Dizi Elemanları Farkını Bulma - Bilişim Konuları

MIPS İşlemci Programlama Dizi Elemanları Farkını Bulma

Bu yazımızda Mips programlama ile iki dizi kayıtları karşılaştırılarak, karşılıklı elemanların karelerinin farkını bulan MIPS programı. Öncelikle 10 ar elemanlı iki tane farklı dizi oluşturarak diziler 10 ar tane sayı giriyoruz. Daha sonra bir döngü kurarak bu döngüyle birinci dizinin birinci elemanı ile ikinci dizinin birinci elemanını karşılaştırarak aradaki farkın karesini bulup üçüncü bir diziye bu sayıyı yazdırıyoruz. Dizilerin tüm elemanlarını bu şekilde hesaplayarak tüm elemanların farklarının karelerini bulup diğer diziye yazdırarak programı bitiriyoruz.

# Dizi elemanlarının farklarının kareleri
# 1.dizi ile 2.dizi elemanlarının sıra ile farklarının karesi
# www.bilisimkonulari.com 

.data
Baslik1: .asciiz "Karelerin Farkları\n"	
Baslik2: .asciiz "Sonuclar :"					
Dizi1: .word 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23	
Dizi2: .word 2, 5, 3, 3, 17, 7, 6, 13, 11, 9		
Dizi3: .space 10
.text

Basla:  
   la $t0, Dizi1 		
   la $t2, Dizi2		
   la $t3,	Dizi3		
   	
   li $t4, 0		
   li $s1, 10		
   
   li $v0, 4		
   la $a0, Baslik1		
   syscall 		
   
   li $v0, 4		
   la $a0, Baslik2		
   syscall 		
                           
   j Hesapla			

Hesapla:
   beq $t4, $s1, Son	
   
   lw $t5, 0($t0)		
   lw $t6, 0($t2)		
   
   sub $t7, $t5, $t6	
   mul $t8,$t7,$t7
   sw $t8, 0($t3)		
      
   li $v0, 1		
   move $a0, $t8		
   syscall			

   li $a0, 32		
   li $v0, 11		
   syscall			

   addi $t0, $t0, 4	
   addi $t2, $t2, 4	
   addi $t4, $t4, 1	
   
   j Hesapla			
   
Son:
   li $v0, 10
   syscall			

Programın ekran görüntüleri

mips-dizielemanfarklari

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap