MIPS İşlemci Programlama İle Fibonacci Dizisinin İlk 15 Elemanını Yazdırma - Bilişim Konuları

MIPS İşlemci Programlama İle Fibonacci Dizisinin İlk 15 Elemanını Yazdırma

Fibonacci Dizisi: Her eleman kendisinden önceki iki elemanın toplamından oluşan diziye fibonacci dizisi denir. Bu dizinin elemanları şu şekilde devam eder.

1-1-2-3-5-8-13 …..

Bu yazımızda Mips işlemci programlama ile Fibonacci dizisinin ilk 15 elemanını buldurarak ekrana yazdıran programın kodunu yazacağız. Örneğimizde dizinin ilk 15 elemanını yazdıracağız. Eğer istersek kod üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek olmadan dizinin istediğimiz kadar elemanını yazdırabiliriz. Tek yapmamız gereken değişiklik dizinin boyutunun kaç olacağını değiştirmek.

fibs: .word 0 : 15 
size: .word 15

Yani kaç eleman yazdırmak istiyorsak sadece programın yukarıdaki bulunan iki satırı üzerinde değişiklik yapmamız yeterli olacaktır. Bu örnekte 15 yazdığımız için dizinin ilk 15 elemanını yazdıracağız. Daha farklı bir eleman sayısı yazdırmak istersek yukarıdaki iki kod satırında bulunan 15 sayısını değiştirmemiz yeterli olacaktır.

Kodumuzu her zaman olduğu gibi yine Mars4_5 programında yazacağız. Mars programını çalıştırdıktan sonra Dosya-Yeni komutlarını kullanarak yeni bir kod yazma sayfası açıyoruz. Daha sonra aşağıdaki program kodunu kopyalayarak sayfamıza yapıştırıyoruz. Daha sonra Sırasıyla;

Run – Assamble ve Run – Go komutlarına tıklayarak programımızı çalıştırıyoruz.

Program kodlarımız:

# Fibonacci dizisinin ilk 15 elemanını ekrana yazdıran MIPS programı
# www.bilisimkonulari.com

   .data
fibs: .word  0 : 15    # "array" of 12 words to contain fib values
size: .word 15       # size of "array" 
   .text
   
   la  $t0, fibs    # load address of array
   la  $t5, size    # load address of size variable
   lw  $t5, 0($t5)   # load array size
   li  $t2, 1      # 1 is first and second Fib. number
   add.d $f0, $f2, $f4
   sw  $t2, 0($t0)   # F[0] = 1
   sw  $t2, 4($t0)   # F[1] = F[0] = 1
   addi $t1, $t5, -2   # Counter for loop, will execute (size-2) times
loop: lw  $t3, 0($t0)   # Get value from array F[n] 
   lw  $t4, 4($t0)   # Get value from array F[n+1]
   add $t2, $t3, $t4  # $t2 = F[n] + F[n+1]
   sw  $t2, 8($t0)   # Store F[n+2] = F[n] + F[n+1] in array
   addi $t0, $t0, 4   # increment address of Fib. number source
   addi $t1, $t1, -1   # decrement loop counter
   bgtz $t1, loop    # repeat if not finished yet.
   la  $a0, fibs    # first argument for print (array)
   add $a1, $zero, $t5 # second argument for print (size)
   jal print      # call print routine. 
   li  $v0, 10     # system call for exit
   syscall        # we are out of here.
      
######### routine to print the numbers on one line. 

   .data
space:.asciiz " "     # space to insert between numbers
head: .asciiz "Fibonecci Dizisi Elemanları:\n"
   .text
   
print:add $t0, $zero, $a0 # starting address of array
   add $t1, $zero, $a1 # initialize loop counter to array size
   la  $a0, head    # load address of print heading
   li  $v0, 4      # specify Print String service
   syscall        # print heading
out: lw  $a0, 0($t0)   # load fibonacci number for syscall
   li  $v0, 1      # specify Print Integer service
   syscall        # print fibonacci number
   la  $a0, space    # load address of spacer for syscall
   li  $v0, 4      # specify Print String service
   syscall        # output string
   addi $t0, $t0, 4   # increment address
   addi $t1, $t1, -1   # decrement loop counter
   bgtz $t1, out     # repeat if not finished
   jr  $ra       # return

Yukarıdaki kodları Mars4_5 programında yazıp çalıştırdıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı elde edeceğiz.

mips-fibonacci

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap