Ms Dos Backup Komutu Kullanımı ve Örnekleri - Bilişim Konuları

Ms Dos Backup Komutu Kullanımı ve Örnekleri

 BACKUP KOMUTU
  Bir diskden başka bir diske bir veya daha çok dosyanın yedeğini alır.
     
Kullanımı : BACKUP kaynak hedef-sürücü [/S] [/M] [/A] [/F[:hacim]] [/D:tarih[/T:zaman]] [/L[[:sürücü][yol]sonuç-dosyası]
   
kaynak : Yedeklenecek dosyaların sürücüsünü tanımlar.
hedef-sürücü : Yedeklemenin yapılacağı sürücüyü belirler.
[/S] : Alt-dizinlerdeki dosyalarda dikkate alınır.
[/M] : Son yedeklemeden bu tarafa değişmiş olan dosyaları yedekler.
[/A] : Yedekleme dosyalarını yedek diske, oradaki dosyaları silmeden ekler.
[/F:[hacim] ] : Hedef disk formatsız ise format atılmasını sağlar.
[/D:tarih] : Belirtilen tarih’den sonra değişmiş dosyaların yedeklenmesini sağlar.
[/T:zaman] : Belirtilen zaman’dan sonra değişmiş dosyaların yedeklenmesini sağlar.
[/L:[sürücü][yol] sonuç-dosyası] : Yedekleme için ayrıntılı bir dosya oluşturur.
     
Not : /D:tarih parametresi kullanılmadan /T zaman parametresi kullanılmaz.
Not : /A parametresi kullanıldığı zaman BACKUP yeni dosyaları yedek lemeden önce eski dosyaları siler.
Not : ASSIGN, JOIN, SUBST komutları ile yönlendirilmiş sürücüler ile kullanılmaz.
Not : Sistem dosylarının yedeği alınmaz. (IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM)
     
Örnekler    
     
Komut : C:\>BACKUP C:\BASIC\*.* A:  /S
Açıklaması : C:’nün ana dizininde bulunan BASIC dizinindeki ve alt dizinle rindeki bütün dosyaları A:’deki diskete yedekler.
     
Komut : C:\>BACKUP *.* B: /M /S
Açıklaması : Aktif sürücüde (C:) aktif dizininden (ana dizin) itibaren alt dizinlerdeki son yedeklemeden bu tarafa değişmiş olan bütün dosyaların yedeklerinin B:’deki diskete alınmasını sağlar.
     
Komut : C:\>BACKUP C:\YEDEK\*.* A: /S /L:YEDEKBAK.BIL
Açıklaması : C:’nün ana dizinindeki YEDEK dizininden itbaren alt dizinlerdeki dosyalarda dikkate alınarak yedekleme yapılır ve YEDEKBAK.BIL adında sonuç dosyasını aktif dizine oluşturur.
     
Komut : C:\>BACKUP C:\YEDEK\*.* A: /S /D:01/09/1995
Açıklaması : C:’nün ana dizinindeki YEDEK dizininden itbaren alt dizinlerdeki dosyalarda dikkate alınır ve 01/09/1995 tarihinden sonra değişmiş olan dosyalar yedeklenir.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap