Ms Dos CD (CHDIR) Komutu Kullanımı ve Örnekleri - Bilişim Konuları

Ms Dos CD (CHDIR) Komutu Kullanımı ve Örnekleri

CD (CHDIR) KOMUTU
  Aktif dizini değiştirir.
     
Kullanımı : CHDIR [sürücü][yol]
CHDIR [..]
CHDIR [\]
CD [sürücü:][yol]
CD [..]
CD [\]
   
[..] : Bir aktif dizini degiştirmek istediğinizde belirleyin (aile dizini).
[sürücü][yol] : Aktif hale getirilecek dizinin yolunu belirler.
[\] : Ana dizin (root directory) olarak kullanılır.
       
Not : CD sürücü yazın; böylece belirlenen sürücüdeki aktif dizini değiştirmiş olursunuz.
Not : Dizin ve aktif sürücüyü görüntülemek için CD‘yi parametresiz kullanın.
Not : MD, CD, veya RD’yi kullanırken hangi dizinlerin, hangi dizinler içinde olduğunu iyi takip etmek gerekmektedir. Bu söylenen diğer komutlar içinde aynen geçerliliğini korur. Aksi halde, komutlar yanlış olacağından zaman kaybı olacaktır.
     
Örnekler    
     
Komut : C:\DOS>CD C:\BİLGİ
Açıklaması : C:‘nün ana dizinindeki DOS dizini aktif iken buradan yine C:‘nün ana dizininde bulunan BİLGİ dizinine gecişi saglar. Aktif Dizin artık BİLGİ’dir.
     
Komut : C:\DOS>CD C:BİLGİ
Açıklaması : C:‘nün ana dizinindeki DOS dizini aktif iken buradan yine C:‘nün DOS dizininde bulunan BİLGİ dizinine gecişi saglar. Eğer BİLGİ dizini DOS dizini içinde mevcut değilse bir hata mesajı görüntülenir.

Hata mesajı: Invalid directory

     
Komut : C:\DOS>CD C:\BİLGİ\DERSLER
Açıklaması : C:‘nün ana dizinideki BİLGİ dizini içinde bulunan DERSLER dizinini aktif hale getirir.
     
Komut : C:\DOS\TURKCE>CD C:BİLGİ\DERSLER
Açıklaması : C:‘nün aktif dizini olan DOS\TURKCE‘nin içindeki BİLGİ dizininde bulunan DERSLER dizinini aktif hale getirir.
     
Komut : C:\DOS\TURKCE>CD C:\
Açıklaması : C:‘nün ana dizinine döner.
     
    Not : ‘CD \’ komutu aktif sürücünün ana dizinini aktif dizin haline getirir.
     
     
Komut : C:\DOS>CD A:\
Açıklaması : C:’nün aktif dizini DOS iken,  A:’nün aktif dizinini ana dizin olarak değiştirir.

Not: C:’de herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

     
Komut : C:\DOS>CD B:\KASIM
Açıklaması : B:’nün aktif dizinini, ana dizine bağlı bulunan KASIM dizini olarak değiştirir.
     
Komut : C:\DOS>CD B:\KASIM\DESTEK
Açıklaması : B:’nün ana dizinindeki KASIM\DESTEK dizinini aktif hale getirir.
     
Komut : C:\DOS>CD ..
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) bir önceki dizinini (ana dizini) aktif hale getirir.
     
Komut : C:\DOS\KASIM>CD..
Açıklaması : C:’nün ana dizinindeki DOS dizinin aktif hale getirir.

Not: KASIM dizininin DOS dizinine bağlı olduğunu görünüz. CD .. kullanıldığın da bir önceki dizine dönüleceği unutulmamalıdır.

     
Komut : C:\DOS\KASIM>CD \
Açıklaması : C:’nün ana dizinini aktif hale getirilir. Bu komut hangi koşulda kullanılırsa kullanılsın aktif sürücünün ana dizinini aktif hale getirir.
     
Komut : C:\DOS\KASIM>CD B:\
Açıklaması : B:’nün ana dizinini aktif hale getirir.
    Yukarıdaki dizin yapısı dikkate alındığında aşağıdaki komutların doğru işlediğini göreceksiniz.
     
     
Komut : C:\HASTANE\NUMUNE>CD ..\IBNISINA
Açıklaması : Atif sürücünün (C:) aktif dizininden (HASTANE\NUMUNE) çıkılarak, aktif sürücünün (C:) HASTANE\IBNISINA dizini aktif hale getirilir.
     
Komut : C:\HASTANE>CD ..\OZELHAST
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizini HASTANE’den çıkılarak, aktif sürücünün OZELHAST dizini aktif hale getirilir.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap