Ms Dos Copy Komutu Kullanımı ve Örnekleri - Bilişim Konuları

Ms Dos Copy Komutu Kullanımı ve Örnekleri

COPY KOMUTU
  Bir veya birden çok dosyayı diğer yerleşime kopyalar.
     
Kullanımı : COPY [/Y|/-Y][/A:/B] kaynak [/A:/B][+kaynak[/A:/B][+…]] [Evci][/A:/B][/V]
   
[/Y] : Var olan dosyaların üzerine yenisi kaydedilir. Üzerine yazılıp yazılmayacağı sorulmaz.
[/-Y] : Var olan dosyaların üzerine yenisinin kaydedilip kaydedlmeyeceği her dosya için ayrı ayrı sorulur.
Kaynak : Kopyalanacak dosya veya dosyaları belirler.
[/A] : Kopyalanacak dosyanın ASCII düzende olduğunu belirtir.
[/B] : Kopyalanacak dosyanın BINARY düzende olduğunu belirtir.
[Evci] : Yeni dosya(lar) için dosya ismini ve/veya dizini belirler.
[/V] : Kopyalamadan sonra oluşturulan dosyanın doğruluğunu test eder.
       
Not : /V güvenlik açısından önemli olmasına rağmen, hızı olumsuz yönde etkiler.
Not : Uzunluğu 0 (sıfır) byte olan dosyalar COPY ile kopyalanamaz. Bunun için XCOPY kullanın.
     
Örnekler    
     
Komut : C:\COBOL>COPY A:\*.EXE C:\NORTON\*.* /V
Açıklaması : A:‘nün ana dizinindeki uzantısı .EXE olan bütün dosyarı C:‘nün ana dizinideki NORTON dizinine kopyalar ve kopyanın dogruluğuna bakar.
     
Komut : C:\DOS>COPY C:*.COM C:\*.* /V
Açıklaması : C:‘nün aktif dizini olan DOS dizinindeki uzantısı .COM olan bütün dosyaları yine C:‘nün ana dizinine kopyalar ve doğruluğunu test eder.
     
Komut : C:\COBOL>COPY A:*.*
Açıklaması : A:‘nün aktif dizinindeki bütün dosyarı aktif sürücünün (C:) aktif dizinine (COBOL) kopyalar.

Not: Hedefin belirtilmediğine dikkat ediniz.

     
Komut : C:\DOS>COPY E:*.COM D:\*.*
Açıklaması : E:‘nün aktif dizinindeki uzantısı .COM olan bütün dosyalar D:’nün ana dizinine kopyalanır.
     
Komut : C:\DOS>COPY A:\*.* B:\YEDEK\*.*
Açıklaması : A:’nün ana dizinindeki bütün dosyaları B:’nün ana dizinindeki YEDEK dizini içerisine kopyalar.
     
Komut : C:\>COPY .  B:\YEDEK\*.*
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizinindeki (ana dizindeki) bütün dosyaları B:’nün ana dizinindeki YEDEK dizinine kopyalar.
Komut : C:\>COPY AUTOEXEC.BAT CON
Açıklaması : Aktif sürücüde (C:) aktif dizindeki (ana dizindeki) AUTOEXEC.BAT dosyasının içeriği ekrana yazdırılır.
     
Komut : C:\>COPY A.BAT+B.BAT C.BAT /A
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizinindeki (ana dizindeki) A.BAT ve B.BAT dosyaları C.BAT dosyasında ASCII düzende saklanır. C.BAT dosyasının uzunluğu A.BAT ile B.BAT dosyalarının uzunlukları toplamından bir fazladır. Çünkü /A parametresi C.BAT dosyasının sonuna CTRL+Z’yi (ASCII kod:26) eklemiştir.
     
Komut : C:\OYUN>COPY DBASE  \
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizinindeki (OYUN) DBASE dizini içinde bulunan bütün dosyaları aktif sürücünün (C:) ana dizinine kopyalar
     
Komut : C:\>COPY DOSTLAR\*.DOS YENIDOST\*.YDS
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizininde (ana dizin) yer alan DOSTLAR dizininde bulunan uzantısı .DOS olan bütün dosyaların uzantılarını .YDS olarak değiştirerek aktif sürücünün ana dizinindeki YENIDOST dizinine kopyalar.
     
Komut : C:\>COPY DOS\ABC*.* A:\YEDEK\ZXW*.*
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizinine (ana dizinine) bağlı DOS dizini içindeki adının ilk üç karekteri ABC olan dosyaları A:’nün ana dizinine bağlı YEDEK dizinine adlarının ilk üç karakteri ZXW olacak şekilde değiştirerek kopyalar.

Not: Aşağıdaki mesajı alırsanız, yapacağınız şu olmalıdır: Mesajda verilen seçeneklerden birini kullanmaktır.  Bu mesaj kopyalanan dosyanın hedef dizinde yer aldığını belirtir.

Overwrite ……………. (Yes/No/All)?

Not: Noktalar, dizin ve dosya tanımlarını belirtir.

     
Komut : C:\>COPY /A DOS\ABC*.* A:\YEDEK\*.* /A
Açıklaması : Genel açıklaması yukarıda verilen komut gibidir. İlave olarak söylenecek şey ise şudur: kopyalanacak dosyaların ASCII tipte olduğu ve ASCII tipte kopyalamanın gerçekleştirileceğidir.
     
Komut : C:\>COPY /B DOS\ABC*.* A:\YEDEK\*.* /B
Açıklaması : Kopyalama işlemlerinin BINARY tipte olacağı /B parametresi ile belirtilmiştir.
     
Komut : C:\>COPY  \.  A:\*.* /V
Açıklaması : Aktif sürücünün ana dizininde yer alan tüm dosyalar A:’nün ana dizinine kopyalanır ve doğruluğu kontrol edilir.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap