Ms Dos Dir Komutu Kullanımı ve Örnekleri - Bilişim Konuları

Ms Dos Dir Komutu Kullanımı ve Örnekleri

DIR (DIRECTORY) KOM UTU
  Bir dizindeki dosya ve alt dizinlerin listesini görüntüler.
     
Kullanımı : DIR [sürücü][yol][dosyaismi][/P][/W][/A[[:durum]][/o[[-]sıra koşulu]][/S][/B][/L]
   
[sürücü][yol][dosyaismi] : Listelenecek sürücü, yol, dizin, ve/veya dosyaları tanımlar.
[/P] : Ekran dolusu bilgi verildikten sonra durur.
[/W] : Genişliğine ekran kullanır.
[/A] : Belirtilen durumlardaki dosyaları görüntüler:

Dosya durumları (nitelikleri) :

    D Dizinler R Read-Only
    H Gizli A Arşive hazır dosyalar
    S Sistem Hariç anlamında önek.
           
[/B] : Bare format ile dosya ismi ve dizin isimlerini görüntüler.
[/O] : Sıralanacak dosyaların listesi:

Sıralama ( sıra koşulu ) :

    N İsme göre S Hacime göre
    E Uzantıya göre D Tarihe göre
    G Grup dizinlerinin ilki Ters sıralama için
       
[/S] : Belirtilen dizindeki dosyaları ve alt dizinleri görüntüler.
[/L] : Küçük harf kullanır.
     
Not : /A parametresi ile birden fazla nitelik belirtebilirsiniz.
Not : /O parametresi ile birden fazla sıralama koşulu kullanabilirsiniz.
     
Örnekler    
     
Komut : C:\>DIR
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizinindeki (ana dizin), dizin ve dosya listesini verir.
     
Komut : C:\>DIR B:
Açıklaması : B:’nün aktif dizinindeki, dizin ve dosya listesini verir.
     
Komut : C:\>DIR NORTON
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizininde (ana dizininde) bulunan NORTON dizininin içindeki dosya ve dizinler listesini verir.
     
Komut : C:\>DIR A:\NORTON
Açıklaması : A:‘nün ana dizinindeki NORTON dizininin, dizin ve dosyalarının listesini verir.
     
     
Komut : C:\>DIR A:\NORTON\*.*
Açıklaması : Bir önceki komutla aynı işi yapar.
     
Komut : C:\>DIR A: /P
Açıklaması : A:‘nün aktif dizinindeki, dosya ve dizin listesini sayfa sayfa verir.
     
Komut : C:\>DIR A: /W
Açıklaması : A:‘nün aktif dizinindeki dosya ve dizin listesini 5 sütun üzerinden verir.
     
Komut : C:\>DIR .EXE
Açıklaması : C:‘nün aktif dizinindeki (ana dizinindeki) uzantısı .EXE olan tüm dosyaları görüntüler.
     
Komut : C:\>DIR ?.COM
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizinindeki (ana dizinindeki), uzantısı .COM ve adı sadece bir karekterden oluşan tüm dosyaları görüntüler.
     
Komut : C:\>DIR /S
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizininden (ana dizininden) başlayarak bütün alt dizinleri ve bu dizinlerdeki tüm dosyaları görüntüler.
     
Komut : C:\>DIR /ON
Açıklaması : C:‘nün aktif dizinindeki (ana dizinindeki) dizin ve dosyaların isimlerini alfabetik sırada verir.
   
Komut : C:\>DIR /ON /AH
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizinindeki (ana dizinden) sadece gizli dosyaları alfabetik sırada listeler.
   
Komut : C:\>DIR /ON /AS
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizinindeki (ana dizinden) sadece sistem dosyalarını alfabetik sırada listeler.
   
Komut : C:\DOS>DIR /AD
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizinine (ana dizinine) bağlı DOS dizininde yer alan dizinlerin isimlerini listeler.
   
Komut : C:\ DOS>DIR /AS /AH
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizinindeki (DOS) durumları (attributes) sistem (system) ve gizli (hidden) olan bütün dosyaları listeler.
   
Komut : C:\ DOS>DIR /ON /OE
Açıklaması : Aktif sürücüde (C:) aktif dizindeki (DOS) dosyalar alfabetik sırada listelenir. Dizin isimleride alfabetik sıraya dahil edilir.
   
Komut : C:\ DOS>DIR /ONE
Açıklaması : Aktif sürücüde (C:) aktif dizindeki (DOS) dosyalar alfabetik sırada listelenir. Dizin isimleride alfabetik sıraya dahil edilir.
   
Komut : C:\>DIR ?A*.*
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizinindeki (ana dizin)  adının ikinci karakteri A olan bütün dosyaları listeler.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap