Ms Dos Doskey Komutu Kullanımı ve Örnekleri - Bilişim Konuları

Ms Dos Doskey Komutu Kullanımı ve Örnekleri

DOSKEY KOMUTU  
  Komut satırını düzenler, MS-DOS komutlarını çağırır veya makro yaratır.
     
Kullanımı : DOSKEY [/macros] [/bufsize=boyut] [/history] [/macroismi=[text]] [/reinstall]
   
[/macros] : Belekteki macroların görüntülenmesini sağlar.
[/bufsize=boyut] : Kullanılacak ara belleğin büyüklüğünü belirler.
[/history] : Tüm komutların görüntülenmesini sağlar.
[/macroismi=[text]] : Bir macro ismine bir komutun atanmasını sağlar.
[/reinstall] : Programın yeni bir kopyasını yüklemek için kullanılır. Yeniden yükleme genelde daha önce verilmiş komutları silmek için kullanılır.
     
Örnekler    
     
Komut : C:\>DOSKEY D=DIR C:\ /ON
Açıklaması : Bu komut girildikten sonra, D komutu girilirse DIR C:\ /ON komutu ile aynı işi yapacaktır.
     
Komut : C:\>DOSKEY /MACROS
Açıklaması : Daha önceden tanımı yapılmış bütün MACROların listesini görüntüler.
     
Komut : C:\>DOSKEY /H
Açıklaması : Girilmiş bulunan bütün komutları listeler.
     
Komut : C:\>DOSKEY /BUFSIZE=256
Açıklaması : Ara bellek büyüklüğünü 256 byte olarak belirler. Öngörülen büyüklük 512 byte’dır.
     
Komut : C:\>DOSKEY D=DIR $1
Açıklaması : D komutundan sonra parametre kullanılmasını olanaklı hale getirir. Örneğin bu komutu şu şekilde kullanabiliriz:

C:\>D A:

yukarıdaki komut girildiğinde A: sürücüsünün listesi alınacaktır.

     
Komut : C:\>DOSKEY DC=DIR $*
Açıklaması : DC’den sonra birden çok parametre kullanılabilmesini sağlar. Aşağıdaki komut işletildiğinde parametreye göre bir mesaj alınır.

C:\>DC /W /P

     
Komut : C:\>DOSKEY /REINSTALL
Açıklaması : Belleğe DOSKEY’in yeni bir kopyasını yükler.
     
     
Komut : C:\>DOSKEY /H > MAKRO.BAT
Açıklaması : Bellekteki komutları MAKRO.BAT dosyasına yazar. Eğer bu komutlara ihtiyaç varsa MAKRO.BAT çalıştırılarak yeniden belleğe yüklenmesi sağlanır.
 

TUŞ

GÖREVİ

  Page UP

:

Girilen ilk komutu görüntüler.
  Page Down

:

Girilen son komutu görüntüler.
  F5

:

Komut satırını temizler.
  F6

:

Dosya sonu işareti olan ^Z’yi atar. Bu işaret COPY CON komutu ile yaratılan dosyalarda dosyanın sonunu tanımlar. End of File anlamına gelir.
  F7

:

Girilen bütün komutları sayfa sayfa görüntüler. Komutun solunda girilme sıra no’su belirtilir.
  Alt+F7

:

Girilmiş komutları bellekten siler.
  F8

:

İlk üç karakteri yazılan komutun ekrana alınmasını sağlar. İlk üç karakteri aynı olan birden çok komut varsa, tuşa birden fazla basarak bu komutları sırayla ekrana almak mümkündür.
  F9

:

Daha önceden girilmiş komutların sıra no’suna göre çağrılmasını sağlar.
  Alt+F10

:

Bütün macro tanımlarını temizler.
  Home

:

İmleci komut satırının başına götürür.
  End

:

İmleci komut satırının sonuna götürür.
  ESC

:

Komut satırını temizler (F5).
   
 

Daha önce tanımlanmış bir makro’nun iptal edilmesini sağlamak için ise aşağıdaki metod uygulanır. Yapılması gereken şey girilen makro’yu boş olarak tekrar çalıştırmaktır. Örneğin daha önce aşağıdaki makro girilmiş ise

C:\>DOSKEY CL=DIR /P /W

İptal etmek için de aşağıdaki makro tanımı işletilir:

C:\>DOSKEY CL=

   
Komut : C:\>DOSKEY TD=CD \WINDOWS $T DIR /W $*
Açıklaması : Burada önce $T patametresini açıklayalım. Bu parametre birden çok komutu arka arkaya çalıştırabilmemizi sağlar.
Komut önce WINDOWS dizinini aktif hale getirir ve /W paramet resinide kullanarak listeler. $*, DIR komutuna başka paramet relerin eklenebilmesini sağlar.
Örneğin aşağıdaki komut girilebilir.

C:\DOS>TD /P

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap