Ms Dos Md (MkDir) Komutu Kullanımı ve Örnekleri - Bilişim Konuları

Ms Dos Md (MkDir) Komutu Kullanımı ve Örnekleri


MD (MKDIR) KOMUTU
 
  Dizin oluşturur.
Kullanımı : MKDIR [sürücü][yol]Dizinismi
MD [sürücü][yol]Dizinismi
   
[sürücü][yol] : Oluşturulacak dizinin yerini belirler.
Dizinismi : Oluşturulacak dizin ismini belirler.
       
Not : MD, CD, veya RD’yi kullanırken hangi dizinlerin, hangi dizinler içinde olduğunu iyi takip etmek gerekmektedir. Bu söylenen diğer komutlar içinde aynen geçerliliğini korur. Aksi halde komutlar yanlış olacağından zaman kaybı olacaktır.
     
Örnekler    
     
Komut : C:\>MD C:\BİLGİ
Açıklaması : C:‘nün ana dizinine BİLGİ adında bir dizin oluşturur.
     
Komut : C:\>MD C:\BİLGİ\DATALAR
Açıklaması : C:‘nün ana dizininde bulunan BİLGİ dizininin içine DATALAR dizinini oluşturur.

Not: BİLGİ dizini daha önceden oluşturulmuş olmalıdır. Aksi halde hata ile karşılaşırız.

Hata meajı: Unable to create directory

Komut : C:\>MD A:\COBOL

(*)

Açıklaması : A:‘nün ana dizinine COBOL dizini oluşturulur.
     
Komut : C:\>MD A:COBOL

(**)

Açıklaması : A:‘nün aktif dizinine COBOL dizini oluşturulur.

Not: Son iki komutu (* ve **) karşılaştırınız.

     
Komut : C:\>MD A:\COBOL\KODLAR
Açıklaması : A:‘nün ana dizinindeki COBOL dizini içine KODLAR dizinini oluşturur.
     
Komut : C:\DOS>MD COBOL
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizine (DOS) COBOL dizini oluşturulur.
     
Komut : C:\BİLGİ>MD A:COBOL
Açıklaması : A:’nün aktif dizinine COBOL dizini oluşturulur.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap