Ms Dos More Komutu Kullanımı ve Örnekleri - Bilişim Konuları

Ms Dos More Komutu Kullanımı ve Örnekleri

MORE KOMUTU
  Çıktıyı ekrana sayfa sayfa aktarır.
     
Kullanımı : MORE < [sürücü][yol]dosyaismi
Komut-ismi | MORE
   
[sürücü][yol] : Dosyanın bulunduğu sürücü ve dizini belirler.
[Dosyaismi] : İçeriği görüntülenecek dosyayı belirler.
       
Not : Bu komut ekran dolunca — More — iletisini görüntüler.
     
Örnekler    
     
Komut : C:\>MORE < A:\DOS\AGAC.BAT
Açıklaması : A:’nün ana dizinine bağlı bulunan DOS içindeki AGAC.BAT dosyasının içeriğini ekrana görüntüler.
   
Komut : C:\DOS>MORE < C:\DOS\AUTOEXEC.BAT
Açıklaması : C:’nün ana dizinine bağlı DOS içindeki AUTOEXEC.BAT dosyasının içeriğini ekrana görüntüler. Burada C:’nün aktif sürücü ve DOS’un da aktif dizin olduğuna dikkat edin.
   
Komut : C:\>DIR | MORE
Açıklaması : DIR komutunun mesajını ekrana sayfa sayfa görüntüler.
   
Komut : C:\>TYPE BİLGİ.TXT | MORE
Açıklaması : BİLGİ.TXT dosyasının içeriğini ekrana sayfa sayfa görüntüler.
   
Komut : C:\>DIR /S | MORE
Açıklaması : Aktif sürücünün (C:) aktif dizin (ana dizin) başlanarak bütün alt dizinler de dikkate alınır ve mesaj ekrana sayfa sayfa görüntülenir.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap