Ms Dos Print Komutu Kullanımı ve Örnekleri - Bilişim Konuları

Ms Dos Print Komutu Kullanımı ve Örnekleri

PRINT KOMUTU
  Diğer MS-DOS komutlarını kullanırken bir text dosyasının yazıcıdan çıkartılmasını sağlar.
     
Kullanımı : PRINT [/D:aygıt][/B:hacim][/U:bekle1][/M:bekle2][/S:bekle3] [/Q:adet][/T][[sürücü][yol]dosyaismi[…]] [/C][/P]
   
[/D:aygıt] : Yazıcı çıkış ünitesini belirtmek amacıyla kullanılır.
[/B:hacim] : Yazıcıya göndermeden önce verileri depolamak için kullanılacak tampon belleğin hacmini (byte) belirler.
[/U:bekle1] : Yazıcının meşgul olduğu durumlarda bekleme süresini ayarlar.
[/M:bekle2] : Yazıcıya gönderilecek karakter sayısını belirler.
[/S:bekle3] : Arka planda yazma süresini belirlemek için kullanılır.
[/Q:adet] : Yazım kuyruğuna bağlanacak maksimum dosya adedini belirler.
[/T] : Yazım kuyruğundan bütün dosyaları çıkarır.
[[sürücü][yol]dosyaismi[…]] : Dosya isimlerini ve yerini belirler.
[/C] : Yazım kuyruğundan dosyaları çıkarır. /P ile kullanılır.
[/P] : Yazım kuyruğuna dosyaları ilave eder. /C ile kullanılır.
       
Not : Yazıcıya gönderilecek her dosya ismi, sürücü ve dizin dahil maksimum 64 karakterden oluşabilir.
Not : /D, /B, /U, /M, /S, /Q parametreleri bir kez tanımlandığı zaman sistem kapatılıncaya kadar aynen muhafaza edilir.
Not : MODE komutunuda dikkatle takip ediniz.
     
Örnekler    
     
Komut : C:\>PRINT /D:PRN /Q:20
Açıklaması : Yazıcı kuyruğu en fazla 20 dosya alacak şekilde PRN aygıtından gerçekleştirilir.
     
Komut : C:\>PRINT *.COB
Açıklaması : Aktif sürücüde (C:) aktif dizindeki (ana dizin) uzantısı .COB olan bütün dosyalar yazıcıdan alınır.
     
Komut : C:\>PRINT DERS.COB /C /P
Açıklaması : Aktif sürücüde (C:) aktif dizindeki DERS.COB dosyası yazıcı kuyruğundan çıkartılır.
     
Komut : C:\>PRINT DERS.COB DERS2.COB DERLEME.COB
Açıklaması : Eğer PRINT komutu ilk kez kullanılıyorsa yazıcı tanımı istenir. Değilse önce tanımlanmış olan yazıcıdan çıkartılmak üzere bu dosyalarda sıraya sokulur.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap