Ms Dos Undelete Komutu Kullanımı ve Örnekleri - Bilişim Konuları

Ms Dos Undelete Komutu Kullanımı ve Örnekleri

UNDELETE KOMUTU
  DEL komutu ile silinmiş dosyaların kurtarılmasını sağlar.
   
Kullanımı : UNDELETE [[sürücü][yol]dosyaismi] [/dt][/ds][/dos]
UNDELETE [/List][/All][/Purge[Sürücü]][/Status]
[/Load|/Unload|/S[Sürücü]|/TSürücü[-girişler]
   
[[sürücü][yol]dosyaismi] : Kurtarılacak dosyaların isimlerini ve yerlerini tanımlar.
[/dt] : Yalnızca deletion-tracking dosyasında listelenen dosyaları kurtarır.
[/ds] : Sadece SENTRY dizinindeki dosyaları kurtarır.
[/dos] : MS-DOS’un kaydettiği bilgilere göre kurtarma işlemini yapar.
[/List] : Kurtarılabilecek dosyaların listelenmesini sağlar.
[/All] : Bütün dosyaların onay alınmadan kurtarılmasını sağlar. # dosya isimlerinde ilk karakter olarak kullanılır.
[/Purge[Sürücü]] : Belirtilecek sürücüdeki SENTRY dizininin içeriğini siler.
[/Status] : Silinme koruma (Deletion protection) tipini görüntüler.
[/Load] : UNDELETE memory-resident programını belleğe yükler. UNDELETE.INI dosyasında yer alan bilgileri kullanır.
[/Unload] : UNDELETE programının memory-resident kısmını bellekten çıkarır.
[/S[Sürücü]] : Silinen dosyaların özel bir dizine atılmasını sağlar. Bu dizin SENTRY’dir.
[/TSürücü[-girişler]] : Silinen dosyaların diskteki depolama yerlerinin kaydının tutulmasını sağlar. Bu bilgiler PCTRACKER.DEL dosyasında saklanır.
     
Not : SENTRY silinen dosyaların saklandığı gizli bir dizindir.
Not : Girişler’in değeri 1 ile 999 arasındadır.
Not : Silinen dosyalar bilgileriyle birlikte 7 gün veya disk doluncaya kadar saklanır daha sonra kesin olarak silinir.
     
Örnekler    
     
Komut : C:\>UNDELETE /List
Açıklaması : Aktif sürücüde (C:) aktif dizindeki (ana dizin) kurtarılabilecek dosyaların listesini görüntüler.
     
Komut : C:\>UNDELETE A:\*.* /List
Açıklaması : A:’nün ana dizinindeki kurtarılabilecek dosyaların listesini görüntüler.
     
Komut : C:\>UNDELETE B:\DOS\*.*
Açıklaması : B:’nün ana dizinindeki DOS dizini içerisinde bulunan kurtarılabilecek bütün silinmiş dosyaların kurtarılma işlemini başlatır.
     
Komut : C:\>UNDELETE /DS
Açıklaması : Aktif sürücüde (C:) SENTRY dizininde yer alan dosyaların kurtarılmasını sağlar.
     
Komut : C:\>UNDELETE /All
Açıklaması : Aktif sürücüde (C:) aktif dizindeki (ana dizin) kurtarılabilecek dosyaların tümünü kurtarır ve dosyaların ilk karakterlerini # olarak belirler.
     
Komut : C:\>UNDELETE /SC
Açıklaması : Silinen dosyaları C:’ne taşır.
     
Komut : C:\>UNDELETE /TC-400
Açıklaması : PCTRACKER.DEL dosyasını oluşturur ve 400 silinmiş dosyaya kadar silme işlemini kontrol eder
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap