Ms Dos Xcopy Komutu Kullanımı ve Örnekleri - Bilişim Konuları

Ms Dos Xcopy Komutu Kullanımı ve Örnekleri

XCOPY
  Dizinleri, alt-dizinleri ve dosyaları kopyalar (sistem ve hidden dosyalar hariç).
     
Kullanımı : XCOPY [Kaynak]  [Hedef][/Y|/-Y][/A][/M][/D:Tarih][/P][/S][/E] [/V] [/W]
   
[Kaynak] : Kopyalanacak dosyaların isimlerini ve yerlerini belirler. Sürücü ve dizinide içerir.
[Hedef] : Kopyalamanın yapılacağı sürücü ve dizini belirler
[/Y] : Daha önce kayıtlı dosyaların üzerine kayıt yapılmasını sağlar.
[/-Y] : Daha önce kayıt yapılmış dosyaların üzerine kayıt yapılıp yapılmayacağı tek tek sorulur.
[/A] : Yalnızca arşiv niteliği olan dosyaları kopyalar fakat arşiv niteliğini değiştirmez.
[/M] : Yalnızca arşiv niteliği olan dosyaları kopyalar fakat kopyalamadan sonra arşiv niteliğini değiştirir.
[/D:Tarih] : Belirtilen tarihten sonraki dosyaları veya değişiklik yapılmış dosyaları kopyalar.
[/P] : Hedef dosyaların herbiri için onay ister.
[/S] : Alt-dizinlerinde kopyalanmasını sağlar. Boş dizinler dahil. DOS 5.0’da boş dizinler /E paremetresi yardımıyla kopyalanır.
[/E] : Alt-dizinlerin kopyalanmasını sağlar. Boş dahi olsalar.
[/V] : Kopyalama işleminin doğruluğunu kontrol eder. Dosyaların bire-bir olmasını sağlar.
[/W] : Aşağıdaki mesajı göndererek kopyalama işlemi için yanıt ister.

Press any key to begin copying file(s)

       
Not : DOS 5.0’da, burada kullanılan /E parametresi /S’siz kullanılamaz
     
Örnekler    
     
Komut : C:\DOS>XCOPY *.* C:\YEDEK
Açıklaması : Aktif sürücüde (C:) aktif dizindeki (DOS) bütün dosyalar C:’de ana dizine bağlı YEDEK dizini içine kopyalanır. Burada XCOPY, COPY gibi davranır.
     
Komut : C:\DOS>XCOPY *.* C:\YEDEK /S
Açıklaması : Aktif sürücüde (C:) aktif dizindeki (ana dizin) (DOS) bütün dosyalar ve alt-dizinler, C:’deki ana dizine bağlı YEDEK dizinine kopyalanır.
     
Komut : C:\DOS>XCOPY *.* C:\YEDEK /S /E
Açıklaması : Aktif sürücüde (C:) aktif dizinde (ana dizin) yer alan DOS dizindeki bütün dosyaları ve alt dizinleri (boş dizinler dahil) ve dosyalarını C:’nün ana dizinindeki YEDEK dizinine kopyalar.
     
Komut : C:\DOS>XCOPY A:\*.* B:\*.* /A
Açıklaması : A:’nün ana dizinindeki sadece arşiv özelliği olan dosyaları B:’nün ana dizinine kopyalanmasını sağlar.
     
Komut : C:\DOS>XCOPY A:\*.* B:\*.* /A /S
Açıklaması : A:’nün ana dizinindeki ve alt dizinlerindeki dosyalardan sadece arşiv özelliği olan dosyaların ve bu dosyaları içeren dizinlerin kopyalanmasını sağlar.
     
Komut : C:\>XCOPY A: B:  /D:01/18/94 /S /V
Açıklaması : A:’de 01/18/94 tarihinden sonra kaydedilmiş alt dizinlerdeki dosyalar  dahil olmak üzere B:’deki diske kopyalanır ve bu dosyaların aynı olup olmadıkları komut tarafından karşılaştırılır.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap