Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları-2 - Bilişim Konuları

Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları-2

1. Nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında yeni proje oluşturmak için kullanılan kısa yol tuşu nedir?

Cevap: Ctrl+N

2. Nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında oluşturulan konsol uygulamasını çalıştırmak için hangi kısayol tuşu kullanılabilir?

Cevap: Ctrl+F5

3. Kod yazarken herhangi bir durumda intellisense öneri listesini görmek için hangi kısayol tuşu kullanılır?

Cevap: Ctrl+Boşluk

4. Konsol ekranında program çıktısını göremeden konsol ekranının kaybolmasını engellemek için neler yapılabilir? Yazınız.

Cevap: Ctrl+F5 kısayol tuşu kullanılabilir veya yazılan kod satırının altına Console.ReadLine(); ifadesi eklenebilir.

5. Namespaces(isim uzayları) nedir? Açıklayınız.

Cevap: Namespaces(isim uzayları) nesneye dayalı, hiyerarşik ve birleşik, içinde çok sayıda sınıf, arayüz ve yapı bulundurabilen kütüphaneler olarak tanımlanabilir.

6. Form nesnesinin Name özelliğinin görevi nedir?

Cevap: Form nesnesinin ismini belirtir.

7. Label nesnesi nedir?

Cevap: Ekrana açıklama ya da bilgi yazdırmak için kullanılan nesnedir.

8. Button nesnesi nedir?

Cevap: Herhangi bir işlemi yapmak üzere tıklanan nesnedir.

9. TextBox nesnesi nedir?

Cevap: Ekranda programa bilgi girmek için kullanılan nesnedir.

10. Metin kutusu içerisine isim yazıp “Tamam” butonuna tıklandığında ekranda aşağıdaki gibi mesaj iletisi görüntülenecek kodu yazın.

nense11calisma1

Cevap: MessageBox.Show(“Merhaba” + textBox1.Text);

11. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilecek bilginin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
“………..….. nesneye dayalı, hiyerarşik ve birleşik, içinde çok sayıda sınıf, arayüz ve yapı bulundurabilen
kütüphaneler olarak tanımlanabilir.”

Cevap: Namespace

12. Bir kod satırının başına eklendiğinde kod satırını yorum satırına dönüştüren ifadeyi yazın.

Cevap: //

13. Görsel tasarım yapılan grafiksel arayüz ifadesinin karşılığı nedir?

Cevap: WPF Application

14. Aşağıdaki şekilde bir toplama işleminin butona yazılması gereken kodları yazınız.

nense11calisma2

nense11calisma3

15. Parantez içerisinde yazılan metni ekranda ileti olarak gösteren ifade nedir?

Cevap: MessageBox.Show

16. Virgüllü sayıları kullanabilmek için tanımlanması gereken veri türü nedir?

Cevap: double

17. double sonuc=((a*a+b*b*b-5*c)/b)+2*a*b olarak yazılan formülün matematiksel karşılığını yazın.

Cevap: nense11calisma4

18. C#’Ta console ekranında bir tuşa basılıncaya kadar beklemek için hangi komut kullanılır?

Cevap: Console.ReadKey();

19. nense11calisma5 işleminin sonucunda ekranda ne yazar?

Cevap: True

20. nense11calisma6 işleminin sonucunda ekranda ne yazar?

Cevap: True

21. Windows formda butona tıklandığında çalışacak işlemler hangi olaya yazılır?

Cevap: Click

22. Veri türlerinden hangisi sadece true ve false değeri alır?

Cevap: bool

23. Aşağıda yer alan kodlara göre ekranda hangi sonuçlar görülmektedir?

int a=5;
Console.WriteLine(a++);
Console.WriteLine(++a);
Console.WriteLine(a++);

Cevap:

5
7
7

24. Windows forms’da ekrana “Merhaba” olarak uyarı veren kodu yazın.

Cevap: MessageBox.Show(“Merhaba”);

25. Klavyeden 4 adet sayı girilecektir. İlk iki sayının toplamı ile diğer iki sayının arasındaki farkın çarpımını ekranda gösteren programı yazınız?

Cevap:
int s1, s2, s3, s4,sonuc1,sonuc2,sonuc;
Console.WriteLine(“1.sayıyı giriniz”);
s1 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“2.sayıyı giriniz”);
s2 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“3.sayıyı giriniz”);
s3 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“4.sayıyı giriniz”);
s4 = int.Parse(Console.ReadLine());
sonuc1 = s1 + s2;
sonuc2 = s3 – s4;
sonuc = sonuc1 * sonuc2;
Console.WriteLine(sonuc.ToString());
Console.ReadKey();

26.
public static void toplam (int a, int b)
{
return a+b;
}

Yukarıdaki programda yer alan hatayı düzeltiniz.

Cevap:
public static int toplam (int a, int b)
{
return a+b;
}

27. Değişken tanımlarken uyulması gereken kurallardan 2 tanesini yazın.

Cevap: Değişken adlarında yalnızca harf (büyük ve küçük), rakam ve alt çizgi( _ ) karakteri kullanılabilir, boşluk içermez.
Değişken adı, bir harf ile (Alt çizgi harf olarak kabul edilir.) başlamak zorundadır, rakamlarla başlayamaz.
Türkçe karakterler kullanılabilir ama önerilmez(ç,ğ,ş,ö,ü,ı,i vb.).
Programlama dili bazı tanımlayıcı kelimeleri kendisi kullanmak için ayırmıştır. Anahtar sözcükler olarak
adlandırılır ve her biri özel bir anlama sahiptir(class, enum, base, const, decimal vb.).

28. İşlem önceliğine dikkat ederek aşağıdaki işlemlerin sonucunu yazın.

7 * 2 + 5 – 3 * 2 / 6=?
6+4*5/(8-4) = ?
7 * 2 + 5 – 3 * 2 / 1=?

Cevap:
7 * 2 + 5 – 3 * 2 / 6= 14 + 5 – 1=18
6+4*5/(8-4) = 6+20/4 = 6+5 = 11
7 * 2 + 5 – 3 * 2 / 1=14+5-6=13

29. Aşağıdaki kodlara göre a değişkeninin değeri ve ekran çıktısı ne olur?

a)
int a;
a = 20;
Console.WriteLine(a++);

b)
int a;
a = 20;
Console.WriteLine(++a);

Cevap:

a) a’nın son değeri 21 olmasına karşı ekrana 20 yazılır.
b) a’nın son değeri 21’dir ve ekrana 21 yazılır.

30. Aşağıdaki form üzerindeki Topla, Çıkar, Çarp ve Böl butonlarının click() olaylarına hangi kod yazılmalıdır?

nense11calisma7

Cevap:

Topla butonuna çift tıklayarak Click özelliğine;
int a=Int16.Parse(textBox1.Text);
int b=Int16.Parse(textBox2.Text);
textBox3.Text = (a+b).ToString();

Çıkar butonuna çift tıklayarak Click özelliğine aşağıdaki kodu yazınız.
int a=Int16.Parse(textBox1.Text);
int b=Int16.Parse(textBox2.Text);
textBox3.Text = (a-b).ToString();

Çarp butonuna çift tıklayarak Click özelliğine aşağıdaki kodu yazınız.
int a=Int16.Parse(textBox1.Text);
int b=Int16.Parse(textBox2.Text);
textBox3.Text = (a*b).ToString();

Böl butonuna çift tıklayarak Click özelliğine aşağıdaki kodu yazınız.
int a=Int16.Parse(textBox1.Text);
int b=Int16.Parse(textBox2.Text);
textBox3.Text = (a/b).ToString();

31. textBox1.Text = “13”; ve textBox2.Text = “2”; ise textBox1.Text+textBox2.Text ifadesinin değeri nedir?

Cevap: “132”

32. Konsol uygulamasında klavyeden girilen kısa kenar ve uzun kenar değerini parametre olarak alan, “alan” isminde bir metod tanımlayarak metot içerisinde gerekli hesaplamaları yapan ve sonuç değeri return ifadesiyle geri döndüren program kodunuz yazın.

Cevap:

nense11calisma8

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Yorum Yap