Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları | Bilişim Konuları

Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1- Form nesnesinin Name özelliğinin görevi nedir?

Form nesnesinin ismini belirtir.

2- Form nesnesinin AutoSize özelliğinin görevi nedir?

Formun otomatik olarak boyutlandırılmasını sağlar.

3- Form nesnesinin BackColor özelliğinin görevi nedir?

Formun arka planına resim ekler.

4- Form nesnesinin ControlBox özelliğinin görevi nedir?

Simge, Küçült, Kapat düğmelerini gösterir yada gizler.

5- Form nesnesinin Cursor özelliğinin görevi nedir?

Form üzerine gelince fare işaretçisinin alacağı simgeyi belirtir.

6- Form nesnesinin FormBorderStyle özelliğinin görevi nedir?

Formun kenarlık sitilini belirtir.
7- Form nesnesinin HelpButton özelliğinin görevi nedir?

Yardım düğmesinin başlık çubuğunda gösterir yada gizler.

8- Form nesnesinin Icon özelliğinin görevi nedir?

Formun iconunun değiştirilmesini sağlar.

9- Form nesnesinin Locked özelliğinin görevi nedir?

Formu kilitler ve herhangi bir işlem yapılmasına izin vermez.

10- Form nesnesinin MaximixeBox özelliğinin görevi nedir?

Formu tam ekran yapma özelliğidir.

11- Form nesnesinin MinimizeBox özelliğinin görevi nedir?

Formu simge durumuna getirme özelliğidir.

12- Form nesnesinin Opacity özelliğinin görevi nedir?

Formun görünürlük oranı özelliğini belirtir.

13- Form nesnesinin Size özelliğinin görevi nedir?

Form boyutlarının genişlik ve yükseklik olarak ayarlanmasını sağlar.

14- Form nesnesinin StartPosition özelliğinin görevi nedir?

Form çalıştığında ekranın neresinde bulunacağını belirten özelliktir.
15- Form nesnesinin Text özelliğinin görevi nedir?

Formun başlığını belirleyen özelliktir.

16- Form nesnesinin Windowstate özelliğinin görevi nedir?

Form çalıştığında ekranı kaplama, simge durumuna getirme yada normal halde bulundurma özelliğidir.

17- Button nesnesinin BackgroundImage özelliğinin görevi nedir?

Buton nesnesinin arka plan resminin verilmesini sağlar.

18- TextBox nesnesinin Enabled özelliğinin görevi nedir?

Text kutusunun aktif yada pasif olmasını sağlar.

19- TextBox nesnesinin MaxLenght özelliğinin görevi nedir?

Text kutusuna girilebilecek maksimum karakter sayısını belirler.

20- TextBox nesnesinin MultiLine özelliğinin görevi nedir?

Text kutusunun tek satırlı mı çok satırlı mı olmasını belirler.

21- TextBox nesnesinin PasswordChar özelliğinin görevi nedir?

Text kutusunun şifre karakterinin ne olduğunu belirler.

22- TextBox nesnesinin ReadOnly özelliğinin görevi nedir?

Text kutusunun sadece okunabilir olmasını sağlar.

23- TextBox nesnesinin RightToLeft özelliğinin görevi nedir?

Text kutusuna sağdan sola doğru yazmamızı sağlar.

24- TextBox nesnesinin Visible özelliğinin görevi nedir?

Text kutusunun ekranda görünüp görünmemesini sağlar.
25- Label nesnesi nedir?

Ekrana açıklama yada bilgi yazdırmak için kullanılan nesnedir?

26- Button nesnesi nedir?

Herhangi bir işlemi yapmak üzere tıklanan nesnedir?

27- TextBox nesnesi nedir?

Ekranda programa bilgi girmek için kullanılan nesnedir.

28- RadioButton nesnesi nedir?

Programda birden fazla seçenekten sadece bir tanesini seçmemizi sağlar.

29- CheckBox nesnesi nedir?

Programda aynı anda istenilen kadar seçenek seçmemizi sağlar.

30- ListBox nesnesi nedir?

Ekranda bilgilerin bir kutu içerisinde liste halinde bulunmasını sağlar.

31- CheckBox nesnesinin Checked özelliği ne işe yarar?

Checkbox’ın seçili olma durumunu kontrol eder.

32- RadioButton nesnesinin Checked özelliği ne işe yarar?

RadioButton’un seçili olma durumunu kontrol eder.

33- ListBox nesnesinin Items özelliği ne işe yarar?

Liste kutusuna eklenecek içeriğin belirlenmesini sağlar.

34- listBox1.Items.Add komutunun görevi nedir?

Liste kutusuna yeni bir eleman eklemeyi sağlar.
35- listBox1.Items.Clear komutunun görevi nedir?

Liste kutusunun içeriğinin temizlenmesini sağlar.

36- listBox1.Items.Count komutunun görevi nedir?

Liste kutusunun eleman sayısını bulur.

37- listBox1.Items.Remove komutunun görevi nedir?

Liste kutusundan istenilen elemanın silinmesini sağlar.

38- listBox1.SelectedIndex komutunun görevi nedir?

Liste kutusunda seçilen elemanın index numarasını verir.

39- nense-tabanli-39-1Yandaki şekilde bir toplama işleminin butona yazılması gereken kodları yazınız.

nense-tabanli-39-2

40- nense-tabanli-40-1Yandaki şekilde seçilen cinsiyete göre cinsiyeti ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.
nense-tabanli-40-2

41- nense-tabanli-41-1Yandaki şekilde seçilen işleme göre sonucu bulan programı yazınız.

nense-tabanli-41-2

42- nense-tabanli-42-1Yandaki şekilde seçilen hobiye göre seçilenleri listboxa ekleten programı yazınız.

nense-tabanli-42-2

43- nense-tabanli-43-1Yandaki şekilde bilgiler girildikten sonra bilgileri mesaj kutusu şeklinde yazdıran programı yapın.
nense-tabanli-43-2

44- Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı bulup ekrana yazdıran programın Console Ekrandaki kodlarını yazınız.

nense-tabanli-44

45- 1’den 20’ye kadar olan sayıları alt alta ekrana yazdıran programın kodlarını Console Ekranda yazınız.

nense-tabanli-45

46- nense-tabanli-46Yandaki kod çalıştırılınca ekran çıktısı ne olur.

1
2
3
4
5

47- nense-tabanli-47Yandaki kodun ekran çıktısı nedir?

Ankara MTAL
Ankara MTAL
Ankara MTAL
Ankara MTAL
Ankara MTAL

Yorum Yap