Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1. islem = y + x * ( y – z ) / 2
Yukarıdaki formülde ilk önce hangi işlem uygulanır?

A) y + x
B) x * y
C) y – z
D) z / 2

2. islem = y + x * ( y – z ) / 2
Yukarıdaki formülde x = 2, y = 10 ve z = 6 ise “islem” değeri kaçtır?

A) 4
B) 14
C) 24
D) 34

3. islem = y + x * y – z / 2
Yukarıdaki formülde x = 2, y = 10 ve z = 6 ise “islem” değeri kaç olarak değişecektir?
(NOT: Dikkat edilirse 2. sorudaki formülün parantezi kaldırılmış hâlidir.)

A) 27
B) 17
C) 14
D) 7

4. Bir firma işe alacağı personelin tanımını şu şekilde yapmaktadır:
 Yaşı 26 – 33 aralığında (26 ve 33 hariç) olan evli erkek veya
 Yaşı 25 – 30 aralığında (25 yaş dahil, 30 yaş hariç) evli bayan
Buna göre bu koşulların birleşiminden “True” sonucunu elde etmek için aşağıdaki ifadede boşluklara gelmesi gerekenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Sonuc = (yas > 26 ….. yas < 33 ….. cinsiyet == “e”) ….. (yas >= 25 ….. yas < 30 ….. cinsiyet == “k”) ….. MedeniDurum = “evli”
(NOT: cinsiyet için “e” ya da “k”, medeni hâl için “evli” ya da “bekâr” ifadelerini
kullanınız.)

A) &&, &&, ||, &&, ||, ||
B) ||, ||, &&, ||, ||, ||
C) &&, &&, ||, &&, &&, ||
D) &&, &&, ||, &&, &&, &&

5. (1=2 && 5!=7) && (“7” = 7 || “ali” != “salih”) || (7 < 12 && 6 <= 8) ifadesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.

A) False && False || True –>> Sonuç False
B) True && True || True –>> Sonuç True
C) True && False || True –>> Sonuç True
D) True && False || False –>> Sonuç True

ntp12-1
6’dan 9.soruya kadar olan soruları yukarıdaki Resimde yer alan kodlamaya göre cevaplayınız.

6. textBox2 kontrolüne girilen değer -25 ve textBox1 kontrolü de boş bırakılıp button1 kontrolüne tıklanırsa sonuc değişkeninin son değeri aşağıdakilerden hangi olur?

A) 25
B) -25
C) 26
D) 24

7. Resimde yer alan kodlamaya göre if (s1 < 0) s1 *= -1;
satırı ile yapılmak istenen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A) textBox1 kontrolüne girilen değeri, sayısal değere dönüştürür.
B) textBox1 kontrolüne veri girilmemişse -1 girilmiş gibi değerlendirir.
C) textBox1 kontrolüne girilen veriden 1 eksiltir.
D) textBox1 kontrolüne girilen değeri pozitif değere dönüştürür.
8. Yukarıdaki Resimde yer alan kodlamayla ilgili aşağıdakilerden hangi veya hangileri yanlıştır?
I. textBox kontrollerine veri girilmediğinde program hata vermez.
II. Kodlamada mantıksal operatör kullanılmamıştır.
III. sonuc değişkeninin değeri textBox1 ile textBox2 kontrollerinin toplamıdır.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III

9. Switch yapısında her bir durum hangi komutla ifade edilir?

A) case
B) break
C) default
D) else

10. Aşağıdaki veri türlerinden hangi veya hangileri ile tanımlanan bir değişken switch ifadesinde kontrol deyimi olarak kullanılabilir?
I. int
II. float
III. string

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

ntp12-2ntp12-3

11. Yukarıdaki Resimde görülen kodlama denetim değişkeni (sayaç) değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) x
B) s
C) s1
D) s2

12. Yukarıdaki Resimdeki kodlamanın form görüntüsü Resim 3.16 ‘da görüldüğü gibi ise “Hesapla” butonuna tıklandığında sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25
B) 7
C) 10
D) 32

13. Yukarıdaki Resimdeki kodlamanın form görüntüsü aşağıdaki resimde görüldüğü gibi ise “Hesapla” butonuna tıklandığında x değişkeninin son değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

14. Döngülerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Kodlamalardaki şartlı işlemleri yerine getiren yapılardır.
II. Döngünün ilerlemesi ve sonlanması denetim değişkeniyle gerçekleşir.
III. For döngüsünde denetim değişkeni kullanılmamaktadır.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

15. Başlangıç ve bitiş değeri bilinen tekrarlı işlemlerde kullanılması en uygun olan döngü aşağıdakilerden hangisidir?

A) while
B) for
C) do
D) switch
16. Aşağıdaki döngülerden hangisi içine yazılan kodlar, en az bir kere mutlaka çalışır?

A) while
B) for
C) do
D) switch

17. Aşağıdakilerden hangisi kodlamalarda denetimli ifade oluşturmak için kullanılır?

A) try
B) catch
C) throw
D) checked

18. Programcıya has özel durumlar oluşturmak için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) throw
B) checked
C) try
D) catch

19. Program içerisinde oluşan hataları yakalayarak bu hata ile ilgili bilgileri kullanıcıya sunmak için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) try
B) checked
C) catch
D) throw

20. (FormatException hata) şeklindeki tanımlamanın yapıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) try
B) catch
C) checked
D) throw

21. Programlardaki aritmetiksel işlemlerde meydana gelebilecek taşma hatalarına karşı kodumuzu korumak için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) checked
B) tyr
C) throw
D) catch

22. Boolean değişkenler tanımlamak için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?

A) bool
B) boolean
C) switch
D) while

23. Aşağıdaki yapılardan hangisi veya hangileri kodlamalardaki tekrarlı işlemleri yapmak için kullanılır?
I. if
II. for
III. switch

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III

24. break komutuyla işlemlerin sonlandırılıp yapı dışına çıkılan şart ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) for
B) if
C) do
D) switch

25. İki şartın bulunduğu bir programda aşağıdaki yapılardan hangisi kesinlikle kullanılmalıdır?

A) while
B) if
C) if – else
D) switch
26. Switch yapısında, programda meydana gelebilecek her bir durum hangi komutla ayrılır?

A) break
B) case
C) continue
D) for

27. Bir programda kullanılan switch yapısındaki default ifadesi için hangisi doğrudur?

A) Her switch yapısında olması gereken bir ifadedir.
B) Kendinden önceki şartlar gerçekleşmediğinde çalışır.
C) switch yapısında, bütün durumlardan önce değerlendirilir.
D) Switch yapısından çıkmak için kullanılır.

28. Bir döngüdeki denetim değişkeni (sayaç) için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur?
I. Her döngüde olmak zorunda değildir.
II. Bir döngünün ilerlemesini sağlar.
III. Döngünün bitiş değerinden küçük olmalıdır.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III

29. Nesne tabanlı programlama yazılımında oluşturulan projenin varsayılan özelliği aritmetiksel işlemlerdeki taşmaları denetleyecek şekilde ayarlanmıştır. Bu projedeki bir aritmetiksel işlemde taşmadan dolayı oluşacak hatayı denetim dışına çıkarmak için hangi ifade kullanılır?

A) catch
B) throw
C) uncehecked
D) finally

30. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) throw – şartlı ifadeler oluşturma
B) switch – tekrarlı işlemler gerçekleştirme
C) while – özel durumlar oluşturma
D) catch – özel durum yakalama

31. İf yapısı için aşağıda yazılanlardan hangisi doğrudur?
I. Her if yapısında mutlaka else ifadesi kullanılmalıdır.
II. İf yapısı içinde başka bir if yapısı kullanılabilir.
III. En az iki seçeneğin olduğu durumlarda kullanılan şart yapısıdır.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II, III
D) I, III

32. Aşağıdakilerden hangisi bir metot adı olamaz?

A) islem_1
B) Islem-1
C) IslemToplama
D) carpmaIslemi

33. Metotlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birden çok parametre alabilir.
B) Program kodları içerisinde gereksiz tekrarları önler.
C) Bir metot içerisinde başka bir metot tanımlaması yapılabilir.
D) Bir metodun veri döndürmediği durumlarda void ifadesi tanımın başına eklenir.

34. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir metodun döndüreceği değer int, string, ya da double olabilir.
B) Return ifadesi metot tanımının son satırında yer alır.
C) Metotlar her zaman parametre almak zorunda değildir.
D) Metodun döndüreceği veri türü bilinmiyorsa “var” ifadesi veri türü olarak kullanılabilir.

35. Metotlarda parametre belirtilen bölüm hangi karakterle sonlandırılır?

A) ]
B) )
C) }
D) //
36. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Metodun aldığı parametre string türündeyse döndürdüğü değerde aynı türde olmalıdır.
B) Metot tanımları Main metodu dışında yapılmalıdır.
C) Metot içerisinde değişken kullanmak zorunlu değildir.
D) Metot isimleri tanımlanırken değişken tanımlama kurallarına uyulmalıdır.

37. Tanımlanan islem adlı bir metoda, parametre gönderilmeden kullanılacaksa aşağıdaki yazım şekillerinden hangisi doğrudur?

A) islem(null);
B) islem;
C) islem(“”)
D) islem();

38. Aşağıdaki metot tanımlamalarından hangisi doğrudur?

A) int hesapla(int a,b)
B) void islem( )
C) int sonuc(int x; double y)
D) void (int x,y, bool a)

39. Metotların aşırı yüklenmesine ne ad verilir?

A) Local Variable
B) Global Variable
C) OverLoad
D) Step Over

40. Metotlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Overload işlemi tekrarlı kod satırlarını önleyebilir.
B) Main metodu içinde sınırsız sayıda metot çağrılabilir.
C) Metot eğer geriye bir değer döndürmüyorsa return kullanılmayabilir.
D) Metotların geri dönüş türü ayırt edici özelliklerdendir.

41. Değişkenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kapsam alanı dışındaki bir yerden değişkene ulaşılamaz.
B) Sınıf içinde tanımlanmış bir değişkene, metot içinde farklı bir veri türü atanabilir.
C) Local değişkenler yalnızca tanımlandıkları metot içinde kullanılabilir
D) Bir değişken birden çok yerde kullanılacaksa sınıf düzeyinde tanımlanmalıdır.

42. Aşağıdaki metot tanımlamalarından hangisinde değer döndürülmemiştir?

A) int deneme (int yas, string ad)
B) bool tercih (bool secim)
C) void toplam(int a, int b)
D) double bolme ( )

43. Aşağıdaki yazımlardan hangisi yanlıştır?

A) return(int a=0);
B) return a+b;
C) return a*b
D) return a;

44. Hata ayıklaması yapmadan (metodun içine girmeden) bir sonraki ifadenin çalıştırılmasını sağlayan Debug seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Step Into
B) Step Over
C) Step Out
D) Step On

45. İki tanımlayıcı aynı isme sahipse ve aynı kapsam içinde bildirilirlerse aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Parametre sayıları farklı olmalıdır.
B) Parametre türleri farklı olmalıdır.
C) Geri dönüş türü farklı olmalıdır.
D) Overload yapılmış olabilir.
46. Bir sınıf kapsamında tanımlanmış değişkenlere ne ad verilir?

A) Field
B) Variable
C) Metot
D) Debug

47. Return ifadesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) return ifadesinin döndürdüğü veri türü ile metodun döndürdüğü veri türü aynı olmalıdır.
B) return ifadesi metodun sonunda bulunmak zorundadır.
C) return ifadesinden sonra noktalı virgül konulmalıdır.
D) Her metoda return ifadesi bulunmak zorundadır.

48. Üzerine buton, metin kutusu vb. nesneler yerleştirilen arabirime ne ad verilir?

A) Solution Explorer
B) Form
C) Properties
D) ToolBox

49. Buton, metinkutusu, label vb. nesnelerin özelliklerini değiştirmek için kullanılan panel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solution Explorer
B) ToolBox
C) Properties
D) Form

50. Nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında hazırladığımız uygulamayı çalıştırmak için hangi kısayol tuşu kullanılır?

A) F7
B) F6
C) F3
D) F5

51. Form üzerine nesne yerleştirmek için hangi panel kullanılır?

A) Form
B) ToolBox
C) Properties
D) Solution Explorer

52. Label1.Content = “Adınız”; kod satırının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adınız yazısını mesaj penceresinde gösterir.
B) Adınız yazısını buton nesnesinde gösterir.
C) Adınız yazısını label nesnesinde gösterir.
D) Adınız yazısını TextBox nesnesinde gösterir.

53. messageBox.Show(a); kod satırının açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) a değişkeninin değerini mesaj penceresinde görüntüler.
B) a değişkeninin değerini label nesnesinde görüntüler.
C) a ifadesini mesaj penceresinde görüntüler.
D) Çalışmaz hata verir.

54. c = a.ToString(); kod satırının açıklaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) a değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır.
B) c değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır.
C) a değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır.
D) c değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır.

55. Herhangi bir kod satırını yorum satırına dönüştürmek için hangi karakter kullanılır?

A) { }
B) ( )
C) //
D) “”
56. Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?

A) Sabit
B) Sınıf
C) Değişken
D) Hiçbiri

57. sayac++; kod satırının işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) sayac değişkeninin değerini 2 artırır.
B) sayac değişkeninin değerini 1 artırır.
C) sayac değişkeninin değerini 2 azaltır.
D) sayac değişkeninin değerini azaltmadan önce kendisiyle toplar.

58. Matematiksel mod alma işlemi için hangi operatör kullanılır?

A) +
B) #
C) *
D) %

59. Aşağıdakilerden hangisi veri türü değildir?

A) int
B) goto
C) string
D) bool

60. Aşağıdakilerden hangisi bool türü bir değişkenin değeri olabilir?

A) “No”
B) 132
C) &
D) False

61. 2(iki) sayısını hafızada saklamak üzere aşağıdaki veri türlerinden hangisi kullanılamaz?

A) bool
B) int
C) string
D) char

62. İşlem önceliği kavramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 7+14/7=3
B) 2+7*3=27
C) 12+3/3=13
D) 15-5/1=11

63. ( Y ) Aynı sınıf kapsamında birden fazla metot tanımlanamaz.

64. ( D ) Overload yöntemi metotların işlevselliğini artırmak için kullanılır.

65. ( Y ) Overload yönetiminde metot isimlerinin aynı olması zorunlu değildir.
66. ( Y ) Bir metodun aşırı yüklenmesi geri döndürdüğü veri türüne bağlıdır.

67. ( D ) Bir sınıf içerisinde tanımlanan değişken o sınıf içindeki tüm metotlarda kullanılabilir.

68. ( D ) Bir programın çalışması tüm adımlarıyla izlenmek isteniyorsa hata ayıklama uygulaması kullanılabilir.

69. ( Y ) Hata ayıklama uygulamasındaki Step Out butonu tüm programı sonlandırmak için kullanılır.

70. ( D ) Metotlar her zaman bir sınıf içerisinde yazılmak zorundadır.

71. ( D ) Overload işlemi yapabilmek için tanımlanan metot isimleri aynı, metoda gönderilen veri türü ya da parametre sayıları farklı olmalıdır.

72. ( Y ) Tanımlanan metot adlarının aynı olması overload işlemi yapıldığı anlamına gelmez.

73. ( D ) Switch ifadesinde case ile belirtilen durumlardaki kodlamaları sonlandıran komut “break”tir.

74. ( Y ) Switch ifadesindeki kontrol deyimi (switch(kontrol-deyimi)), durum ifadelerinden (case)hiçbiri ile uyuşmuyorsa else bölümündeki kodlar çalışır.

75. ( D ) Resim 2-16’daki kodlamaya textBox2 kontrolü boş bırakılıp button1 kontrolüne tıklanırsa s2 değişkeninin değeri 0 (sıfır) olur.

76. ( D ) “sonuc *=i” işlemi ile “sonuc = sonuc * i” işlemi denk işlemlerdir.

77. ( D ) for döngüsünde, hem koşul hem de denetim değişkeni (koşul) döngünün başında yer almaktadır.

78. ( Y ) do döngüsünde denetim değişkeni döngünün içinde koşul ise döngünün başında kullanılmaktadır.

79. ( D ) Yukarıdaki Resim 3.15’te yer alan kodlamadaki while satırı şu şekilde değiştirilmiştir:
while (x >= s2) Bu değişiklikten sonra Resim 3.16‘da yer alan ekranı çalıştırıldığında sonuç 1 olur.

80. ( D ) Kodlamalardaki özel durumları yakalamak için birden fazla catch bloku kullanılabilir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
6
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap