Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 2.Yazılı-Test - Bilişim Konuları

Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 2.Yazılı-Test

1. nesne1 Simgesi aşağıdakilerden hangisidir.
a)Button
b) Textbox
c) Listbox
d) Combobox

2. nesne2 Simgesi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Button
b) Checkbox
c) Listbox
d) Combobox

3. nesne3 Simgesi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Button
b) Textbox
c) Listbox
d) Combobox

4. nesne4 Simgesi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Picturebox
b) Radiobutton
c) Progressbar
d) Monthcalender

5. nesne5 Simgesi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Radiobutton
b) Label
c) Textbox
d) Listbox

6. Ekrana mesaj yazdıran komut hangisidir?
a) Picturebox
b) Listbox
c) Messagebox
d) Combobox

7. Ekrandan bilgi girişi yapmamızı sağlayan nesne hangisidir?
a) Listbox
b) Textbox
c) Messagebox
d) Label

8. Textbox nesnesinin Multiline özelliği ne işe yarar.
a) Şifre özelliği sağlar.
b) Karakter sınırlaması yapar.
c) Sadece okunur özelliği katar.
d) Birden çok satır özelliği katar.

9. Textbox nesnesinin belli sayıda karakter almasını sağlayan özellik hangisidir?
a) MaxLenght
b) Password
c) Multiline
d) Readonly

10. Label nesnesinin ekranda görünürlüğünü değiştiren özellik hangisidir?
a) Visible
b) Enabled
c) True
d) False

11. Button nesnesinin yazı rengini değiştiren özellik hangisidir?
a) Backcolor
b) Color
c) Forecolor
d) Background

12. Textbox nesnesinin kenarlık stilini belirleyen özellik hangisidir?
a) Border
b) Bordercolor
c) BorderFore
d) Borderstyle

13. Formu ekranda konumlandırma yapan özellik hangisidir?
a) Windowstate
b) Startposition
c) Windowcenter
d) Formcenter

14. Aşağıdaki komutlardan hangisi panelin zemin rengini mavi yapar.
a) panel1.BackColor = Color.Blue;
b) panel1.backColor = Color.Blue;
c) panel1.Backcolor = Color.Blue;
d) Panel1.BackColor = Color.Blue;

15. Aşağıdakilerden hangisi Timer nesnesinin hızını belirler.
a) Visible
b) Enabled
c) Interval
d) Speed

16. Aşağıdakilerden hangisi Tokat kelimesini Listbox’a ekler.
a) listBox1.Items(“Tokat”);
b) listBox1.Items.Ekle(“Tokat”);
c) listBox.Item.Add(“Tokat”);
d) listBox1.Items.Add(“Tokat”);

17. Combobox nesnesindeki tüm kayıtları silen komut hangisidir?
a) comboBox1.Items.Delete();
b) comboBox1.Items.Clear();
c) comboBox1.Clear();
d) comboBox1.Items.Temizle();

18. Aşağıdakilerden hangisi radiobutton nesnesinin seçili olmasını sağlar.
a) Radiobutton1.checked;
b) Radiobutton1.enabled;
c) Radiobutton1.True;
d) Radiobutton1.visible;

19. Aşağıdakilerden hangisi Timer’ı başlatır.
a) timer1.başla();
b) timer1.true();
c) timer1.start();
d) timer1.stop();

20. Aşağıdakilerden hangisi ekrana çizgi ekleme nesnesidir?
a) OvalShape
b) CizgiCiz
c) RectangleShape
d) LineShape

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
9
+1
4
+1
2
+1
4
+1
2
+1
1
+1
7

Yorum Yap