Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 1.Performans Değerlendirme - Bilişim Konuları

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 1.Performans Değerlendirme

nesneyazili1

İlk dört soru yandaki tabloya göre yapılacaktır

1) Personel tablosundaki kayıtları adına göre büyükten küçüğe sıralayan SQL cümlesini yazınız?

Select * from personel order by adi desc;

2) 11,Ahmet, deniz, bilişim, 25, tokat, erkek bilgilerinden oluşan kaydı ekleyen SQL cümlesini yazınız?

Insert into personel (p_no,p_adi,p_soyadi,p_bransi,p_yasi,p_ili,p_cinsiyeti) values(11,”Ahmet”,”deniz”,”bilişim”,25,”tokat”,”erkek”);

3) İli Tokat olan kayıtların branşını elektrik yapan SQL cümlesini yazınız?

Update personel set p_bransi=”elektrik” where p_il=”tokat”;

4) Cinsiyeti kadın olan kayıtları silen SQL cümlesini yazınız?

Delete from personel where p_cinsiyeti=”kadın”;

5) SELECT komutunun görevi nedir yazınız?

İstenilen kayıtları seçme komutudur.

6) UPDATE komutunun görevi nedir yazınız?

İstenilen kayıtları güncelleme komutudur.

7) INSERT komutunun görevi nedir yazınız?

Tabloya yeni kayıt ekleme komutudur.

8) DELETE komutunun görevi nedir yazınız?

Tablodan kayıt silme komutudur

9) ORDER BY komutunun görevi nedir yazınız?

nesneyazili2nesneyazili3

nesneyazili4nesneyazili5

Kayıtları büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralayan komuttur.

10) TextBox nesnesi nedir?

Ekranda programa bilgi girmek için kullanılan nesnedir.

11) RadioButton nesnesi nedir?

Programda birden fazla seçenekten sadece bir tanesini seçmemizi sağlar.

12) TextBox nesnesinin ReadOnly özelliğinin görevi nedir?

Text kutusunun sadece okunabilir olmasını sağlar.

13) TextBox1 nesnesinin zemin rengini değiştiren kod nedir?

TextBox1.Backcolor=”Color.Blue”

14) DataGridView nesnesinin görevi nedir?

Formda veritabanı kayıtlarını liste şeklinde gösteren nesnedir

15) Veritabanı komutlarını çalıştırabilmek için gerekli olan kütüphane kodunu yazınız?

using System.Data.OleDb;

16) Aşağıda verilen komut satırını açıklayınız

baglanti.Open();
komut.Connection = baglanti;
komut.CommandText = "Delete from ogrenci where ogr_no=" + textBox1.Text + "";
komut.ExecuteNonQuery();
komut.Dispose();
baglanti.Close();

textBox1 nesnesine girilen öğrenci numarasına eşit olan kaydı tablodan siler

17) tbno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString(); satırı ne iş yapar?

dataGridView nesnesinin 1. Alanındaki bilgiyi tbno isimli textBox nesnesine atar

18) pictureBox1.ImageLocation = “bayrak.jpg”; komut satırı ne iş yapar?

Bayrak isimli resmi pictureBox1 nesnesinde gösterir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap