Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1. 2009ntp21-1Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

Button.

2. 2009ntp21-2Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

CheckBox.

3. 2009ntp21-3Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

CheckedListBox.

4. 2009ntp21-4Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

ComboBox.

5. 2009ntp21-5Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

DateTimePicker.

6. 2009ntp21-6Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

Label.

7. 2009ntp21-7Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

ListBox.

8. 2009ntp21-8Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

MonthCalender.

9. 2009ntp21-9Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

PictureBox.

10. 2009ntp21-10Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

RadioButton.

11. 2009ntp21-11Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

TextBox.

12. 2009ntp21-12Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

GroupBox.

13. 2009ntp21-13Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

Panel.

14. 2009ntp21-14Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

TabControl.

15. 2009ntp21-15Yandaki Form nesnesinin adı nedir?

DataGridView.

16. Form özelliklerinden Cursor ne demektir?

Fare işaretçisinin şeklini değiştirir.

17. Form özelliklerinden Font ne demektir?

Yazının tipini ve boyutunu ayarlar.

18. Form özelliklerinden ForeColor ne demektir?

Formda bulunan yazıların rengini ayarlar.

19. Form özelliklerinden Locked ne demektir?

Formu kilitler ya da kilidi açar.

20. Form özelliklerinde MaximizeBox ne demektir?

Formun tam ekran olmasını sağlayan düğme ayarıdır.

21. Form özelliklerinde MinimizeBox ne demektir?

Formu simge durumuna getirmeyi düğme ayarıdır.

22. Form özelliklerinde Opacitiy ne demektir?

Formun şeffaflık derecesini ayarlar.

23. Form özelliklerinde Padding ne demektir?

Formun iç kenar boşluklarını ayarlar.

24. Form özelliklerinde ShowIcon ne demektir?

Formun icon resmini gösterir ya da gizler.

25. Form özelliklerinde Size ne demektir?

Formun boyutlarını ayarlar.

26. Form özelliklerinde StartPosition ne demektir?

Formun başlangıç pozisyonunu ayarlar.

27. Form özelliklerinde Text ne demektir?

Formun başlığını belirtir.

28. Form özelliklerinde WindowState ne demektir?

Formun açılma biçimini ayarlar.

29. Form özelliklerinde Location ne demektir?

Formun başlangıç koordinatlarını belirler.

30. Form özelliklerinde Language ne demektir?

Formun Dilini ayarlamamızı sağlar.

31. Form üzerinde yazı yazmamızı sağlayan nesne nedir?

Textbox.

32. Form üzerinde birden fazla seçenek seçmemizi sağlayan nesne nedir?

Checkbox.

33. Form üzerinde sadece bir seçenek seçmemizi sağlayan nesne nedir?

RadioButton.

34. Form üzerinde resim eklememizi sağlayan nesne nedir?

PictureBox.

35. Formda veritabanı kayıtlarını liste şeklinde gösteren nesne nedir?

DataGridView.

36. Form üzerinde tarih göstermemizi sağlayan nesne nedir?

DateTimePicker.

37. Button1 nesnesinin yazı rengini değiştiren kod nedir?

Button1.Forecolor=”Color.Red”

38. TextBox1 nesnesinin zemin rengini değiştiren kod nedir?.

TextBox1.Backcolor=”Color.Blue”.

39. TextBox1 nesnesi pasif yapmak için gereken kod nedir?.

TextBox1.Enabled=”False”.

40. TextBox1 nesnesi görünmez yapmak için gereken kod nedir?.

TextBox1.Visible=”False”.

41. Ogrenci tablosundaki tüm kayıtları listeleten SQL cümlesini yazın.

Select * From ogrenci.

42. Ogrenci tablosundaki ono 500 olan kaydı silen SQL cümlesini yazın.

Delete From ogrenci Where ono=500.

43. Ogrenci tablosundaki adi Ahmet olan kayıtları bularak ekranda listeleten SQL cümlesini yazın.

Select * From ogrenci Where adi=”Ahmet”.

44. Ogrenci tablosuna 100,Hasan,Yılmaz,TL11-B bilgilerinden oluşan kaydı ekleyen SQL cümlesini yazın

Insert Into ogrenci (ono,adi,soyadi,sinifi) values (100,”Hasan”,”Yılmaz”,”TL11-B”).

45. Ogrenci tablosuna numarası 300 olan kaydı 300,Osman,Bulut,TL12-B şeklinde güncelleyen SQL cümlesini yazın.

Update ogrenci set adi=”Osman”,Soyadı=”Bulut”,sinifi=”TL12-B” Where ono=300.

46. Adı A ile başlayan öğrencileri silen SQL cümlesini yazın.

Delete From Ogrenci Where adi=”%A%”.

47. Ogrenci tablosunda Numarası 1000 den küçük olan kayıtların adı,soyadı,isınıfını ekrana getiren SQL cümlesini yazın.

Select adi,soyadi,sinifi Where ono<1000.

48. Ogrenci tablosunda Sınıfı TL11-B olan kayıtların sınıfını 11-B yapan SQL cümlesini yazın.

Update Ogrenci Set sinifi=”11-B” where sinifi=”TL11-B”.

49. Ogrenci tablosunda Tüm kayıtların adı ve soyadını yazdıran SQL cümlesini yazın.

Select adi,soyadi From Ogrenci.

50. Ogrenci tablosundaki Tüm kayıtları silen SQL cümlesini yazınız.

Delete From Ogrenci.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
2
+1
1
+1
2
+1
2
+1
2
+1
4

Yorum Yap