Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 2.Yazılı-2 - Bilişim Konuları

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 2.Yazılı-2

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-2

1. Buton, metinkutusu, label vb. nesnelerin özelliklerini değiştirmek için kullanılan panel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solution Explorer B) ToolBox
C) Properties D) Form

2. Nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında hazırladığımız uygulamayı çalıştırmak için hangi kısayol tuşu kullanılır?

A) F7 B) F6
C) F3 D) F5

3. Form üzerine nesne yerleştirmek için hangi panel kullanılır?

A) Form B) ToolBox
C) Properties D) Solution Explorer

4. Label1.Content = “Adınız”; kod satırının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adınız yazısını mesaj penceresinde gösterir.
B) Adınız yazısını buton nesnesinde gösterir.

C) Adınız yazısını label nesnesinde gösterir.
D) Adınız yazısını TextBox nesnesinde gösterir.

5. messageBox.Show(a); kod satırının açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) a değişkeninin değerini mesaj penceresinde görüntüler.
B) a değişkeninin değerini label nesnesinde görüntüler.
C) a ifadesini mesaj penceresinde görüntüler.
D) Çalışmaz hata verir.

6. c = a.ToString(); kod satırının açıklaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) a değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır.
B) c değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır.
C) a değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır.
D) c değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır.

7. Herhangi bir kod satırını yorum satırına dönüştürmek için hangi karakter kullanılır?

A) { } B) ( )
C) // D) “”

8. Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?

A) Sabit B) Sınıf
C) Değişken D) Hiçbiri

9. sayac++; kod satırının işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) sayac değişkeninin değerini 2 artırır.
B) sayac değişkeninin değerini 1 artırır.
C) sayac değişkeninin değerini 2 azaltır.
D) sayac değişkeninin değerini azaltmadan önce kendisiyle toplar.

10. Matematiksel mod alma işlemi için hangi operatör kullanılır?

A) + B) #
C) * D) %

11. Aşağıdakilerden hangisi veri türü değildir?

A) int B) goto
C) string D) bool

12. Aşağıdakilerden hangisi bool türü bir değişkenin değeri olabilir?

A) “No” B) 132
C) & D) False

13. 2(iki) sayısını hafızada saklamak üzere aşağıdaki veri türlerinden hangisi kullanılamaz?

A) bool B) int
C) string D) char

14. İşlem önceliği kavramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 7+14/7=3 B) 2+7*3=27
C) 12+3/3=13 D) 15-5/1=11

15. toplaresimdeki nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Label B) textBox
C) Buton D) ListBox

16. resimdeki nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Label B) textBox

C) Buton D) ListBox

37-38-39-40. soruları yukarıdaki koda göre yapınız.

buton kodu

17. textBox2 kontrolüne girilen değer -25 ve textBox1 kontrolü de boş bırakılıp button1 kontrolüne tıklanırsa sonuc değişkeninin son değeri aşağıdakilerden hangi olur?

A) 25 B) -25
C) 26 D) 24

18. Resim 2.16‘da yer alan kodlamaya göre if (s1 < 0) s1 *= -1; satırı ile yapılmak istenen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A) textBox1 kontrolüne girilen değeri, sayısal değere dönüştürür.
B) textBox1 kontrolüne veri girilmemişse -1 girilmiş gibi değerlendirir.
C) textBox1 kontrolüne girilen veriden 1 eksiltir.
D) textBox1 kontrolüne girilen değeri pozitif değere dönüştürür.

19. Yukarıdaki Resim 2.16‘da yer alan kodlamayla ilgili aşağıdakilerden hangi veya hangileri yanlıştır?

I. textBox kontrollerine veri girilmediğinde program hata vermez.
II. Kodlamada mantıksal operatör kullanılmamıştır.
III. sonuc değişkeninin değeri textBox1 ile textBox2 kontrollerinin toplamıdır.

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) II ve III

20. Switch yapısında her bir durum hangi komutla ifade edilir?

A) case B) break
C) default D) else

CEVAP ANAHTARI

1C-2D-3B-4C-5A-6A-7C-8C-9B-10D-11B-12D-13A-14C-14C-16A-17A-18D-19B-20A

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
2
+1
1
+1
3
+1
1
+1
0
+1
1

Yorum Yap