Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 2.Yazılı-3 - Bilişim Konuları

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 2.Yazılı-3

 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-3

1. Döngülerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Kodlamalardaki şartlı işlemleri yerine getiren yapılardır.
II. Döngünün ilerlemesi ve sonlanması denetim değişkeniyle gerçekleşir.
III. For döngüsünde denetim değişkeni kullanılmamaktadır.

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II

2. Başlangıç ve bitiş değeri bilinen tekrarlı işlemlerde kullanılması en uygun olan döngü aşağıdakilerden hangisidir?

A) while B) for C) do D) switch

3. Aşağıdaki döngülerden hangisi içine yazılan kodlar, en az bir kere mutlaka çalışır?

A) while B) for C) do D) switch

4. Boolean değişkenler tanımlamak için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?

A) bool B) boolean C) switch D) while

5. Aşağıdaki yapılardan hangisi veya hangileri kodlamalardaki tekrarlı işlemleri yapmak için kullanılır?

I. if
II. for
III. switch

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III

6. break komutuyla işlemlerin sonlandırılıp yapı dışına çıkılan şart ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) for B) if C) do D) switch

7. İki şartın bulunduğu bir programda aşağıdaki yapılardan hangisi kesinlikle kullanılmalıdır?

A) while B) if C) if – else D) switch

8. Switch yapısında, programda meydana gelebilecek her bir durum hangi komutla ayrılır?

A) break B) case C) continue D) for

9. Bir programda kullanılan switch yapısındaki default ifadesi için hangisi doğrudur?

A) Her switch yapısında olması gereken bir ifadedir.
B) Kendinden önceki şartlar gerçekleşmediğinde çalışır.
C) switch yapısında, bütün durumlardan önce değerlendirilir.
D) Switch yapısından çıkmak için kullanılır.

10. Bir döngüdeki denetim değişkeni (sayaç) için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur?

I. Her döngüde olmak zorunda değildir.
II. Bir döngünün ilerlemesini sağlar.
III. Döngünün bitiş değerinden küçük olmalıdır.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

11. ( D ) Değişken tanımlarken, değişken adının başında olmamak şartıyla rakam kullanılabilir.

12. ( D ) Herhangi bir değişken Veri_turleri şeklinde adlandırılabilir.

13. ( Y ) yuzde% adlı bir değişken tanımlanabilir.

14. ( Y ) Programda int adlı bir değişken tanımlanabilir.

15. ( D ) int a = 30*5; şeklinde bir tanımlama yapılabilir.

16. ( Y ) Değer atanmamış herhangi bir değişken kodlar içerisinde kullanılabilir.

17. ( Y ) float sayac = textBox1.Text; ifadesi doğru bir tanımlamadır.

18. ( D ) Int32.Parse ifadesi bir dize değerini int değerine dönüştürmeyi sağlar.

19. ( D ) ToString ifadesi rakamsal bir değeri string değere dönüştürmek için kullanılır.

20. ( Y ) char tipi değişkenler 16 karaktere kadar veri saklayabilir.

21. ( D ) Switch ifadesinde case ile belirtilen durumlardaki kodlamaları sonlandıran komut “break”tir.

22. ( Y ) Switch ifadesindeki kontrol deyimi (switch(kontroldeyimi)), durum ifadelerinden (case)hiçbiri ile uyuşmuyorsa else bölümündeki kodlar çalışır.

23. ( Y ) Aynı sınıf kapsamında birden fazla metot tanımlanamaz.

24. ( D ) Overload yöntemi metotların işlevselliğini artırmak için kullanılır.

25. ( Y ) Overload yönetiminde metot isimlerinin aynı olması zorunlu değildir.

26. ( Y ) Bir metodun aşırı yüklenmesi geri döndürdüğü veri türüne bağlıdır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap