Nesne Tabanlı Programlama Eylül Sorumluluk Sınavı - Bilişim Konuları

Nesne Tabanlı Programlama Eylül Sorumluluk Sınavı

Sorular

 

F5

 

Nesne Form Console.WriteLine() int bool string
 

MessageBox.Show()

 

Namespace F1 Console.ReadKey() ToString() using Örnekleme
Sorulardaki boşluklara  yukarıda yer alan terimlerden uygun olanları yerleştiriniz

SORULAR

S1- C#’ta ekrana “Merhaba Dünya” yazdırmak için …….…….………. komutu kullanılır
S2-C#’ta bir tuşa basılana kadar programı bekleten  komut için  …….……………. kullanılır
S3- C#’ta yazdığımız programı çalıştırmak için ………..….. kısayol tuşu kullanılır.
S4-Parantez içerisinde yazılan metni ekranda ileti olarak göstermek için …………………… komutu kullanılır.
S5-…………..….. nesneye dayalı, hiyerarşik ve birleşik, içinde çok sayıda sınıf, arayüz ve yapı bulundurabilen kütüphaneler olarak tanımlanabilir.
S6-Tam sayı veri türünde değişken tanımlamak için ………… veri türü kullanılır.
S7- …….……   adi= “TOKAT”; şeklinde metin veri türü tanımlamak için boşluğa ne yazılmalıdır?
S8-……………… ifadesi rakamsal bir değeri string değere dönüştürmek için kullanılır.
S9-C#’ta üzerine buton, metin kutusu vb. nesneler yerleştirilen arabirime ……………. denir.
S10-Bir sınıftan nesne oluşturma işlemine ……………………….  denir.

Cevaplar

 

F5

 

Nesne Form Console.WriteLine() int bool string
 

MessageBox.Show()

 

Namespace F1 Console.ReadKey() ToString() using Örnekleme
Sorulardaki boşluklara  yukarıda yer alan terimlerden uygun olanları yerleştiriniz

CEVAP ANAHTARI

S1- C#’ta ekrana “Merhaba Dünya” yazdırmak için  Console.WriteLine() komutu kullanılır
S2-C#’ta bir tuşa basılana kadar programı bekleten  komut için  Console.ReadKey() kullanılır
S3- C#’ta yazdığımız programı çalıştırmak için F5 kısayol tuşu kullanılır.
S4-Parantez içerisinde yazılan metni ekranda ileti olarak göstermek için MessageBox.Show() komutu kullanılır.
S5-Namespace nesneye dayalı, hiyerarşik ve birleşik, içinde çok sayıda sınıf, arayüz ve yapı bulundurabilen kütüphaneler olarak tanımlanabilir.
S6-Tam sayı veri türünde değişken tanımlamak için int veri türü kullanılır.
S7- string   adi= “TOKAT”; şeklinde metin veri türü tanımlamak için boşluğa ne yazılmalıdır?
S8-ToString() ifadesi rakamsal bir değeri string değere dönüştürmek için kullanılır.
S9-C#’ta üzerine buton, metin kutusu vb. nesneler yerleştirilen arabirime Form denir.
S10-Bir sınıftan nesne oluşturma işlemine Örnekleme  denir.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
5

Yorum Yap