Nesne Tabanlı Programlama Ortalama Yükseltme Sınavı - Bilişim Konuları

Nesne Tabanlı Programlama Ortalama Yükseltme Sınavı

1. Visual C# programında kullanılan “Değişken Türlerinden” 3 tanesinin ismini yazınız.
2. Visual C# programında “Değişken” tanımlama kurallarından 3 tanesini yazınız.
3. Visual C# programında kullanılan aşağıdaki operatörlerin anlamlarını yazınız.

a. ^
b. %
c. ==
d. !=
e. !

4. Aşağıdaki C# console programının ekran çıktısı nedir yazınız.


static void Main(string[] args)
{
int i;
for (i = 1; i < 6; i++)
{
Console.WriteLine( i );
}
Console.ReadLine();
}

5. 1 den 100 e kadar olan çift sayıları ekrana yazdıran C# console programının kodlarını yazınız.
6. Visual C# programında bulunan ToolBox araçlarından 5 tanesinin ismini yazınız.
7. Visual C# programında aşağıdaki iki sayıyı toplayan programda Hesapla Butonuna yazılması gereken kodu yazınız.

8. Visual C# programında ogrenci tablosundaki tüm kayıtları ekranda gösteren SQL cümlesini yazınız.
9. Visual C# programında personel tablosundaki tüm kayıtların adını büyükten küçüğe doğru ekranda gösteren SQL cümlesini yazınız.
10. Visual C# programında öğrenci tablosundaki numarası 100 den küçük olan kayıtları sildiren SQL cümlesini yazınız.

Not: Her soru 10 puandır.

CEVAPLAR

1. a) İnteger b) String c) Date

2. a) Özel karakterle başlamaz b) İçinde Türkçe karakter bulunamaz c)İçinde boşluk bulunamaz.

3. Operatörlerin anlamları:

a. ^ : Üs alma işlemini yapar
b. % : Mod alma işlemini yapar
c. == : Eşitlik anlamı taşır
d. != : Eşit değil
e. ! : Değil

4.

1
2
3
4
5

5.

int i;
for (i = 0; i < 101; i=i+2)
{
Console.WriteLine( i );
}
Console.ReadLine();

6. 1-Textbox 2-Button 3-Listbox 4-Combobax 5-Radio Button

7. Textbox3.Text = Strtoint(inttostr(Textbox1.Text) + inttostr(Textbox2.Text))

8. Select * from ogrenci

9. Select adi from personel order by adi desc

10. Delete from ogrenci where numarasi<100

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
3
+1
0
+1
4

Yorum Yap