Ofis Programları 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Ofis Programları 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1‐) Word 2007 nedir?

A‐) Hesap Programıdır
B‐) Tablo ‐ Grafik Programıdır
C‐) Kelime İşlem Programıdır
D‐) İşletim Sistemidir

2‐) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili işlemlerin yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) Sayfa düzeni– Sayfa yapısı
B‐) Giriş – Sayfa yapısı
C‐) Görünüm – Sayfa yapısı
D‐) Giriş – Yazı tipi

3‐)word-22calisma3

Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?A‐) Paragraf ile ilgili işlemler
B‐) Pano ile ilgili işlemler
C‐) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D‐) Düzenleme ile ilgili işlemler

4‐) word-22calisma4

Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A‐) Paragraf ile ilgili işlemler
B‐) Çizimler ile ilgili işlemler
C‐) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D‐) Düzenleme ile ilgili işlemler

5‐) word-22calisma5

Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A‐) Paragraf ile ilgili işlemler
B‐) Çizimler ile ilgili işlemler
C‐) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D‐) Düzenleme ile ilgili işlemler

6‐) Word 2007 programında word-22calisma6 yanda şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A‐)Paragraf ile ilgili işlemler
B‐)Çizimler ile ilgili işlemler
C‐)Yazı tipi ile ilgili işlemler
D‐) Sayfa Arka Planı ile ilgili işlemler

7‐) word-22calisma7 Yandaki butonun görevi nedir?

A‐) Aç
B‐) Kaydet
C‐) Yeni
D‐) Yazdır

8‐) word-22calisma8 Yandaki butonun görevi nedir?

A‐) Aç
B‐) Kaydet
C‐) Yeni
D‐) Yazdır

9‐) word-22calisma9 Yandaki butonun görevi nedir?

A‐) Kes
B‐) Kaydet
C‐) Kopyala
D‐) Yapıştır

10‐) word-22calisma10 Yandaki butonun görevi nedir?

A‐) İleri Al
B‐) Yenile
C‐) Geri Al
D‐) Sil
11‐) word-22calisma11 Yandaki butonun görevi nedir?

A‐) Yazı Büyüklüğü
B‐) Yakınlaştır
C‐) Yazı Tipi
D‐) Biçim Boyayıcısı

12‐) word-22calisma12 Yandaki butonun görevi nedir?

A‐) Yazı Tipi Boyutu
B‐) Yazı Tipi
C‐) Yazı Tipi Kalınlaştır
D‐) Stil

13‐) word-22calisma13 Yandaki butonun görevi nedir?

A‐) Kalın
B‐) Kaydet
C‐) İtalik
D‐) Altı çizili

14‐) word-22calisma14 Yandaki butonun görevi nedir?

A‐) Sağa Hizala
B‐) Ortala
C‐) Sola Hizala
D‐) Yasla

15‐) word-22calisma15 Yandaki butonun görevi nedir?

A‐) Altı Çizili
B‐) Aç
C‐) Araştır
D‐) Yazı Tipi Rengi

16‐) CTRL+F tuşunun görevi nedir?

A‐) Aç
B‐) Bul
C‐) Git
D‐) Değiştir

17‐) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?

A‐) Geri Al
B‐) Yeniden Yazılan
C‐) Yeni
D‐) Kaydet

18‐) Word programında daha önceden var olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar kullanılır?

A‐) Office Düğmesi – Kaydet
B‐) Office Düğmesi – Aç
C‐) Office Düğmesi – Yeni
D‐) Office Düğmesi – Baskı Önizleme

19‐) Sayfaya Klavyede bulunmayan bir karakteri nasıl ekleriz?

A‐) Düzen – Simgeler – Simge
B‐) Ekle – Simgeler ‐ Simge
C‐) Ekle – Metin – Simgeler
D‐) Ekle – Tablolar ‐ Simge

20‐) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?

A‐) Ctrl+S
B‐) Ctrl+V
C‐) Shift+A
D‐) Ctrl+A
21‐) Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme işlemi (Bloklama) yapılır?

A‐) Casp Lock + Ok Tuşları
B‐) Shift + Ok Tuşları
C‐) Alt + Ok Tuşları
D‐) Alt Gr + Yön Tuşları

22‐) Metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak için hangi komutlar kullanılır?

A‐) Giriş – Stiller – Bu
B‐) Ekle – Düzenleme ‐ Bul
C‐) Giriş – Yazı Tipi – Git
D‐) Giriş – Düzenleme ‐ Bul

23‐) Word 2007 programında bir sayfayı farklı kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

A‐) Alt Gr + S
B‐) Shift + S
C‐) F12
D‐) Giriş – Farklı Kaydet

24‐) Kayıtlı metni farklı bir isimle veya farklı bir sürücüye kaydetmek için hangi komutlar kullanılır?

A‐) Office Düğmesi – Kaydet
B‐) Office Düğmesi – Tümünü Kaydet
C‐) Office Düğmesi – Farklı Kaydet
D‐) CTRL + S

25‐) Word 2007 programında sayfa görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takip edilmelidir?

A‐) Giriş menüsü ‐ Görünümler
B‐) Görünüm menüsü – Belge görünümleri
C‐) Görünüm – Sayfa Yapısı
D‐) Sayfa Düzeni ‐ Belge görünümleri

26‐) Word Programında metin içindeki bir kelimeyi veya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır?

A‐) Giriş – Düzenleme ‐ Değiştir
B‐) Ekle ‐ Değiştir
C‐) Görünüm – Değiştir
D‐) Sayfa Düzeni – Değiştir

27‐) Ekranın sonundaki dikey cetvele çift tıkladığımızda hangi pencere açılır?

A‐) Cetvel ayarları
B‐) Sekmeler
C‐) Yazı Tipi
D‐) Sayfa Yapısı

28‐) Metne 3 Boyutlu yazı eklemek için aşağıdaki komut dizisinden hangisi uygulanır?

A‐) Ekle – Resim – Word Art
B‐) Biçim – Kenarlıklar ve Gölgelendirme
C‐) Ekle – Metin – Word Art
D‐) Ekle – 3 Boyut

29‐) Word programında metni gazete gibi sütunlara nasıl bölebiliriz?

A‐) Görünüm ‐ Paragraf – Sütunlar
B‐) Sayfa Düzeni – Sayfa Yapısı – Sütunlar
C‐) Sayfa Düzeni – Sütunlar
D‐) Ekle – Sayfa Yapısı – Sütunlar

30‐) word-22calisma30 Yandaki butonun görevi nedir?

A‐) Sayfa sütunlara böler
B‐) Madde numaralandırmasını verir
C‐) Artan sıralama yapar
D‐) Sayfa Numarası ekler
31‐) word-22calisma31 Düğmesinin adı nedir?

A‐) Word
B‐) Office
C‐) Paint
D‐) Çizim

32‐) word-22calisma32 Simgesi ne işe yarar?

A‐) Tablo içerisindeki metnin yönünü değiştirir.
B‐) Word Art yazısı eklemeye yarar
C‐) Bütün tabloya A harfi yazmaya yarar
D‐) Yazı rengini değiştirmeye yarar

33‐) word-22calisma33 Simgesi ne işe yarar?

A‐) Tabloya yazı yazmaya yarar
B‐) Resim çizmeye yarar
C‐) Tablo çizmeye yarar
D‐) Kenarlık eklemeye yarar

34‐) Yapılan işlemi geri almak için hangi komutlar kullanılır?

A‐) Ctrl+S
B‐) Ctrl+V
C‐) Shift+A
D‐) Ctrl+Z

35‐) word-22calisma35 Düğmesinin görevi nedir?

A‐) Yazıyı hizalamaya yarar
B‐)Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir
C‐)Çizgi eklemeye yarar
D‐)Madde işareti eklemeye yarar

36‐) Metne bir tablo eklemek için hangi menü kullanılır?

A‐) Araçlar Menüsü
B‐) Ekle Menüsü
C‐) Tablo Menüsü
D‐) Biçim Menüsü

37‐) Dosyadaki yazıyı yazıcıya aktarma işlemi nasıl geçekleştirilir?

A‐) Office Düğmesi ‐ Düzen – Yazdır
B‐) Ekle ‐ Yazdır
C‐) Office Düğmesi – Yazdır
D‐) Office Düğmesi – Baskı ön izleme

38‐) Dosyaya üst bilgi Ekleme işlemi nasıl yapılır?

A‐) Giriş – üst bilgi ve alt bilgi
B‐) Görünüm ‐ üst bilgi ve alt bilgi
C‐) Ekle ‐ üst bilgi ve alt bilgi
D‐) Sayfa Düzeni ‐ üst bilgi ve alt bilgi

39‐) Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?

A‐) CTRL+X ‐ CTRL+ C ‐ CTRL+V
B‐) CTRL+Y ‐ CTRL+ O ‐ CTRL+S
C‐) CTRL+L ‐ CTRL+ R ‐ CTRL+G
D‐) CTRL+F ‐ CTRL+ H –F5

40‐) word-22calisma40 Yandaki Buton, Tablolarda ne işe yarar?

A‐) Tabloda satır seçmeye
B‐) Satırı yukarı taşımaya
C‐) Üste satır eklemeye
D‐) Tabloyu ikiye bölmeye
41‐) Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Bul ve değiştir işlemlerini gerçekleştirir?

A‐) Ctrl+S – Shift + S
B‐) Ctrl + F – Ctrl + H
C‐) F4 – F12
D‐) Shift + F – Shift+ H

42‐) word-22calisma42 Yandaki Butonun adı nedir?

A‐) Yazı Tipi Rengi
B‐) Dolgu Rengi
C‐) Biçim boyacısı
D‐) Gölge Rengi

43‐) Microsoft Word 2007 programında, Giriş menüsünde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

A‐) Yazı büyüklüğünü değiştirme işlemi
B‐) Yazı rengini değiştirme işlemi
C‐) Sola Hizala
D‐) Küçük resim ekleme işlemi

44‐) Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı hangisidir?

A‐) Kes – Yapıştır
B‐) Kopyala ‐ Yapıştır
C‐) Kes ‐ Kopyala – Yapıştır
D‐) Hiçbiri

45‐) Belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) Baskı Önizleme ‐ (Ofis Düğmesi – Yazdır)
B‐) Sayfa Yapısı ‐ (Ofis Düğmesi – Yazdır)
C‐) Sayfa Düzeni ‐ (Ofis Düğmesi – Baskı Önizleme )
D‐) Hiçbiri

46‐) Sayfanın üstünde ve sol tarafında bulunan cetveller nasıl görüntülenir?

A‐) Görünüm – Göster/Gizle ‐ Cetvel
B‐) Görünüm – Göster/Gizle – Kılavuz Çizgileri
C‐) Sayfa Düzeni – Göster/Gizle ‐ Cetvel
D‐) Giriş – Pencere – Cetvel

47‐) Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

A‐) Biçim – Sayfa Yapısı‐ Yakınlaştır
B‐) Görünüm – Yakınlaştır
C‐) Ekle – Yakınlaştır
D‐) Görünüm ‐ Pencere – Yakınlaştır

48‐) yapılan işlemi yenilemek için hangi komutlar kullanılır?

A‐) Ctrl+S
B‐) Ctrl+V
C‐) Shift+A
D‐) Ctrl+Y

49‐) Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A‐) Sayfa Düzeni ‐ Sayfa Numarası
B‐) Giriş – Üst Bİlgi ‐ Sayfa Numarası
C‐) Biçim – Sayfa Numarası
D‐) Ekle – Üstbilgi ve Altbilgi – Sayfa numarası

50‐) Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) Giriş – Pano
B‐) Giriş – Paragraf
C‐) Ekle – Paragrafı
D‐) Biçim – Paragraf
51‐) Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) Giriş –Kenarlık ve Gölgelendirme
B‐) Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
C‐) Görünüm – Sayfa Arka Planı ‐Kenarlık ve Gölgelendirme
D‐) Sayfa düzeni ‐ Sayfa Arka Planı ‐Kenarlık ve Gölgelendirme

52‐ word-22calisma52 Simgeleri ne işe yarar?

A‐) Alt simge ve üs simge eklemeye
B‐) X’in karesini almaya
C‐) X sayısını 2 ile çarpmaya
D‐) Matematiksel işlemler yapmaya

53‐)Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word 2007 ana menülerinden birisi değildir?

A‐) Giriş
B‐) Başvurular
C‐) Araçlar
D‐) Gözden geçir

54‐) Microsoft Word’de Office menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A‐) Yeni
B‐) Aç
C‐)Kaydet
D‐) Tablo ekle

55‐) word-22calisma55 Düğmesinin görevi nedir?

A‐) Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.
B‐) Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.
C‐) Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.
D‐) Yeni bir klasör açar.

56‐) Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A‐) Ekle – Çizimler – Küçük Resim
B‐) Ekle – Simge – Küçük Resim
C‐) Ekle – Alan ‐ Resim
D‐) Ekle – Grafik

57‐) Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) İmleci belgenin başına getirir.
B‐) İmleci belgenin sonuna getirir.
C‐) İmleci paragraf başına getirir.
D‐) İmleci paragraf sonuna getirir.

58‐) Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) İmleci belgenin başına getirir.
B‐) İmleci belgenin sonuna getirir.
C‐) İmleci paragraf başına getirir.
D‐) İmleci paragraf sonuna getirir

59‐) word-22calisma59 Simgesi ne işe yarar?

A‐) Satır aralığını ayarlamaya yarar
B‐) Kenar boşluklarını ayarlamaya yarar
C‐) Paragraf girişlerini ayarlamaya yarar
D‐) Yazının belge içerisinde ortalanmasını sağlar.

60‐) word-22calisma60 Simgeleri ne işe yarar?

A‐) Paragraf arttırıp azaltmaya yarar
B‐) Girinti arttırıp azaltmaya yarar
C‐) Yazıyı hizalamaya yarar
D‐) Kenar boşluklarını ayarlamaya yarar
61‐) CTRL+Z kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) En son yapılan işlemi tekrar eder
B‐) En son yapılan işlemi geri alır
C‐) En son yapan işlemi siler
D‐) En son yapılan işlemleri saklar

62‐) Sayfanın kenar boşluklarını ayarlamak için hangi yol izlenmelidir?

A‐) Giriş – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
B‐) Görünüm – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
C‐) Sayfa Düzeni – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
D‐) Ekle – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları

63‐) Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?

A‐) Giriş
B‐) Postalar
C‐) Görünüm
D‐)Ekle

64‐) Word 2007 programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) .xlsx.
B‐) bmp
C‐) .docx
D‐) .dotx

65‐) Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?

A‐) Farenin sağ tuşunu tıklayarak
B‐) Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
C‐) Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
D‐) Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak

66‐) Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?

A‐) Kelimeyi seçer
B‐) Paragrafı seçer
C‐)Satırı seçer
D‐) İmleci metnin sonuna götürür

67‐) Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A‐) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
B‐) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
C‐) Shift ve yön tuşları ile
D‐) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

68‐) Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip edilmelidir?

A‐) Giriş – Sayfa arka planı – sayfa
B‐) Sayfa Düzeni – Sayfa arka planı – sayfa rengi
C‐) Ekle – Sayfa arka planı – sayfa rengi
D‐) Yazı Tipi – Sayfa arka planı – sayfa rengi

69‐) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?

A‐) Page Up
B‐) Page Down
C‐) Ctrl + Home
D‐) Ctrl + End

70‐) Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır?

A‐) Office Düğmesi – Farklı kaydet
B‐) Dosya – Ad değiştir
C‐) Office Düğmesi – Yeni Adla kaydet
D‐)Dosya – Kaydet
71‐) Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?

A‐) Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılır
B‐) Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılır.
C‐) Kelime Fare ile çift tıklanır
D‐) Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes seçeneği ile

72‐) Aşağıdakilerden hangisi elektronik tablolama programında etkin hücrenin adresini belirten arayüz elemanıdır?

A) Formül çubuğu
B) Adres çubuğu
C) Sekmeler
D) Durum çubuğu

73‐) Yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için aşağıdaki klavye kısa yollarından hangisi kullanılır?

A) Ctrl+O
B) Ctrl+S
C) Shift+F11
D) Ctrl+N

74‐) Aşağıdakilerden hangisi bir çalışma kitabını kaydetme yöntemlerinden biri değildir?

A) Taşı ve kopyala penceresini kullanma
B) Hızlı erişim araç çubuğunda bulunan kaydet simgesi
C) Dosya menüsünden kaydet seçeneği
D) Ctrl+S klavye kısayolu

75‐) Satırlar ve sütunların kesişmesiyle oluşan kutular aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formül
B) Veri
C) Hücre
D) Sekme

76‐) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sütunlar harflerle isimlendirilir.
B) Satırlar sayılarla isimlendirilir.
C) Elektronik tablolama dosyasına kitap adı verilir.
D) Bir çalışma kitabında sadece bir sayfa bulunabilir

77‐) Tabloya bir sütun eklemek için ne üzerinde sağ tıklanarak ekle seçeneği seçilir?

A) Sütün Harfi
B) Satır harfi
C) Hücre
D) Hiçbiri

78‐) Tabloya bir satır eklemek için ne üzerinde sağ tıklanarak ekle seçeneği seçilir?

A) Sütün Harfi
B) Satır harfi
C) Hücre
D) Hiçbiri

79‐) Excel’de satır ve sütunun kesiştiği kısma ne ad verilir?

A) Sütün
B) Satır
C) Hücre
D) Hiçbiri

80‐) Excel 2007 programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) .xlsx
B‐) bmp
C‐).docx
D‐) .dotx
81‐) Excel’de bitişik olamayan hücreleri seçmek için klavyeden hangi tuş kullanılır?

A‐) Page Up
B‐) Page Down
C‐) Ctrl
D‐) Shift

82‐) Excel’de bitişik olamayan hücreleri seçmek için klavyeden hangi tuş kullanılır?

A‐) Page Up
B‐) Page Down
C‐) Ctrl
D‐) Shift

83‐) Excel’de biçimlendirme işlemleri hangi sekmeden gerçekleştirilir?

A‐) Formüller
B‐) Ekle
C‐) Sayfa Düzeni
D‐) Giriş

84‐) Sayı, hizalama ve yazı tipi gibi seçenekler hangi pencereden gerçekleşir?

A‐) Hücre Biçimlendirme
B‐) Ekle
C‐) Kenarlıklar
D‐) Yazıtipi

85‐ Belirli değerlere göre biçimlendirme yapmak için ne kullanılır?

A‐) Koşullu Biçimlendirme
B‐) Hücre Biçimlendirme
C‐) Stiller
D‐) Görünüm

86‐ Bir hücre içerisindeki biçimlendirmeyi başka hücreye kopyalamak için ne kullanılır?

A‐) Biçim boyacısı
B‐) Hücre Biçimlendirme
C‐) Stiller
D‐) Görünüm

87‐ Hazır hücre biçimlendirmeleri uygulamak için ne uygulanır?

A‐) Yazım
B‐) Hücre Biçimlendirme
C‐) Gözden geçir
D‐) Hücre stilleri

88‐Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?

A‐) AB
B‐) 11
C‐) 1A
D‐) A1

89‐ Bir hücrenin sağ alt köşesinde bulunan ve hücredeki veri, seri veya formülleri bitişik hücrelere kopyalayan küçük kareye ne denir?

A‐) Hücre kulpu
B‐) imleç
C‐) Hücre
D‐) Buton

90‐Excelde dik‐eğik yazma, sayı, yazı tipi, kenarlık gibi ayarlar nereden yapılır?

A‐) Görünüm sekmesi
B‐) Veri sekmesi
C‐) Giriş sekmesi
D‐) Formüller sekmesi

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
5
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap